Gå direkte til indholdet

Hvordan bliver jeg et af Jehovas Vidner?

De skridt der er nødvendige for at blive et af Jehovas Vidner, bliver beskrevet af Jesus og findes i Mattæus 28:19, 20. Denne passage siger i korte træk hvad man skal gøre for at blive en discipel af Jesus, hvilket indebærer at man taler eller forkynder om Jehova.

1. skridt: Undersøg hvad Bibelen lærer. Jesus befalede dem der fulgte ham, at de skulle gøre disciple og undervise dem. (Mattæus 28:19, 20) Det ord der oversættes med “discipel”, betyder ordret “en elev”. Bibelen, især Jesus Kristus’ lære, indeholder de oplysninger der er nødvendige for at få et lykkeligt og meningsfyldt liv. (2 Timoteus 3:16, 17) Vi er glade for at vi ved hjælp af vores gratis bibelkursus kan hjælpe dig med at finde ud af hvad Bibelen lærer. – Mattæus 10:7, 8; 1 Thessaloniker 2:13.

2. skridt: Brug det du lærer, i praksis. Jesus sagde at de der undervises, også skal “holde alt det [han] har befalet”. (Mattæus 28:20) Det betyder at dit studium af Bibelen må være andet og mere end en intellektuel viden – det må også tilskynde dig til gøre nogle vigtige ændringer i tankegang og adfærd. (Apostelgerninger 10:42; Efeserne 4:22-29; Hebræerne 10:24, 25) De der adlyder Jesus’ bud, tager derefter den personlige beslutning at de vil følge ham ved at indvi sig til Jehova Gud. – Mattæus 16:24.

3. skridt: Bliv døbt. (Mattæus 28:19) I Bibelen bliver dåben sammenlignet med en begravelse. (Se Romerne 6:2-4). Den er et symbol på at man dør fra sin tidligere levevis og begynder på en ny. Din dåb er derfor en offentlig tilkendegivelse af at du har fuldført de første to skridt som Jesus beskrev, og at du anmoder Gud om en god samvittighed. – Hebræerne 9:14; 1 Peter 3:21.

Hvordan ved jeg at jeg er klar til at blive døbt?

Tal med de ældste i menigheden. De vil tale med dig for at sikre sig at du forstår hvad det indebærer, at du lever efter det du har lært, og at du har indviet dig til Gud af egen fri vilje. – Apostelgerninger 20:28; 1 Peter 5:1-3.

Gælder disse skridt også børn af Jehovas Vidner?

Ja. Vi opdrager vores børn “i Jehovas tugt og formaning”, sådan som Bibelen siger. (Efeserne 6:4) Når de bliver ældre, må de imidlertid træffe en personlig beslutning om at undersøge, acceptere og efterleve det Bibelen lærer, for at de kan kvalificere sig til at blive døbt. (Romerne 12:2) I sidste instans skal hver enkelt træffe sit eget valg med hensyn til tro. – Romerne 14:12; Galaterne 6:5.