Gå direkte til indholdet

Hvorfor kalder Jehovas Vidner ikke deres mødested en kirke?

 I Bibelen henviser det græske ord der nogle gange er oversat med “kirke”, til en gruppe mennesker der tilbeder Gud, ikke til den bygning de mødes i.

 Læg mærke til dette eksempel: Da apostlen Paulus mødtes med nogle tilsynsmænd fra byen Efesus, gav han dem følgende opfordring: “Tag vare på jer selv og på hele hjorden; i den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke.” (Apostelgerninger 20:28, den danske autoriserede oversættelse) Paulus kan naturligvis ikke have ment at de skulle være hyrder for en bygning. Nej, de skulle være hyrder for nogle mennesker – den menighed der var i Efesus. a

 Så i stedet for at kalde vores tilbedelsessted en kirke kalder vi det en “rigssal”.

Hvorfor “Jehovas Vidners rigssal“?

 Der er flere grunde til at det er en god betegnelse:

 Du er velkommen til at besøge en rigssal i nærheden af hvor du bor, og se hvad der foregår ved Jehovas Vidners møder.