Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

26. MAJ 2014
ASERBAJDSJAN

Jehovas Vidner i Aserbajdsjan indbringer klage for Den Europæiske Menneskerettigheds­domstol

En søndag formiddag i Baku, Aserbajdsjan, var omkring 200 mænd, kvinder og børn samlet for at lytte til et bibelsk foredrag.

Pludselig slog politiet døren ind, og lige efter dem kom andre lokale myndigheder og tv-kameraernes skarpe lys. Politiet afbrød ikke blot dette religiøse møde, der var arrangeret af Jehovas Vidner, men bankede også flere af mændene, foretog en ransagning uden en dommerkendelse, udsatte de tilstedeværende for verbale angreb og konfiskerede penge, computere og menighedens bibelske litteratur. Politiet tog mange af Vidnerne med til politistationen, hvor de blev tilbageholdt i flere timer. Seks udlændinge der var tilsynsmænd i menigheden, blev tilbageholdt i flere dage og derefter udvist af landet. Fjernsynsudsendelsen om razziaen nedværdigede og bagtalte Vidnerne.

Disse hændelser, der indtraf den 24. december 2006, dannede grundlag for den første klage mod Aserbajdsjan som Jehovas Vidner indbragte for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR). Siden da har Vidnerne indbragt yderligere 18 klager over krænkelser af religionsfriheden for ECHR.

BEGRUNDELSER FOR KLAGERNE

I ALT

Politirazzia

5

Genregistrering

1

Offentlig udøvelse af tro

2

Censur

5

Udvisning

3

Militærnægtelse af samvittighedsgrunde

3

I alt

19

Klager mod Aserbajdsjan indgivet til ECHR frem til den 31. januar 2014

De følgende eksempler fremhæver nogle af de udfordringer Jehovas Vidner står over for i Aserbajdsjan, og som har fået dem til at indsende klager til ECHR.

 • Genregistrering afslås

  Trossamfundet Jehovas Vidner blev første gang registreret i Baku den 22. december 1999 og igen den 7. februar 2002 hos Statsudvalget for Forholdet til Religiøse Samfund (SCWRA). I 2009 ændrede Aserbajdsjan loven om religionsfrihed og krævede at alle religiøse samfund skulle genregistreres. Trossamfundet Jehovas Vidner indsendte en ansøgning, men SCWRA afviste den på grund af en påstået teknisk fejl. Selvom myndighederne ikke har annulleret vores registrering fra 2002, nægter de i henhold til de nye bestemmelser i religionsloven at forny den.

 • Chikaneret og forfulgt af politiet

  Jehovas Vidner mødes ugentlig i private hjem for at udøve deres gudsdyrkelse. Politiet har adskillige gange tiltvunget sig adgang til private hjem og afbrudt disse møder uden at have fået bemyndigelse dertil. De har udsat de tilstedeværende for dårlig behandling, tilbageholdt dem i flere timer på politistationen og konfiskeret deres personlige eksemplarer af religiøse publikationer. Nogle Jehovas Vidner er blevet idømt store bøder. I 2011 blev seks Vidner i Ganja kendt skyldige og fik tilsammen bøder på cirka 65.000 kroner for at have deltaget i et religiøst møde uden myndighedernes tilladelse. De seneste politirazziaer fandt sted den 11. januar og den 2. marts 2014.

 • Censur af litteratur

  Aserbajdsjan er den eneste af Europarådets medlemsstater * der har indført censur af religiøst materiale – i strid med landets egen forfatning. * Mængden af bibelsk litteratur som Jehovas Vidner importerer fra andre af Europarådets medlemsstater, bliver undertiden begrænset eller forbudt efter censur. De forbudte publikationer inkluderer adskillige numre af Vagttårnet, Jehovas Vidners halvmånedlige religiøse tidsskrift. * Retsinstanser i Aserbajdsjan har afvist Vidnernes klager over SCWRA’s censur.

Internationale undersøgelser af Aserbajdsjans behandling af religiøse samfund

En række internationale menneskerettighedsinstanser har undersøgt og kritiseret Aserbajdsjans religionslov og behandling af religiøse samfund.

 • I årsrapporten for 2013 fra USA’s Kommission for International Religionsfrihed står der: “Selvom de aserbajdsjanske myndigheder hævder at være tolerante, er religionsfriheden blevet indskrænket, især efter vedtagelsen af den restriktive religionslov i 2009.”

 • En rapport fra Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI) har udtrykt stor bekymring over de restriktioner forskellige trossamfund er underlagt. Angående Aserbajdsjans religionslov lød det: “ECRI vil stærkt opfordre de aserbajdsjanske myndigheder til at rette sin lovgivning ... ind efter kravene i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.”

 • Venedigkommissionen, der hører ind under Europarådet, offentliggjorde detaljerede ændringsforslag til Aserbajdsjans lov om religionsfrihed. Der stod: “Loven indeholder tilsyneladende adskillige særdeles restriktive bestemmelser som er imod de internationale standarder. ... Bestemmelser angående centrale emner såsom lovens rækkevidde, hvem der har ret til tros- og samvittighedsfrihed, registrering, religiøse samfunds autonomi og opløsningen af sådanne samfund, militærnægtelse af samvittighedsgrunde, proselytvirksomhed samt udgivelse og distribution af religiøst materiale bør omformuleres.”

Borgerrettigheder i højsædet

Jehovas Vidner jorden over sætter de fundamentale rettigheder som ytringsfriheden, forsamlings- og foreningsfriheden, samvittighedsfriheden og religionsfriheden meget højt. De er meget taknemmelige over for de myndigheder som anerkender at de har disse rettigheder. Den lille gruppe på 2.500 Jehovas Vidner i Aserbajdsjan og andre der kommer sammen med dem, håber at kunne opnå de samme religiøse rettigheder som dem der er tilkendt andre trossamfund i landet.

^ par. 28 Aserbajdsjan blev medlem af Europarådet den 25. januar 2001.

^ par. 28 Artikel 48 garanterer religionsfrihed, og artikel 50 forbyder mediecensur.

^ par. 28 Hver måned udgiver Jehovas Vidner en offentlig udgave af Vagttårnet, som de uddeler for at forklare Bibelens lære. I menighederne har de en studieudgave til brug i deres ugentlige bibelstudieprogram. Vagttårnet har et månedligt oplag på næsten 60.000.000 eksemplarer og udkommer på mere end 200 sprog, hvilket gør det til verdens mest udbredte tidsskrift.