Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

14. JUNI 2016
BULGARIEN

Bulgarsk kommission straffer religiøs diskrimination

Bulgarsk kommission straffer religiøs diskrimination

Jehovas Vidner i Bulgarien har vundet en betydningsfuld sejr der opretholder ytringsfriheden men samtidig beskytter enkeltpersoner og organisationer mod religiøs diskrimination. Den bulgarske kommission til beskyttelse mod forskelsbehandling har afgjort at den bulgarske tv-station SKAT TV og to af stationens journalister med vilje har spredt forkerte informationer om Jehovas Vidner og opfordret til vold imod dem. Kommissionen konkluderede at SKAT TV’s handlinger “ikke kan undskyldes”.

Udsendelser der opfordrer til religiøst had og vold

Tv-stationer i Bulgarien viser regelmæssigt programmer der indeholder falske rygter om Jehovas Vidner. Især journalister fra SKAT TV er gentagne gange kommet med falske beskyldninger mod Jehovas Vidner og har fået seerne til at tro at de begår forfærdelige forbrydelser. Disse udsendelser er blevet vist i hele landet og lagt ud på internettet.

Programmerne har også opfordret til vold og had imod Jehovas Vidner. I en udsendelse i maj 2011 retfærdiggjorde SKAT TV et voldeligt angreb mod Jehovas Vidner i deres rigssal (tilbedelsessted) i byen Burgas. De lokale Jehovas Vidner var forsamlet til den årlige højtid til minde om Jesu død da en stor gruppe mænd brød ind i rigssalen og overfaldt flere af dem der var til stede. Fem Jehovas Vidner måtte på hospitalet efter overfaldet. SKAT TV’s udsendelse opfordrede til lignende angreb, og senere udsendelser påstod endda at Jehovas Vidner fortjente at blive angrebet. *

Efter udsendelserne blev der rettet mange voldelige angreb mod Jehovas Vidner, og mange af deres rigssale blev udsat for hærværk. I nogle områder indførte de lokale myndigheder love der havde til hensigt at begrænse Jehovas Vidners aktiviteter.

Jehovas Vidner forsamlet i rigssalen i Burgas

Kommission straffer lovovertrædelser og brud på etiske regler

I februar 2012 indgav Jehovas Vidner en klage til kommissionen angående seks udsendelser SKAT TV havde vist i 2010 og 2011. De argumenterede for at SKAT TV’s hadefulde retorik og fordomsfulde sprog samt den vide udbredelse udgjorde grov chikane. De påpegede også at de var blevet udsat for diskrimination som følge af udsendelserne.

Den 25. januar 2016 nåede kommissionen enstemmigt frem til at SKAT TV og to af stationens journalister havde udsat Jehovas Vidner for grov chikane med falske og grundløse beskyldninger. Kommissionen anerkendte at de seks udsendelser udgjorde religiøs diskrimination af Jehovas Vidner, og at de tilsidesatte enhver standard for professionel journalistik.

Under strafudmålingen erklærede kommissionen at “alle medlemmer af denne religiøse gruppe er blevet udsat for generende og ulovlige handlinger, hvilket fuldt ud kan defineres som chikane”. Efter at have forklaret at ytringsfriheden ikke er uindskrænket men underlagt begrænsninger der skal forhindre fjendtlighed, understregede kommissionen at “de tiltaltes opførsel i denne sag ikke kan undskyldes”.

Kommissionen konkluderede at de fejlagtige udtalelser om Jehovas Vidner var af særligt alvorlig karakter. Den kritiserede desuden at SKAT TV og stationens journalister nægtede at påtage sig ansvaret for deres handlinger og vedkende sig deres fejl. For at understrege overtrædelsernes alvor idømte kommissionen dem derfor en usædvanligt stor bøde.

Rosværdig indgriben retter op på uret

Jehovas Vidner roser kommissionen for at gribe ind over for injurier og fordomsfuld journalistik. Eftersom Jehovas Vidner bliver udsat for en lignende behandling fra andre medier i Bulgarien, er kommissionens indgriben desuden en rungende advarsel mod at gengive falske anklager og bruge hadefuld retorik.

“Der er ikke nogen der har lyst til at få offentliggjort falske rygter om sig, og vi er ingen undtagelse,” udtaler Krassimir Velev, en talsmand for Jehovas Vidner i Bulgarien. “Eftersom offentligheden i Bulgarien har hørt den negative propaganda, er det vigtigt at folk hører sandheden om Jehovas Vidner, og det glæder os at kommissionen har taget skridt til at bringe sagen i orden.”

^ par. 5 Den 8. juli 2015 viste SKAT TV igen optagelsen af det forkastelige angreb som Jehovas Vidner den 17. april 2011 blev udsat for, og stationen fortsatte med at give et negativt billede af Jehovas Vidner og opfordre til had imod dem.

Lær mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad tror Jehovas Vidner?

Få en oversigt over 15 hovedtræk i vores tro.