Ja. Vi tror på Jesus, der sagde: “Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden gennem mig.” (Johannes 14:6) Vi tror at Jesus kom til jorden fra himmelen og gav sit fuldkomne menneskeliv som et offer for vores skyld. (Mattæus 20:28) Hans død og opstandelse gør det muligt for alle som tror på ham, at få evigt liv. (Johannes 3:16) Vi tror også at Jesus nu regerer som konge i Guds himmelske rige, som snart vil skabe fred på hele jorden. (Åbenbaringen 11:15) Vi tror dog også på Jesus’ ord: “Faderen er større end jeg.” (Johannes 14:28) Derfor tilbeder vi ikke Jesus, da vi ikke tror at han er den almægtige Gud.