Gå direkte til indholdet

Hvorfor bruger Jehovas Vidner ikke kors i deres tilbedelse?

Mange betragter korset som det universelle symbol på kristendommen. Jehovas Vidner er kristne, men vi bruger ikke kors i vores tilbedelse. Hvorfor ikke?

Én grund er at Bibelen viser at Jesus ikke døde på et kors, men på en pæl. Bibelen giver desuden kristne en kraftig advarsel om at de skal ‘flygte fra afgudsdyrkelse’, og det betyder at kristne ikke bør bruge kors i tilbedelsen. – 1 Korinther 10:14; 1 Johannes 5:21.

Det er værd at lægge mærke til at Jesus sagde: “På dette skal alle kende at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden.” (Johannes 13:34, 35) Jesus gav dermed udtryk for at det var selvopofrende kærlighed – ikke et kors eller noget andet symbol – der skulle kendetegne hans sande disciple.