Gå direkte til indholdet

9. AUGUST 2016
ARMENIEN

De første Jehovas Vidner gennemfører ordningen for alternativ, civil tjeneste i Armenien

De første Jehovas Vidner gennemfører ordningen for alternativ, civil tjeneste i Armenien

Den første generation af unge Jehovas Vidner i Armenien der benytter sig af ordningen for alternativ, civil tjeneste, arbejder effektivt på at opfylde deres forpligtelse over for landet. Den tidligere generation af Jehovas Vidner blev fængslet fordi de af samvittighedsgrunde nægtede at udføre militærtjeneste. Men i 2013 ændrede Armenien dets lovgivning og åbnede mulighed for alternativ, civil tjeneste i stedet for militærtjeneste. Til dato er over 200 Jehovas Vidner blevet tilmeldt denne ordning. Ved udgangen af juni 2016 havde 16 Vidner gennemført deres samfundstjeneste.

En vellykket ordning for alternativ, civil tjeneste

De første unge Jehovas Vidner der gennemførte deres alternative, civile tjeneste, var oprindeligt blevet fængslet fordi de nægtede at lade sig indskrive i militæret. Da den nye lov trådte i kraft, blev disse Vidner overført til alternativ, civil tjeneste. I januar 2014 begyndte de at udføre have- og anlægsarbejde, gadeoprydning, hjælpearbejde på hospitaler eller andet arbejde.

De unge mænd der har gennemført deres opgaver i alternativ, civil tjeneste, er regeringen taknemmelige for at have fået mulighed for at udføre meningsfyldt arbejde, deriblandt arbejde der forskønner deres samfund og er til gavn for dem der har brug for hjælp. Under denne nye ordning kan unge mænd der gennemfører deres opgave, fortsætte som nyttige samfundsborgere uden en plettet straffeattest.

Davit Arakeljan, der er 22 år, udførte alternativ, civil tjeneste som sygepasser på et plejehjem. Han siger: “Alternativ tjeneste hjalp mig til at være mere seriøs, ansvarlig og flittig. Jeg var glad for at kunne udføre min samfundstjeneste på en måde der virkelig var til gavn for andre. Ledelsen og de ansatte på plejehjemmet, og endda nogle beboere, roste vores arbejde.” Mikhajil Manasjan, der også er 22 år, fik tildelt arbejde på et beredskabscenter. Han siger: “Jeg lærte en ny færdighed under min tjeneste, og nu kan det blive mit arbejde . Jeg kunne også udføre min samfundstjeneste uden at gå på kompromis med min samvittighed.”

Kan Armeniens erfaringer få andre lande til at indføre alternativ, civil tjeneste?

For nylig tog Armenien yderligere skridt til at ændre dets forfatning så den anerkender retten til militærnægtelse af samvittighedsgrunde. I artikel 41(3) i den ændrede forfatning, der trådte i kraft i december 2015, står der: “Enhver borger for hvem militærtjeneste er i modstrid med hans religion eller overbevisning, skal have ret til at erstatte den med alternativ tjeneste i overensstemmelse med den procedure der beskrives i loven.” Europarådets Venedig-kommission roste Armenien for at gøre dette; den kaldte det “en enestående måde hvorpå man sikrede implementeringen af sagen Bajatjan mod Armenien *, og det fortjener ros.”

Denne ordning for alternativ, civil tjeneste bringer Armenien i overensstemmelse med internationale standarder. Armenien er gået fra at være et styre der straffer samvittighedsnægtere, til et der respekterer retten til samvittighedsfrihed. Fordelene ved denne metode er et eksempel for andre lande der straffer samvittighedsnægtere. Armeniens erfaring viser at implementeringen af denne ordning kan tilfredsstille både myndighedernes og borgernes behov.

På vegne af Jehovas Vidner i Armenien udtaler Tigran Harutjunjan: “Vi er taknemmelige for at den armenske regering har taget skridt til at sikre beskyttelsen af grundlæggende menneskerettigheder, deriblandt retten til samvittighedsnægtelse. Unge Jehovas Vidner i Armenien kan nu opfylde deres forpligtelse over for myndighederne på en måde der tager hensyn til deres samvittighed og er til gavn for andre.”

^ par. 8 Bajatjan mod Armenien ([GC], nr. 23459/03, ECHR 2011) var en skelsættende dom afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols Storkammer. For første gang fastslog domstolen at retten til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde er omfattet af Menneskerettighedskonventionens artikel 9 (retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed).