Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

DEN DEMOKRATISKE REPUBLIK CONGO

Den Demokratiske Republik Congo – overblik

Jehovas Vidner har forkyndt i Den Demokratiske Republik Congo siden 1940’erne. De har gennem tiden haft vanskeligheder på grund af krige, regeringsforbud og brutale angreb fra medlemmer af andre trossamfund.

Modstanden fra regeringen ophørte i 1993 da Højesteretten annullerede det seneste forbud mod Jehovas Vidners religiøse aktiviteter. Jehovas Vidner kan nu i det store og hele udøve deres religion uden indblanding fra staten. Nogle religiøse grupper bliver dog ved med at chikanere eller forfølge Vidnerne. Medlemmer af stammereligionen Kimbilikiti har kidnappet og brutalt overfaldet mange af dem. De lokale myndigheder har ofte forholdt sig passive over for disse forbrydelser; nogle af myndighedspersonerne er selv medlemmer af Kimbilikiti. Repræsentanter for Jehovas Vidner har appelleret disse uretfærdigheder til højere retsinstanser.

Dertil kommer at mange offentlige skoler i Den Demokratiske Republik Congo er sponsoreret af religiøse organisationer. Mange af disse skoler har derfor bortvist elever der er Jehovas Vidner, fordi de ikke har villet overvære og deltage i religiøse arrangementer i skolen. I 2013 udstedte undervisningsministeren et landsdækkende dekret der fordømte religiøs intolerance i skolerne. En ny lov om uddannelse har sammen med dette dekret allerede resulteret i at skolerne har genoptaget disse børn, og at de har udstedt eksamensbeviser til sådanne elever, noget man tidligere havde nægtet dem.