Gå direkte til indholdet

Er Ny Verden-Oversættelsen nøjagtig?

Er Ny Verden-Oversættelsen nøjagtig?

 Den første del af Ny Verden-Oversættelsen på engelsk blev udgivet i 1950. Siden da har nogle udtalt sig om eller sat spørgsmålstegn ved Ny Verden-Oversættelsens a nøjagtighed fordi den nogle steder er forskellig fra andre bibeloversættelser. Grundene til at den skiller sig ud, hører ofte under en af de følgende kategorier.

 •   Pålidelig. Ny Verden-Oversættelsen er baseret på moderne videnskabelig research og de mest pålidelige gamle håndskrifter. I modsætning hertil var King James Version af 1611 baseret på håndskrifter der ofte var mindre nøjagtige og ikke helt så gamle som dem der blev brugt da man udarbejdede Ny Verden-Oversættelsen.

 •   Trofast. Ny Verden-Oversættelsen stræber efter trofast at gengive det oprindelige budskab der blev inspireret af Gud. (2 Timoteus 3:16) Mange bibeloversættelser er ikke trofaste over for Guds budskab, men følger i stedet menneskers traditioner, for eksempel ved at erstatte Guds personlige navn, Jehova, med titler som Herren eller Gud.

 •   Ordret gengivelse. I modsætning til frie oversættelser gengiver Ny Verden-Oversættelsen grundteksten ordret så længe det ikke betyder at formuleringerne bliver unaturlige, eller at den oprindelige tanke bag teksten bliver skjult. En fri oversættelse af Bibelens oprindelige tekst kan komme til at tilføje menneskers holdninger eller udelade vigtige detaljer.

Forskelle mellem Ny Verden-Oversættelsen og andre oversættelser

 Manglende bøger. Den romerskkatolske og den østlige ortodokse kirke har i deres bibler taget de bøger med der er kendt som de apokryfe bøger. Men disse bøger kom ikke med i den jødiske kanon, og det er interessant at Bibelen siger at det var jøderne der havde “fået Guds hellige udsagn betroet”. (Romerne 3:1, 2) Derfor udelader Ny Verden-Oversættelsen og andre nyere bibler helt korrekt de apokryfe bøger.

 Manglende vers. Nogle oversættelser tilføjer vers og formuleringer som ikke findes i de ældste bibelhåndskrifter, men Ny Verden-Oversættelsen udelader sådanne tilføjelser. Mange nyere oversættelser undgår disse senere tilføjelser eller indrømmer at tilføjelserne mangler støtte fra de kilder der har størst autoritet. b

 Forskelligt ordvalg. En gang imellem er ord for ord-oversættelser uklare og vildledende. For eksempel er Jesus’ ord i Mattæus 5:3 i den danske autoriserede oversættelse oversat med: “Salige er de fattige i ånden.” Mange mener at den bogstavelige gengivelse “fattige i ånden” er uklar, mens andre mener at Jesus understregede værdien af ydmyghed eller fattigdom. Men Jesus’ pointe var at ægte lykke kommer af at erkende behovet for Guds vejledning. Ny Verden-Oversættelsen gengiver nøjagtigt hvad han mente, ved at skrive “de som erkender deres åndelige behov”. – Mattæus 5:3. c

Positive udtalelser om Ny Verden-Oversættelsen fra bibelkommentatorer der ikke er Jehovas Vidner

 •   I et brev dateret den 8. december 1950 skrev bibeloversætter og forsker Edgar J. Goodspeed om den engelske udgave af Ny Verden-Oversættelsen af De Kristne Græske Skrifter: “Jeg er interesseret i Deres missionsvirksomhed og dens verdensomfattende karakter, og jeg er meget glad for den frie, ligefremme og livfulde oversættelse. Jeg kan bevidne at den afspejler en mængde sund og seriøs lærdom.“

  Edgar J. Goodspeed

 •   Professor Allen Wikgren ved University of Chicago henviste til Ny Verden-Oversættelsen som et eksempel på en oversættelse med et nutidigt sprog der i stedet for at være afledt af andre oversættelser ofte bruger “uafhængige og anerkendelsesværdige læsemåder”. – The Interpreter’s Bible, bind 1, side 99.

