Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Hvorfor fejrer Jehovas Vidner ikke jul?

Udbredte misforståelser

Myte: Jehovas Vidner fejrer ikke jul fordi de ikke tror på Jesus.

Faktum: Vi er kristne. Vi tror at det kun er muligt at blive frelst gennem Jesus Kristus. – Apostelgerninger 4:12.

Myte: I splitter familier ved at sige til jeres medlemmer at de ikke må fejre jul.

Faktum: Vi har stor omsorg for familier, og vi bruger Bibelen til at skabe stærkere familier.

Myte: I går glip af “julestemningen” – der handler om fred på jorden, generøsitet og det at gøre godt mod andre.

Faktum: Vi gør alt hvad vi kan, for at være generøse og fredsommelige hver dag. (Ordsprogene 11:25; Romerne 12:18) For eksempel er den måde vores møder og forkyndelse foregår på, i overensstemmelse med Jesus’ ord: “I har fået det for intet, I skal give det for intet.” (Mattæus 10:8) Desuden forkynder vi at Guds rige er det eneste der vil skabe fred på jorden. – Mattæus 10:7.

Hvorfor fejrer Jehovas Vidner ikke jul?

  • Jesus sagde at vi skulle mindes hans død, ikke hans fødsel. – Lukas 22:19, 20.

  • Jesus’ apostle og andre blandt de første kristne fejrede ikke jul. New Catholic Encyclopedia siger at “fejringen af Jesus’ fødsel tidligst blev indstiftet i 243 [e.v.t.]”, over hundrede år efter at den sidste af apostlene var død.

  • Der findes ingen vidnesbyrd om at Jesus blev født den 24. eller 25. december; hans fødselsdato er ikke nævnt i Bibelen.

  • Vi mener ikke at Gud godkender julen fordi den har sine rødder i hedenske skikke og ritualer. – 2 Korinther 6:17.

Hvorfor gøre julen til et stridsspørgsmål?

Mange fejrer jul selvom de godt ved at den har hedenske rødder og ikke finder støtte i Bibelen. De kunne spørge: Hvorfor skulle kristne tage et så upopulært standpunkt? Hvorfor gøre det til et problem?

Bibelen opfordrer os til selv at tænke, at bruge vores fornuft. (Romerne 12:1, 2) Den lærer os at vi skal sætte pris på sandheden. (Johannes 4:23, 24) Vi er naturligvis interesseret i hvordan andre betragter os, men vi holder os til Bibelens principper også selvom det betyder at vi bliver upopulære.

Selvom vi vælger ikke at fejre jul, respekterer vi andres ret til selv at bestemme hvad de vil gøre. Vi blander os derfor ikke i om andre vil fejre jul.