Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

ASERBAJDSJAN

Aserbajdsjan – overblik

Jehovas Vidner * i Baku blev juridisk anerkendt første gang i 1999 og igen i 2002. I de følgende år havde Vidnerne i nogen grad religionsfrihed, men de blev udsat for streng kontrol fra myndighedernes side, deriblandt politirazziaer ved religiøse møder og censur af deres publikationer. Da man foretog nogle ændringer i loven om religion, afviste myndighederne * Vidnernes anmodning om fornyet juridisk anerkendelse i 2010 af tekniske grunde, og Jehovas Vidners religiøse samfund i Baku havde dermed ikke længere fuld juridisk anerkendelse.

Jehovas Vidner bliver udsat for stigende chikanerier og restriktioner på grund af myndighedernes øgede kontrol med religiøse aktiviteter. Politiet har ransaget nogle af Vidnernes hjem og konfiskeret deres personlige ejendele, deriblandt bibler. Myndighedspersoner har arresteret og retsforfulgt nogle af Vidnerne for at fortælle andre om deres religiøse overbevisning, og det har resulteret i at de er blevet idømt store bøder og fængsel. I de byer hvor Jehovas Vidner ikke har kunnet blive juridisk anerkendt, betragter myndighederne deres religiøse møder som ulovlige. De afbryder dem, tilbageholder de tilstedeværende og idømmer store bøder.

Da der ikke er nogen ordning for alternativ civil tjeneste, bliver unge mænd der er Jehovas Vidner, chikaneret og retsforfulgt fordi de nægter militærtjeneste af samvittighedsgrunde. Den fortsatte krænkelse af religionsfriheden, deriblandt censur af religiøse publikationer, er uforenelig med Aserbajdsjans forpligtelse over for Europarådet. På grund af de talrige krænkelser af religionsfriheden har Jehovas Vidner i Aserbajdsjan indsendt 19 ansøgninger til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra 2007 til 2014.

^ par. 2 Det religiøse samfund af Jehovas Vidner i republikken Aserbajdsjan

^ par. 2 Statskommissionen for arbejde med religiøse foreninger