Gå direkte til indholdet

Giver Jehovas Vidner tiende?

Giver Jehovas Vidner tiende?

 Nej, Jehovas Vidner giver ikke tiende; vores arbejde finansieres gennem frivillige bidrag. Hvad vil det sige at give tiende, og hvorfor betaler Jehovas Vidner ikke tiende?

 Befalingen om at give tiende, eller bidrage med en tiendedel af ens ejendele, var en del af den lov der blev givet til fortidens nation Israel. Men Bibelen gør det klart at denne lov – herunder ‘buddet om at tage tiende’ – ikke gælder kristne. – Hebræerne 7:5, 18; Kolossenserne 2:13, 14.

 Som Jehovas Vidner er vi ikke forpligtede til at give tiende og frembære ofre, men vi efterligner de første kristne og understøtter vores tjeneste på to måder: ved at forkynde og undervise uden at modtage betaling og ved at give frivillige bidrag.

 Vi følger således Bibelens vejledning til kristne: “Lad hver enkelt gøre som han har besluttet i sit hjerte, ikke uvilligt eller tvungent, for Gud elsker en glad giver.” – 2 Korinther 9:7.