Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

ASERBAJDSJAN

Fængslet på grund af deres tro

Aserbajdsjan bliver ved med at straffe Jehovas Vidner for at udøve deres tro. Ved domstolene bliver de dømt for at samles til religiøse møder, tale med andre om deres tro og nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde. Dommere idømmer dem ofte store bøder og fængselsstraf.

To kvinder fængslet for at tale med andre om deres tro

Den 17. december 2015 begyndte retssagen mod de to Jehovas Vidner Irina Sakhartjenko og Valida Jabrajilova ved distriktsdomstolen i Pirallahi, Baku. Sakhartjenko og Jabrajilova har siddet varetægtsfængslet siden den 17. februar 2015 anklaget for at uddele bibelsk litteratur uden “den nødvendige tilladelse”.

Som følge af deres ti måneder lange varetægtsfængsling er de to kvinders fysiske og psykiske helbred svækket i alvorlig grad. Men ved den indledende høring afviste dommeren alle begæringer på deres vegne og afslog at overføre kvinderne til husarrest. Den næste høring finder sted den 7. januar 2016.

Aserbajdsjan lever ikke op til sine forpligtelser

I maj 2011 opfordrede Europarådets Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI) i sin overvågningsrapport gentagne gange Aserbajdsjans regering til at sørge for at “de gældende love ... fuldt ud respekterer religionsfriheden som sikret af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention”. I 2012 offentliggjorde Europarådets Venedigkommission detaljerede anbefalinger til ændringer af Aserbajdsjans lov om religionsfrihed. Der stod: “Det viser sig at loven indeholder flere ret restriktive bestemmelser som ikke harmonerer med de internationale standarder. ... Bestemmelser angående centrale emner såsom lovens rækkevidde, hvem der har ret til tros- og samvittighedsfrihed, registrering, religiøse samfunds selvbestemmelse og likvidering, militærnægtelse af samvittighedsgrunde, proselytvirksomhed samt udgivelse og distribution af religiøst materiale bør omformuleres.”

Aserbajdsjan respekterer ikke at man nægter militærtjeneste af samvittighedsgrunde. Da Aserbajdsjan i 1996 ansøgte om at blive optaget i Europarådet, forpligtede landet sig til (1) at vedtage en lov om alternativ, civil tjeneste der skulle træde i kraft inden for to år, (2) at benåde alle der var fængslet på grund af militærnægtelse af samvittighedsgrunde, og (3) at give samvittighedsnægtere mulighed for at udføre alternativ civil tjeneste. Mere end 13 år efter at landet blev medlem af Europarådet, er disse forpligtelser ikke blevet opfyldt.

I den samme rapport fra maj 2011 stod der: “ECRI opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til hurtigt at vedtage en lov om alternativ, civil tjeneste der er i overensstemmelse med europæiske standarder. ... [ECRI] gentager sin henstilling til myndighederne om ikke at retsforfølge og fængsle dem som nægter at udføre militærtjeneste, men give dem mulighed for at opfylde deres forpligtelse over for samfundet på en måde der ikke er i konflikt med deres militærnægtelse af samvittighedsgrunde.”

Vil Aserbajdsjan leve op til sin påstand om religiøs tolerance?

Den 25. juni 2015 udtrykte Helsinkikommissionen bekymring over “den seneste eskalering af presset på religiøse minoriteter – især Jehovas Vidner – i Aserbajdsjan”. Kommissionens formand, Chris Smith, udtalte: “Regeringen fremhæver ofte hvad den har gjort i forbindelse med at værne om religionsfriheden, men sandheden er at den har fængslet mange for at udøve deres tro. Jeg opfordrer Aserbajdsjans regering til straks at løslade frk. Sakhartjenko og frk. Jabrajilova.”

Verden over har Jehovas Vidner udtrykt deres bekymring over Irina Sakhartjenkos og Valida Jabrajilovas helbred. FN’s Menneskerettighedskomité har officielt anmodet om at Irina Sakhartjenko bliver overført til husarrest, men retten har afvist anmodningen. Irina Sakhartjenko og Valida Jabrajilova og deres familie og venner anmoder respektfuldt regeringen i Aserbajdsjan om at de straks må blive løsladt og renset for anklager.

Tidslinje

 1. 17. december 2015

  Distriktsdomstolen i Pirallahi, Baku, afviser begæringer om at løslade Irina Sakhartjenko og Valida Jabrajilova fra varetægtsfængsling. Den næste høring vil foregå 7. januar 2016.

 2. 4. september 2015

  Distriktsdomstolen i Sabail, Baku, forlænger varetægtsfængslingen af Irina Sakhartjenko og Valida Jabrajilova indtil den 17. december 2015, hvor de vil have været fængslet i ti måneder.

 3. 7. maj 2015 og 4. juli 2015

  Distriktsdomstolen i Sabail, Baku, forlænger varetægtsfængslingen af Irina Sakhartjenko og Valida Jabrajilova.

 4. 17. februar 2015

  Distriktsdomstolen i Sabail, Baku bestemmer at Irina Sakhartjenko og Valida Jabrajilova øjeblikkeligt varetægtsfængsles i tre måneder, anklaget for ulovlig distribution af religiøs litteratur.

 5. 12. marts 2013

  Kamran Mirzajev, et af Jehovas Vidner, bliver idømt ni måneders fængsel fordi han af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste. Senere, mens han afsoner sin straf, bliver han løsladt før tid som følge af et generelt amnesti.

 6. 25. september 2012

  Fakhraddin Mirzajev, et af Jehovas Vidner, bliver idømt en fængselsstraf på et år fordi han af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste.

 7. 8. september 2010

  Farid Mammadov, et af Jehovas Vidner, bliver idømt ni måneders fængsel fordi han af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste.

 8. 19. august 2009

  Mushfig Mammedov bliver igen arresteret fordi han af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste, og sat i forvaring; han idømmes en bøde efter at han for anden gang kendes skyldig.

 9. 7. marts 2008

  Mushfig Mammedovs og Samir Husejnovs advokater indsender en ansøgning til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fordi Aserbajdsjan har retsforfulgt de to Jehovas Vidner på grund af deres militærnægtelse af samvittighedsgrunde.

 10. 4. oktober 2007

  Samir Husejnov, et af Jehovas Vidner, bliver idømt ti måneders fængsel fordi han af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste.

 11. 2006

  Mushfig Mammedov, et af Jehovas Vidner, bliver holdt i forvaring indtil han idømmes en seks måneders betinget fængselsdom for sin militærnægtelse af samvittighedsgrunde.