Gå direkte til indholdet

Har Jehovas Vidner deres egen bibel?

Jehovas Vidner har brugt mange forskellige oversættelser i deres studium af Bibelen. Vi sætter dog særlig stor pris på Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter, som er oversat til mange sprog, fordi den bruger Guds navn, er nøjagtigt oversat og let at forstå.

  • Bruger Guds navn. Nogle bibelselskaber har undladt at tilskrive Forfatteren æren. For eksempel opregner én bibeloversættelse navnene på over 70 personer der på en eller anden måde har bidraget til fremstillingen af den. Men den samme bibel udelader helt navnet på Forfatteren – Jehova Gud!

    I modsætning hertil genindsætter Ny Verden-Oversættelsen Guds navn de tusinder af steder hvor det stod i originalteksten, mens den komité der stod bag oversættelsen, forbliver anonym.

  • Nøjagtigt oversat. Ikke alle oversættelser gengiver Bibelens oprindelige budskab korrekt. Én oversættelse gengiver for eksempel Mattæus 7:13 på denne måde: “Gå ind gennem den snævre port, for porten til helvede er bred, og vejen der fører til den, bekvem.” Men originalteksten brugte ordet “undergang”, ikke “helvede”. Måske indsatte oversætterne ordet “helvede” fordi de troede at de onde ville blive pint for evigt i et brændende helvede. Men den tanke finder ingen støtte i Bibelen. Derfor er gengivelsen i Ny Verden-Oversættelsen korrekt: “Gå ind ad den snævre port, for bred og rummelig er den vej der fører til undergangen.”

  • Let at forstå. En god oversættelse skal ikke kun være nøjagtig men også let at forstå. Et eksempel: I Romerbrevet 12:11 brugte apostlen Paulus et udtryk der bogstaveligt betyder “med kogende ånd”. Eftersom dette udtryk ville være svært at forstå i dag, gengiver Ny Verden-Oversættelsen verset på en mere letforståelig måde. Den siger at kristne skal være “brændende i ånden”.

Ud over at Ny Verden-Oversættelsen bruger Guds navn og er nøjagtig og let at forstå, er der noget andet helt særligt ved den: Den bliver uddelt gratis. Millioner – selv de der ellers ikke ville have råd til en bibel – kan derfor læse Bibelen på deres modersmål.