Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Hvor mange Jehovas Vidner er der på verdensplan?

Rapport for tjenesteåret 2017 *

Antal Jehovas Vidner i hele verden

8.457.107

Menigheder

120.053

Lande hvor Jehovas Vidner forkynder

240

Hvordan tæller I jeres medlemmer?

Medlemstallet omfatter kun Jehovas Vidner som aktivt forkynder den gode nyhed om Guds rige hver måned. (Mattæus 24:14) Det indbefatter dem der er døbt som Jehovas Vidner, og dem der har kvalificeret sig til at deltage i forkyndelsesarbejdet, selvom de ikke er døbt endnu.

Skal man donere penge for at være medlem?

Nej. Det at give økonomiske bidrag har ikke nogen betydning for om en person bliver talt med som Jehovas Vidne og har heller ingen indflydelse på hvilken opgave eller hvilket ansvar man kan have i vores organisation. (Apostelgerninger 8:18-20) Faktisk bliver de fleste bidrag givet anonymt. Hvert enkelt Jehovas Vidne giver hvad han eller hun selv har lyst til og har mulighed for af sin tid, energi og sine midler til vores globale arbejde. – 2 Korinther 9:7.

Hvordan ved I hvor mange der forkynder?

Hver måned afleverer det enkelte Vidne frivilligt en rapport over sin deltagelse i forkyndelsen til den lokale menighed.

Rapporterne bliver talt sammen og sendes derefter til det lokale afdelingskontor. Den samlede rapport for det land eller område afdelingskontoret fører tilsyn med, sendes så til vores hovedkontor.

Ved slutningen af hvert tjenesteår * er det derfor muligt at regne ud hvad det højeste antal Jehovas Vidner for hvert land er. Tallene lægges sammen for at finde ud af hvor mange Jehovas Vidner der er på verdensplan. Detaljerede rapporter for hvert land findes på vores hjemmeside under sektionen “Jorden rundt”. Rapporterne er til stor opmuntring for os, ligesom lignende rapporter var til opmuntring for de kristne i det første århundrede. – Apostelgerninger 2:41; 4:4; 15:3.

Har I optællinger over dem der har tilknytning til jeres organisation, men som ikke forkynder?

Selvom vi ikke tæller dem med som Jehovas Vidner, er de hjerteligt velkommen i vores menigheder. Mange kommer til den årlige højtid til minde om Jesus’ død. Ved at se på forskellen mellem antallet af Jehovas Vidner og hvor mange der i alt er til stede ved dette møde, kan man anslå hvor mange der har tilknytning til vores organisation. I 2017 var der 20.175.477 til stede ved mindehøjtiden.

Mange som ikke kommer til vores møder, har taget imod tilbuddet om et gratis bibelkursus. I 2017 blev der i gennemsnit holdt 10.071.524 af disse bibelkurser hver måned, og nogle blev holdt med flere personer på samme tid.

Hvorfor er antallet af Jehovas Vidner højere i visse statistiske undersøgelser end det I selv oplyser?

De forskellige statistikmyndigheder indsamler ofte oplysninger ved at spørge folk hvilket religiøst trossamfund de føler tilknytning til. For eksempel oplyser et statistikbureau i USA at deres undersøgelser “skulle finde ud af om de adspurgte betragtede sig selv som tilhængere af et religiøst samfund,” og tilføjer at resultatet var “mere subjektivt end objektivt”. I modsætning hertil oplyser vi kun antallet af personer der forkynder for andre og rapporterer denne forkyndelse; de der blot føler en tilknytning til Jehovas Vidner, bliver ikke talt med.

^ par. 2 Et tjenesteår begynder 1. september og slutter 31. august det følgende kalenderår. For eksempel gik tjenesteåret for 2015 fra 1. september 2014 til 31. august 2015.

^ par. 16 Et tjenesteår begynder 1. september og slutter 31. august det følgende kalenderår. For eksempel gik tjenesteåret for 2015 fra 1. september 2014 til 31. august 2015.