Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Obstetrik

Aktiv behandling i efterbyrdsperioden

Active versus expectant management for women in the third stage of labour.

Begley CM, Gyte GM, Devane D, McGuire W, Weeks A.

Kilde‎: Cochrane Database Syst Rev 2011;(11):CD007412.

Indekseret‎: PubMed 22071837

DOI‎: 10.1002/14651858.CD007412.pub3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22071837

Active management of the third stage of labour: prevention and treatment of postpartum hemorrhage.

Leduc D; Clinical Practice Obstetrics Committee; Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada.

Kilde‎: J Obstet Gynaecol Can 2009;31(10):980-93.

Indekseret‎: PubMed 19941729

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19941729


Sektionen om lægebehandling på jw.org er udarbejdet som en informationsressource primært for læger og andre sundhedspersoner. Den giver hverken medicinsk vejledning eller anbefaling af behandling, og den erstatter ikke en velkvalificeret læge. Den lægevidenskabelige litteratur der er henvist til, er ikke udgivet af Jehovas Vidner, men den skitserer alternative strategier til transfusion som kan overvejes. Det er den enkelte læges ansvar at holde sig ajour med den nyeste information, drøfte behandlingsmetoder og hjælpe patienter til at træffe valg der harmonerer med deres lidelse, ønsker, værdier og religiøse overbevisning. Ikke alle anførte strategier er passende eller acceptable for alle patienter.

Til patienter: Søg altid råd hos din egen læge eller den behandlingsansvarlige læge vedrørende medicinske lidelser og behandling. Henvend dig til en læge hvis du har mistanke om at du er syg.

Denne hjemmeside reguleres efter dens anvendelsesvilkår.