Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Er der nogle film, bøger eller sange som Jehovas Vidner forbyder?

Nej. Jehovas Vidner gennemgår ikke specifikke film, bøger eller sange for at diktere deres medlemmer hvad de skal undgå. Hvorfor ikke?

Bibelen tilskynder hver enkelt til at ‘opøve sin opfattelsesevne’ til at skelne mellem ret og uret. – Hebræerne 5:14.

Bibelen indeholder nogle grundlæggende principper som en kristen kan tænke over når han eller hun vælger underholdning. * På alle livets områder er det vores mål at ‘forvisse os om hvad der er velbehageligt for Herren’. – Efeserne 5:10.

Ifølge Bibelen har familieoverhoveder en vis myndighed, så de kan bestemme at visse former for underholdning ikke er tilladt i husstanden. (1 Korinther 11:3; Efeserne 6:1-4) Men uden for familien har ingen myndighed til at stemple specifikke film, sange eller kunstnere som upassende for menighedens medlemmer. – Galaterne 6:5.

^ par. 4 For eksempel fordømmer Bibelen alt hvad der fremmer okkultisme, kønslig umoralitet og vold. – 5 Mosebog 18:10-13; Efeserne 5:3; Kolossenserne 3:8.