Gå direkte til indholdet

14. FEBRUAR 2017
USA

Jehovas Vidner modtager GBI’s højeste udmærkelse for deres nye hovedkontors bæredygtige design

Jehovas Vidner modtager GBI’s højeste udmærkelse for deres nye hovedkontors bæredygtige design

NEW YORK – Efter færdiggørelsen af deres nye hovedkontor i Warwick, New York, i august 2016 modtog Jehovas Vidner officiel anerkendelse for de nye faciliteters bæredygtige design. Green Building Initiative (GBI), en organisation der tilbyder miljøvurdering og klassificering af erhvervsbyggerier, tildelte Vidnerne den højeste udmærkelse, Four Green Globes, for alle de syv bygninger der blev vurderet.

Shaina Weinstein, der er marketingchef for GBI, siger: “Ud af 965 projekter i hele USA har kun 64 bygninger modtaget den højeste udmærkelse, Four Green Globes. Det er bemærkelsesværdigt at Jehovas Vidner har modtaget Four Green Globes for alle de syv bygninger i Warwick. Dette resultat er et udtryk for et meget stort engagement i forbindelse med energi-, vand- og miljøeffektivitet.”

Green Globes’ klassificeringssystem, gengivet med tilladelse fra GBI. De syv bygninger ved Jehovas Vidners Hovedkontor der blev vurderet, opnåede mindst 90 procent, hvilket svarer til Four Green Globes.

GBI er ifølge deres officielle hjemmeside “en nonprofitorganisation der har til formål at fremme byggemetoder der resulterer i god udnyttelse af ressourcerne og sundere og miljømæssigt bæredygtige bygninger”. GBI bedømmer bæredygtigheden af designet og driften af nye bygninger. Som en del af klassificeringen foretager en tredjepart der er ekspert på området, en vurdering af stedet for at verificere GBI’s konklusion.

David Bean, der koordinerer arbejdet med bæredygtigt design i forbindelse med Vidnernes faciliteter i USA, siger: “Vi er rigtig glade for disse priser, der viser at alle involverede har været meget interesseret i at bygge et kompleks med mange bæredygtige løsninger – et bygningskompleks der falder smukt ind i omgivelserne ved Sterling Forest State Park.”

Det grønne tag på kontor- og servicebygningen består af hjemmehørende planter der vokser i et gromedium oven på et vandtæt underlag. Regnvandet fra bygningen bliver behandlet på stedet for at reducere belastningen af den offentlige vandforsyning.

Jehovas Vidner bevarede for eksempel så mange træer som muligt og anvendte de fældede træer til byggeprojektet. Jeffrey Hutchinson, tidligere skovfoged ved Sterling Forest, siger: “Det var en rigtig god beslutning at bruge de træer der blev fældet under rydningen af grunden, til byggeriet af de nye faciliteter. Det Jehovas Vidner har gjort for at tage hensyn til miljøet, er enestående.” Shaina Weinstein siger: “Efter vores mening er projektet i Warwick et rigtig flot eksempel på miljøvenligt design og byggeri.”

Richard Devine, der var med i Warwick-projektets byggeudvalg, siger: “I Brooklyn har vores organisation i årtier bevaret vores bygningers smukke udseende. Nu ser vi frem til at vedligeholde vores miljøvenlige faciliteter i Warwick og bevare Sterling Forests smukke natur.”

Presseansvarlig:

David A. Semonian, Informationstjenesten, 1-845-524-3000

 

Grundarealet af Jehovas Vidners nye hovedkontor i Warwick, New York, udgør mindre end 20 procent af den 102 hektarer store grund der blev købt den 17. juli 2009.

Tæpper og sten i forskellige størrelser begrænser jorderosion og er med til at stabilisere de omgivende skråninger.

Store sten bliver gravet op på grunden i begyndelsen af byggeriet. Over 240.000 tons sten der blev fundet på grunden, blev brugt igen senere.

For at undgå at der kommer mudder og andet ud i Blue Lake, har man placeret en barriere langs søbredden. Den består af en flydende øvre del, en uigennemtrængelig dug og en galvaniseret metalkæde der er fastgjort til underkanten af dugen som ballast.

Containere til affald der kan genbruges. Over 70 procent af byggeaffaldet blev skilt fra og sendt til godkendte genbrugsstationer.

Tilplantning af området i nærheden af hovedindgangen til Jehovas Vidners Hovedkontor. Der er blevet brugt hjemmehørende træer, planter og bunddække.

Byggearbejdere monterer et geotermisk rørnet, en del af et geotermisk system der transporterer væske fra cirka 150 meter under jordens overflade og op i bygningerne. Temperaturen under jorden er stabil i modsætning til lufttemperaturen, der varierer meget fra sommer til vinter. Et geotermisk system udnytter den stabile temperatur under jorden ved at den cirkulerende væske absorberer varmen fra jorden så bygningerne opvarmes om vinteren, og ved at væsken om sommeren transporterer varmen fra bygningerne ned i jorden. Man forventer at dette system vil reducere energibehovet til opvarmning og afkøling af bygningerne med 40 procent.

Inde i kontor- og servicebygningen. Indvendigt lever byggeriet op til Green Building Initiatives kriterier for miljøvenlige produkter (for eksempel maling og væg- og loftbeklædning), og dette bidrager til sundheden hos dem der skal arbejde der.