Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

23. MARTS 2015
ASERBAJDSJAN

Øget religiøs intolerance i Aserbajdsjan

Religiøs intolerance eskalerer i Aserbajdsjan i og med at myndighederne fængsler Jehovas Vidner og pålægger dem store bøder. Myndighederne retsforfølger Vidnerne for at holde møder i forbindelse med deres tilbedelse og for at tale med andre om deres tro.

Religiøs aktivitet kriminaliseres

Den 5. december 2014 var to af Jehovas Vidner ude at forkynde for beboerne i et boligkompleks i Baku. Det var Irina Sakhartjenko, en delvist handicappet enke på 55, og Valida Jabrajilova på 38, der har det primære ansvar for at pleje sin mor. De to kvinder tilbød gratis brochuren Undervis dine børn, der har til formål at hjælpe forældre til at undervise deres børn i Bibelen. *

Politiefterforskeren anklagede kvinderne for at uddele bibelsk litteratur uden “den nødvendige tilladelse”. Helt specifikt gik anklagen på at de havde begået en forbrydelse som organiseret gruppe, hvilket resulterer i store bøder på mellem 7.000 og 9.000 manat (omkring 45.000 til 58.000 danske kroner), * eller to til fem års fængsel.

Under efterforskningen indkaldte ministeriet for national sikkerhed (MNS) og politiefterforskeren igen og igen kvinderne til afhøring. Da kvinderne den 17. februar 2015 endnu engang mødte op på baggrund af en indkaldelse fra MNS, viste det sig at de skulle ind til en lukket høring ved Sabail Distriktsdomstol i Baku.

Efter at have fremlagt anklagerne indgav efterforskeren fra MNS en begæring om at kvinderne skulle varetægtsfængsles fordi han mente at det var sandsynligt at de ville begå den samme forbrydelse igen og “flygte fra efterforskningen”. Kvindernes advokat protesterede og påpegede at fængslingen var uretfærdig i lyset af omstændighederne og kvindernes villighed til at samarbejde med myndighederne. Dommeren bemærkede at kvinderne aldrig tidligere var blevet dømt, men alligevel karakteriserede han deres aktivitet som en “trussel mod offentligheden” og imødekom efterforskerens begæring om tre måneders varetægtsfængsling i et fængsel ledet af det hemmelige politi.

Kvindernes advokat appellerede afgørelsen, og den 26. februar 2015 blev de to kvinder i håndjern transporteret af politiet fra fængslet til appeldomstolen i Baku i et køretøj med tonede ruder. I den efterfølgende lukkede høring kunne hverken anklageren eller efterforskeren hos MNS komme med nogen som helst beviser der kunne forsvare en varetægtsfængsling. Alligevel afviste domstolen appellerne, og Irina Sakhartjenko og Valida Jabrajilova blev sendt tilbage til fængslet.

Den 6. marts 2015 indhentede to grupper fra MNS retskendelser og gennemsøgte derefter Irina Sakhartjenkos og Valida Jabrajilovas hjem. De konfiskerede deres religiøse publikationer, personlige notesbøger, en computer og en mobiltelefon. Og den 10. marts 2015 kunne MNS, politiet og Statsudvalget for Forholdet til Religiøse Samfund fremvise retskendelser så de kunne gennemsøge den lokale rigssal (Jehovas Vidners mødesal) og en menighedsældstes hjem. Desuden har MNS indkaldt flere Jehovas Vidner i Baku til afhøring i sagen.

Som en reaktion på fængslingen af Irina Sakhartjenko og Valida Jabrajilova har Jehovas Vidner skrevet et brev til FN’s særlige rapportør og FN’s arbejdsgruppe vedrørende vilkårlig tilbageholdelse og fængsling og anmodet dem om at gå ind i sagen. En lokal advokat er i gang med at forberede en begæring om at ændre varetægtsfængslingen til husarrest.

Store bøder og fængselsdomme for at overvære religiøse møder

I Ganja har myndighederne givet store bøder til dem der overværer Jehovas Vidners religiøse møder, og nogle er endda blevet fængslet. Bøderne har varieret fra 1.500 manat (omkring 9.500 danske kroner) til 2.000 manat (omkring 13.000 danske kroner).

I oktober 2014 idømte domstole i Ganja fængselsstraffe til tre Jehovas Vidner og til en mand der overværede deres religiøse møder, fordi de ikke havde betalt de bøder de havde fået for at samles til tilbedelse. På trods af at de var begyndt at betale af på bøderne, gav myndighederne dem fængselsstraffe på mellem 3 og 20 dage.

Den mand der overværede møderne sammen med Jehovas Vidner, siger: “For mig er 1.500 manat (omkring 9.500 danske kroner) mange penge. ... Min første indskydelse var ikke at betale bøden, for jeg føler selv at jeg er uskyldig.” To mandlige Jehovas Vidner mente også at deres straf var uretfærdig og oplyste at myndighederne havde behandlet dem som kriminelle.

Det tredje Jehovas Vidne der blev fængslet, en kvinde, siger: “Der var ingen der tog hensyn til at min familie har en meget stram økonomi, at jeg sørger for pleje til min handicappede mor, der er fuldstændigt afhængig af andre, og at jeg frivilligt gik i gang med at betale af på bøden.”

De fire har udstået deres fængselsstraf, men domstolen kræver stadig fuld betaling af bøderne. Hvis ikke de betaler inden for den tidsfrist domstolen har sat, er det muligt at domstolen idømmer dem fængselsstraf igen.

Vil Aserbajdsjan opretholde retfærdighed?

Myndighedspersoner i Aserbajdsjan har brugt forskellige metoder til at forhindre Jehovas Vidners religiøse aktiviteter. I øjeblikket har Jehovas Vidner 19 sager mod Aserbajdsjan liggende ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for at gøre opmærksom på den intolerance de oplever. Indtil disse sager bliver behandlet, håber Vidnerne at Aserbajdsjans øverste myndigheder vil gøre noget ved den uretfærdige varetægtsfængsling af Irina Sakhartjenko og Valida Jabrajilova. Ved at rette op på denne og andre handlinger begået som følge af religiøs intolerance kan Aserbajdsjan vise respekt for dets borgere og forfatning og vise at landet opretholder grundlæggende menneskerettigheder.

^ par. 4 Den 11. august 2014 godkendte Statsudvalget for Forholdet til Religiøse Samfund i Aserbajdsjan importen af denne brochure, udgivet af Jehovas Vidner.

^ par. 5 Den gennemsnitlige månedsløn i Aserbajdsjan er 440 manat (knap 3.000 danske kroner), beregnet i august 2014.