Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

24. SEPTEMBER 2014
ERITREA

Tyve års fængselsophold i Eritrea – Vil det nogen sinde få en ende?

For tyve år siden arresterede myndighederne i Eritrea tre unge mænd som derefter blev indespærret under umenneskelige forhold i fangelejren Sawa, hvor de befinder sig den dag i dag. De er aldrig blevet anklaget for en forbrydelse, og de har heller aldrig fået mulighed for at forsvare sig ved en domstol. Hvorfor er de blevet fængslet på så uretfærdigt et grundlag?

Paulos Eyasu, Negede Teklemariam og Isaac Mogos er Jehovas Vidner, og som følge af deres faste religiøse overbevisning har de af samvittighedsgrunde nægtet at udføre militærtjeneste. Hvis de formelt var blevet anklaget for den “forbrydelse” det er at nægte militærtjeneste, ville de være blevet idømt en lovfæstet fængselsstraf. Paulos, Negede og Isaac, som nu er henholdsvis 41, 40 og 38 år, har tilbragt deres ungdom i fængsel. De er blevet frataget muligheden for at gifte sig og få børn, for at støtte deres aldrende forældre og i øvrigt leve deres liv som de ønsker. De er også blevet nægtet mulighed for at tilbede Gud sammen med deres trosfæller.

Efter deres arrestation den 24. september 1994 blev Paulos, Negede og Isaac af myndighederne i fangelejren Sawa udsat for en hårdhændet behandling, ja, endog tortur. I de seneste år er den brutale behandling imidlertid ophørt, og deres faste beslutning om at forblive tro mod deres religiøse overbevisning har bevirket at de har opnået fængselsbetjentenes respekt.

Andre Jehovas Vidner fængslet under barske forhold

Eritrea er uden sammenligning det sted i verden hvor Jehovas Vidner bliver udsat for den hårdeste forfølgelse. I øjeblikket er 73 Jehovas Vidner, inklusive kvinder, børn og ældre, i fængsel. Mange har lidt under de umenneskelige forhold i ørkenen. De har manglet vand og fået ensformig kost, og de er blevet mishandlet af fængselspersonalet. Tre mænd som også er Jehovas Vidner, har siddet fængslet i mere end ti år i den samme lejr, men intet andet Jehovas Vidne i Eritrea har været indespærret så længe som Paulos, Negede og Isaac.

Det internationale samfund kræver at Eritrea standser den religiøse forfølgelse

Eritreas mishandling af Jehovas Vidner og andre religiøse minoriteter er velkendt i det internationale samfund.

  • USA’s udenrigsministerium har hvert år siden 2004 betegnet Eritrea som “et land der giver anledning til særlig bekymring”, hvilket hentyder til “ethvert land hvis regering er involveret i eller tolererer systematiske, vedvarende, grove eller ekstreme krænkelser af religionsfriheden”.

  • FN’s Menneskerettighedsråd har givet udtryk for dyb bekymring over de “grove krænkelser af menneskerettighederne som myndighederne i Eritrea udsætter deres egen befolkning og deres medborgere for”. Rådet kræver at Eritreas regering “respekterer ethvert menneskes ret til ... at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed”.

  • USA’s Kommission for International Religionsfrihed skrev i sin årsrapport for 2014: “Når det drejer sig om religionsfrihed, er situationen særlig alvorlig for ... Jehovas Vidner.”

  • I sin World Report for 2013 skrev Human Rights Watch at regeringen i Eritrea fortsat arresterer, tilbageholder og torturerer medlemmer af trossamfund som “ikke er anerkendte” i landet, og at “Jehovas Vidner i særlig grad er ofre for denne undertrykkelse”.

  • I december 2005 godkendte African Commission on Human and Peoples’ Rights en resolution (Resolution on the Human Rights Situation in Eritrea), hvori man krævede at Eritrea “til enhver tid skulle sikre [sine borgere] retten til en retfærdig sagsbehandling, til ytringsfrihed og til at komme sammen under fredelige forhold”.

Philip Brumley, juridisk rådgiver for Jehovas Vidner, talte på deres verdensomspændende trossamfunds vegne da han sagde: “Vi håber inderligt at regeringen i Eritrea vil frigive alle de Jehovas Vidner der er i fængsel, inklusive disse tre mænd som har været holdt indespærret i 20 år, og bringe forfølgelsen af vores trosfæller til ophør.”