Gå direkte til indholdet

Udfører Jehovas Vidner nødhjælpsarbejde?

Udfører Jehovas Vidner nødhjælpsarbejde?

 Ja, Jehovas Vidner yder ofte hjælp efter en katastrofe. Vi giver praktisk hjælp til både Jehovas Vidner og andre i harmoni med Bibelens påbud i Galaterbrevet 6:10: “Lad os da gøre det der er godt mod alle, men især mod dem der er beslægtede med os i troen.” Vi forsøger også at yde den følelsesmæssige og åndelige støtte som ofrene har så hårdt brug for. – 2 Korinther 1:3, 4.

Organisering

 Efter en katastrofe vil tilsynsmændene i menighederne i det berørte område prøve at få kontakt med alle der er tilsluttet menighederne, for at se om de har det godt, og om der er noget de har brug for. Tilsynsmændene meddeler derefter Jehovas Vidners lokale afdelingskontor hvad de har fundet ud af, og hvilken hjælp der allerede er blevet givet.

 Hvis de lokale menigheder ikke kan dække behovet for nødhjælp, vil Jehovas Vidners Styrende Råd arrangere at der kommer den hjælp der er brug for. Det svarer til den måde de første kristne sørgede for hinanden på under en hungersnød. (1 Korinther 16:1-4) Det lokale afdelingskontor udpeger nødhjælpskomitéer til at organisere og målrette indsatsen. Jehovas Vidner fra andre områder bruger frivilligt af deres tid og midler for at hjælpe til. – Ordsprogene 17:17.

Finansiering

 De bidrag der bliver sendt til Jehovas Vidners afdelingskontorer, bliver blandt andet brugt til at yde nødhjælp til katastroferamte ofre. (Apostelgerninger 11:27-30; 2 Korinther 8:13-15) Da arbejdet udføres af ulønnede frivillige, kan bidragene gå til selve nødhjælpsarbejdet og ikke til administration. Vi tager omhyggeligt vare på alle bidrag. – 2 Korinther 8:20.