Gå direkte til indholdet

Hvordan ser Jehovas Vidner på skilsmisse?

Vi holder os til Bibelens syn på ægteskab og skilsmisse. Gud indstiftede ægteskabet som en permanent ordning mellem en mand og en kvinde. Den eneste gyldige grund til skilsmisse er ifølge Bibelen sex uden for ægteskabet. – Mattæus 19:5, 6, 9.

Sørger Jehovas Vidner for at hjælpe ægtepar der har problemer i ægteskabet?

Ja, på adskillige måder:

Skal menighedens ældste godkende en skilsmisse af et Jehovas Vidne?

Nej. Selv når ældste bliver bedt om at hjælpe et par med ægteskabelige problemer, har de ikke myndighed til at sige hvad parret skal gøre. (Galaterne 6:5) En der vælger at lade sig skille uden bibelsk grund, er dog ikke bibelsk fri til at kunne gifte sig igen. – 1 Timoteus 3:1, 5, 12.

Hvordan ser Jehovas Vidner på det at man forlader sin ægtefælle?

Bibelen tilskynder gifte par til at blive sammen, selv under mindre ideelle omstændigheder. (1 Korinther 7:10-16) Mange problemer kan blive løst ved at bede inderlige bønner, anvende Bibelens principper og vise sin ægtefælle kærlighed. – 1 Korinther 13:4-8; Galaterne 5:22.

I ekstreme situationer, som nedenstående, har nogle kristne dog valgt at forlade deres ægtefælle eller at lade sig separere:

  • Forsætlig forsømmelse af familiens underhold. – 1 Timoteus 5:8.

  • Fysisk mishandling. – Salme 11:5.

  • Alvorlig fare for den troendes åndelige helbred. En ægtefælle forsøger måske at tvinge sin troende ægtefælle til på en eller anden måde at overtræde Guds bud, og den hvis åndelige helbred er i fare, vurderer måske at han eller hun er nødt til at forlade sin ægtefælle for at kunne ‘adlyde Gud som hersker mere end mennesker’. – Apostelgerninger 5:29.