Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

21. OKTOBER 2015
ERITREA

FN’s undersøgelseskommission aflægger rapport om brud på menneskerettighederne i Eritrea

EN UNDERSØGELSESKOMMISSION der er nedsat af FN, skal i slutningen af oktober over for FN’s generalforsamling mundtligt redegøre for hvordan der i øjeblikket bliver begået brud på menneskerettighederne i Eritrea. Kommissionen blev nedsat i juni 2014 og skulle bruge et år på at undersøge Eritreas restriktive forhold vedrørende befolkningens rettigheder og frihed. *

I undersøgelsen konkluderede kommissionen at “systematiske, omfattende og grove brud på menneskerettighederne” har fundet sted i Eritrea. Den 23. juni 2015 indgav kommissionen sin rapport samt konklusion og anbefalinger til FN’s Menneskerettighedsråd i Genève. Den 29. oktober 2015 vil kommissionen aflægge en mundtlig rapport over for den tredje komité i FN’s generalforsamling i New York. *

Forfølgelse af Jehovas Vidner

Ud over den rapport der blev indgivet til Menneskerettighedsrådet, indgav undersøgelseskommissionen også en supplerende rapport på 484 sider der i detaljer redegjorde for hvad undersøgelsen havde vist, og som gjorde opmærksom på den diskrimination og mishandling som Jehovas Vidner bliver udsat for. Da Vidnerne forholder sig politisk neutrale og nægter militærtjeneste af samvittighedsgrunde, har regeringen i Eritrea udsat dem for forfølgelse siden landet blev uafhængigt i 1993. Nogle Jehovas Vidner er blevet tortureret og fængslet i mange år under barske forhold. Regeringen har frataget dem statsborgerskab, konfiskeret deres identitetspapirer, nægtet dem arbejde for offentlige instanser, ugyldiggjort deres virksomhedstilladelse og afvist at give dem del i offentlige ydelser.

“Alle statsborgere i Eritrea får madkuponer, undtagen Jehovas Vidner fordi vi ikke har identitetspapirer. Vi betragtes ikke som statsborgere.” – Udtalelse fra et Jehovas Vidne.

Undersøgelseskommissionen indgav utallige anbefalinger, blandt andet at regeringen i Eritrea skulle:

“Gribe ind og med det samme gøre ende på al religiøs forfølgelse, især over for bestemte religiøse grupper, såsom Jehovas Vidner. ..., og øjeblikkeligt give dem deres statsborgerskab og lignende rettigheder tilbage.”

“Sætte en stopper for at medlemmer af ikke-anerkendte trossamfund, såsom Jehovas Vidner og dem der ikke deltog i den væbnede konflikt, bliver sat på gaden som repressalie.” *

Menneskerettighedsrådet vedtager en resolution

Efter at undersøgelseskommissionen havde indgivet sin rapport i Genève, vedtog Menneskerettighedsrådet en resolution den 30. juni 2015 hvor den “tager stærk afstand fra de systematiske, omfattende og grove brud på menneskerettighederne der er blevet og bliver begået af regeringen i Eritrea”. * I resolutionen opfordrede Menneskerettighedsrådet også regeringen i Eritrea til “øjeblikkeligt at tage konkrete skridt til at implementere anbefalingerne” fra kommissionen, deriblandt anbefalingerne vedrørende Jehovas Vidner. Menneskerettighedsrådet opfordrede også Eritreas regering til at:

  • “Stoppe dens brug af vilkårlig fængsling af borgerne, og at sætte en stopper for brugen af tortur og anden grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf.”

  • “Garantere fri og fair adgang til et uafhængigt retssystem for de fængslede, og til at forbedre forholdene i fængslerne.”

  • “Respektere alles ret til at tænke frit og til ytrings-, religions-, samvittigheds- og trosfrihed og retten til fredeligt at forsamles og foreningsfrihed.”

Vil Jehovas Vidner blive behandlet bedre?

I øjeblikket er 54 Jehovas Vidner fængslet i Eritrea, deraf 3 som har været fængslet i over 21 år. Ingen af dem er blevet tiltalt eller har været for en domstol. Nogle er spærret inde i metalcontainere eller i halvt nedgravede bygninger under barske forhold og ekstreme temperaturer. Jehovas Vidner i hele verden ved at deres trosfæller i Eritrea lider og håber at regeringen vil holde op med at forfølge dem.

^ par. 2 Kommissionen der skulle undersøge menneskerettighederne i Eritrea, blev nedsat den 27. juni 2014 af FN’s Menneskerettighedsråd under resolution 26/24.

^ par. 3 Den tredje komité tager sig af sociale og humanitære sager og problemer vedrørende menneskerettigheder der påvirker folk i hele verden.

^ par. 8 Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea (Advance Version), A/HRC/29/CRP.1, paras. 1530(c) and 1531(c).

^ par. 10 Resolution A/HRC/29/L.23.

 

Lær mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvorfor forbliver Jehovas Vidner politisk neutrale?

Er de en trussel mod den nationale sikkerhed?

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvorfor går Jehovas Vidner ikke i krig?

Jehovas Vidner er kendt jorden over for ikke at ville deltage i krig. Find ud af hvorfor vi har den holdning.