 •   I sin kommentar til Ny Verden-Oversættelsen af De Kristne Græske Skrifter skrev den britiske bibelkritiker Alexander Thomson: “Oversættelsen er tydeligvis et produkt af dygtige og begavede fagfolk der har søgt at få så meget af den græske teksts oprindelige mening frem som det engelske sprog er i stand til at udtrykke.” – The Differentiator, april 1952, side 52.

 •   Til trods for at han mente der var nogle få usædvanlige gengivelser, sagde forfatter Charles Francis Potter: “De anonyme oversættere har afgjort gengivet de bedste håndskrifttekster, både de græske og hebraiske, sagkyndigt og skarpsindigt.” – The Faiths Men Live By, side 300.

 •   Selvom han syntes at Ny Verden-Oversættelsen nogle steder indeholdt særheder og andre steder var fortrinlig, afsluttede Robert M. McCoy sin gennemgang af den med at sige: “Oversættelsen af Det nye Testamente viser at bevægelsen [Jehovas Vidner] sidder inde med sprogfolk der på en kvalificeret og forstandig måde er i stand til at klare de mange problemer der opstår i forbindelse med bibeloversættelse.” – Andover Newton Quarterly, januar 1963, side 31.

 •   Professor S. MacLean Gilmour var uenig i visse gengivelser i Ny Verden-Oversættelsen, men anerkendte dog at dens oversættere var i besiddelse af “et usædvanlig godt kendskab til græsk”. – Andover Newton Quarterly, september 1966, side 26.

 •   I sin anmeldelse af Ny Verden-Oversættelsen som er en del af The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, skrev lektor Thomas N. Winter: “Oversættelsen af den anonyme komité er helt igennem up-to-date, konsekvent og nøjagtig.” – The Classical Journal, april-maj 1974, side 376.

 •   Professor Benjamin Kedar-Kopfstein, en hebraiskkyndig i Israel, udtalte i 1989: “I min sprogvidenskabelige forskning i forbindelse med den hebraiske bibel og oversættelser deraf, rådfører jeg mig ofte med den engelske udgave af New World Translation. Herved har jeg gentagne gange fået bekræftet den opfattelse at dette værk afspejler en oprigtig bestræbelse for at nå frem til en forståelse af teksten der er så nøjagtig som muligt.”

 •   Baseret på sin analyse af ni store engelske oversættelser skrev lektor i teologi Jason David BeDuhn: “NW [New World Translation] har vist sig at være den mest nøjagtige af de oversættelser der blev sammenlignet.” Selvom den almene befolkning såvel som mange bibelforskere antager at afvigelserne i New World Translation skyldes oversætternes forudfattede meninger i trosspørgsmål, siger han: “De fleste af forskellene skyldes NW’s større nøjagtighed, da de udtryk der oprindelig blev anvendt af skribenterne af Det Nye Testamente, oversættes ordret og præcist.” – Truth in Translation, side 163, 165.

a Udtalelserne gælder udgaver af den engelske Ny Verden-Oversættelse der er udgivet før 2013-udgaven.

b Se for eksempel New International Version og den katolske New Jerusalem Bible. De tilføjede vers er Mattæus 17:21; 18:11; 23:14; Markus 7:16; 9:44, 46; 11:26; 15:28; Lukas 17:36; 23:17; Johannes 5:4; Apostelgerninger 8:37; 15:34; 24:7; 28:29; og Romerbrevet 16:24. King James Version og Douay-Rheims Version har medtaget en passage i 1 Johannes 5:7, 8 der støtter treenighedslæren. Passagen blev tilføjet hundreder af år efter at Bibelen var nedskrevet.

c På lignende måde gengiver J.B. Phillips i sin oversættelse Jesus’ ord med “de som ved at de har behov for Gud”, og The Translator’s New Testament bruger formuleringen “de som ved at de har et åndeligt behov”.