Gå direkte til indholdet

Hvordan er Jehovas Vidners menigheder organiseret?

 Et råd af ældste fører tilsyn med hver menighed. Omkring 20 menigheder udgør en kreds. Menighederne får regelmæssigt besøg af rejsende ældste, der er kendt som kredstilsynsmænd.

 Vi modtager undervisning og vejledning baseret på Bibelen fra et Styrende Råd, der består af nogle der har været Jehovas Vidner i mange år, og som nu arbejder på Jehovas Vidners hovedkontor i Warwick, New York, USA. – Apostelgerninger 15:23-29; 1 Timoteus 3:1-7.