Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

En litteraturstand bruges i forbindelse med udbredelsen af Bibelens budskab i Sofia, Bulgarien

14. FEBRUAR 2017
BULGARIEN

Vil domstolene i Bulgarien opretholde religionsfriheden?

Vil domstolene i Bulgarien opretholde religionsfriheden?

Den 4. juni 2016 stod Nikolai Stojanov ved en lille litteraturstand på en offentlig vej i Burgas og tilbød Jehovas Vidners gratis religiøse publikationer til de forbipasserende. Da politiet kom forbi omkring klokken 19, sigtede de Nikolai for at overtræde en kommunal vedtægt og idømte ham en bøde på 50 leva (cirka 190 kroner). Han var den ene af fem Jehovas Vidner i Burgas der i løbet af maj og juni blev sigtet og idømt bøder for deres fredelige religiøse aktivitet.

Domstole afgør at byråd har tilsidesat religionsfriheden

Nikolai og de fire andre Vidner appellerede dommene og bøderne. I oktober og november 2016 gav Burgas’ regionale domstol Nikolai og de andre Vidner medhold og annullerede bøderne.

I mellemtiden havde Jehovas Vidner sat spørgsmålstegn ved om vedtægten i Burgas var i overensstemmelse med forfatningen. Den 12. oktober 2016 afgjorde forvaltningsdomstolen i Burgas at vedtægten der medførte begrænsning af Vidnernes religiøse aktivitet, var en overtrædelse af Bulgariens forfatningsmæssige garantier og dets internationale forpligtelse i forbindelse med religionsfrihed.

Byrådet i Burgas var i forvejen klar over at restriktionerne i vedtægten til opretholdelse af den offentlige ro og orden gik imod de forfatningsmæssige rettigheder. I 2013 havde et nationalistisk politisk parti foreslået ændringer til vedtægten med den påstand at nogle i samfundet havde klaget over Jehovas Vidners religiøse aktivitet. Distriktsguvernøren undersøgte vedtægten og nåede frem til at ændringerne var diskriminerende, og erklærede dem for forfatningsstridige. Men den næste distriktsguvernør tillod at byrådet gennemførte ændringerne. Ombudsmanden gjorde byrådet opmærksom på at de nye ændringer var ulovlige, men de stod ved magt lige indtil Burgas’ regionale domstol underkendte dem.

Noget lignende skete i Kjustendil, hvor byrådet helt bevidst begrænsede religionsfriheden ved at indføre ændringer i en vedtægt og derefter fik det lokale politi til at håndhæve ændringerne. Forvaltningsdomstolen i Kjustendil annullerede seks domme samt bøder på op til 800 leva (cirka 3.000 kroner) som nogle Jehovas Vidner havde fået for påstået ulovlig religiøs aktivitet. Domstolens udtalelse i forbindelse med en af afgørelserne lød: “Ansøgeren bliver holdt ansvarlig for en handling der i bund og grund er en anvendelse af retten til religionsfrihed, som er garanteret i forfatningen og i loven om religiøse handlinger.” Den 24. juni 2016 godkendte den samme domstol en anmodning fra lokale Jehovas Vidner og erklærede at ændringerne til vedtægten var forfatningsstridige. * Kjustendils byråd har appelleret afgørelsen til højesteretten.

Blandede reaktioner på retten til at udøve sin tro

I løbet af de sidste få år har mindst 44 kommuner i Bulgarien ændret i nogle vedtægter for at begrænse registrerede religiøse organisationers aktivitet. Når lokale myndigheder håndhæver de restriktive vedtægter, modtager Jehovas Vidner skriftlige advarsler, stævninger, bøder og trusler og bliver endda udsat for vold. For eksempel truede Marin Tsvetkov, en lokal politibetjent i byen Vratsa, den 26. marts 2016 to kvindelige Jehovas Vidner ved at sige til dem at han ville få nogle hooligans til at overfalde dem. Derefter tog han noget af deres religiøse litteratur fra dem og ødelagde det.

Andre steder har fordomsfrie myndighedspersoner og de bulgarske domstole dog forsvaret religionsfriheden. Den 2. juni 2016 gik tre betjente hen til en gruppe Jehovas Vidner der stod ved en litteraturstand i hovedstaden Sofia, og bad dem vise deres tilladelse til at udføre dette frivillige arbejde. Efter at have undersøgt sagen bekræftede betjentene at Bulgariens forfatning garanterer retten til at udføre en sådan fredelig aktivitet. I Plovdiv, landets andenstørste by, nedlagde byrådet veto mod en politisk gruppes forsøg på at lave ændringer i vedtægten om den offentlige orden og sikkerhed, hvilket ville have ført til et forbud mod Jehovas Vidners religion.

Hvad vil der ske med de omstridte vedtægter?

Jehovas Vidner i Bulgarien forbereder sig på at gøre indsigelse mod alle de 44 vedtægter der medfører begrænsninger af den forfatningsmæssige ret til at fortælle andre om sin religiøse overbevisning. Krassimir Velev, en talsmand for Jehovas Vidners landskontor i Sofia, siger: “Jehovas Vidner udfører samfundsnyttigt arbejde ved at tale med folk om emner som mange er bekymret over, og fortælle dem om Bibelens trøstende budskab. Mange mennesker tager godt imod vores budskab, men i de kommuner hvor der er blevet indført restriktive vedtægter, bliver vi sigtet for at uddele gratis trykt materiale eller endda for offentligt at tale om vores tro. Når det kan lade sig gøre, forsvarer vi den dyrebare og gudgivne ret vi har til frit at tilbede Gud.”

Jehovas Vidner er taknemmelige for at mange højtstående embedsmænd og Bulgariens domstole arbejder på at forsvare religionsfriheden, der er til gavn for alle i samfundet. Tiden vil vise om myndighederne vil ændre de andre vedtægter der har til formål at begrænse religiøse aktiviteter i Bulgarien.

^ par. 7 Bulgarien har underskrevet Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der garanterer frihed til at udøve sin religion eller tro, i tilbedelse, undervisning, praksis og skikke. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og Den Europæiske Kommission for Demokrati gennem Lov (Venedig-kommissionen) har fastholdt at Jehovas Vidner er omfattet af denne garanti når de fredeligt mødes for at tilbede eller fortæller andre om deres tro.