Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Materiale der kan downloades

Materialet herunder indeholder hjælpemidler og support til sundhedspersonale der har at gøre med patienter der er Jehovas Vidner.

 

Kliniske strategier til at undgå blodtransfusion

Et overblik over sikre og effektive strategier til behandling af patienter der skal opereres uden blodtransfusion. Iblandt disse strategier er flere patientspecifikke behandlingsformer der kan bruges før, under og efter operationen.

Kontaktudvalg til Hospitaler for Jehovas Vidner

Jehovas Vidner har oprettet et internationalt netværk der skal støtte og hjælpe lægepersonale der behandler Jehovas Vidner. I dette dokument beskrives det hvordan kontaktudvalget kan hjælpe læger og andet sundhedspersonale.

Religiøs og etisk holdning til lægebehandling og andre sundhedsrelaterede spørgsmål

Et overblik over Jehovas Vidners officielle holdning til lægebehandling, brug af deres eget blod i behandlingen og brugen af derivater udvundet af blodets hovedkomponenter.


Sektionen om lægebehandling på jw.org er udarbejdet som en informationsressource primært for læger og andre sundhedspersoner. Den giver hverken medicinsk vejledning eller anbefaling af behandling, og den erstatter ikke en velkvalificeret læge. Den lægevidenskabelige litteratur der er henvist til, er ikke udgivet af Jehovas Vidner, men den skitserer alternative strategier til transfusion som kan overvejes. Det er den enkelte læges ansvar at holde sig ajour med den nyeste information, drøfte behandlingsmetoder og hjælpe patienter til at træffe valg der harmonerer med deres lidelse, ønsker, værdier og religiøse overbevisning. Ikke alle anførte strategier er passende eller acceptable for alle patienter.

Til patienter: Søg altid råd hos din egen læge eller den behandlingsansvarlige læge vedrørende medicinske lidelser og behandling. Henvend dig til en læge hvis du har mistanke om at du er syg.

Denne hjemmeside reguleres efter dens anvendelsesvilkår.