Gå direkte til indholdet

Hvad er Jehovas Vidners Styrende Råd?

Det Styrende Råd er en lille gruppe af modne kristne der varetager Jehovas Vidners interesser i hele verden. Der er to sider af deres arbejde:

Det Styrende Råd følger det mønster som “apostlene og de ældste i Jerusalem” benyttede i det første århundrede, hvor de traf vigtige beslutninger på vegne af hele den kristne menighed. (Apostlenes Gerninger 15:2) Disse trofaste mænd fungerede ikke som ledere, og medlemmerne af Det Styrende Råd er heller ikke ledere af vores organisation. De lader sig lede af Bibelen og anerkender at Jehova Gud har udnævnt Jesus Kristus som hoved for menigheden. – 1. Korinther 11:3; Efeserne 5:23.

Hvem er medlemmerne af Det Styrende Råd?

Det Styrende Råd består af følgende medlemmer: Kenneth Cook, Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Anthony Morris III, Mark Sanderson og David Splane. De tjener på vores hovedkontor i Warwick, New York, USA.

Hvordan er Det Styrende Råd organiseret?

Det Styrende Råd har oprettet seks udvalg der fører tilsyn med forskellige sider af vores arbejde, og hvert medlem er med i et eller flere af disse udvalg.

 • Koordinationsudvalget: Dette udvalg fører tilsyn med juridiske anliggender. Man koordinerer også hjælpen i tilfælde af katastrofer eller når Jehovas Vidner forfølges på grund af deres tro, eller hvis der opstår andre presserende sager der berører organisationen.

 • Personaleudvalget: Tager sig af alt hvad der har med betelfamiliens medlemmer at gøre.

 • Udgiverudvalget: Fører tilsyn med trykning og forsendelse af bibelsk læsestof samt arbejdet med at bygge mødesale og oversættelses- og afdelingskontorer.

 • Tjenesteudvalget: Fører tilsyn med forkyndelsen af den “gode nyhed om riget”. – Matthæus 24:14.

 • Undervisningsudvalget: Har ansvar for udarbejdelsen af den åndelige undervisning vi får ved møder, på skoler og gennem lydindspilninger og film.

 • Redaktionsudvalget: Har ansvar for udarbejdelsen af den åndelige undervisning vi får i den trykte litteratur og på vores hjemmeside, og fører tilsyn med oversættelsesarbejdet.

Foruden det arbejde der bliver udført ved hjælp af disse udvalg, mødes brødrene i Det Styrende Råd én gang om ugen for at tale om organisationens behov. Ved disse møder drøfter de hvad Bibelen siger, og de lader sig lede af Guds hellige ånd og bestræber sig for at nå til en enig afgørelse. – Apostlenes Gerninger 15:25.

Hvem er Det Styrende Råds hjælpere?

Det er pålidelige kristne der hjælper udvalgene under Det Styrende Råd. (1. Korinther 4:2) De har forstand på og erfaring med det arbejde der hører under det pågældende udvalg, og de overværer dets ugentlige møde. Hjælperne er ikke med til at tage beslutninger, men de giver værdifulde råd og baggrundsoplysninger, implementerer udvalgets beslutninger og holder løbende øje med udfaldet af disse beslutninger. Det Styrende Råd kan også give dem til opgave at besøge Jehovas Vidner i forskellige dele af verden eller at holde foredrag ved særlige begivenheder, som for eksempel årsmødet eller afslutningshøjtideligheden for Gileadskolen.

LISTE OVER HJÆLPERE

Udvalg

Navn

Koordination

 • Ekrann, John

Personale

 • Grizzle, Gerald

 • LaFranca, Patrick

 • Molchan, Daniel

 • Walls, Ralph

Udgiver

 • Butler, Robert

 • Corkern, Harold

 • Glockentin, Gajus

 • Gordon, Donald

 • Luccioni, Robert

 • Reinmueller, Alex

 • Sinclair, David

Tjeneste

 • Breaux, Gary

 • Dellinger, Joel

 • Hyatt, Seth

 • Mavor, Christopher

 • Perla, Baltasar, Jr.

 • Turner, William, Jr.

 • Weaver, Leon, Jr.

Undervisning

 • Curzan, Ronald

 • Flodin, Kenneth

 • Malenfant, William

 • Noumair, Mark

 • Schafer, David

Redaktion

 • Ciranko, Robert

 • Mantz, James

 • Marais, Izak

 • Martin, Clive

 • Myers, Leonard

 • Smalley, Gene

 • van Selm, Hermanus