Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Ødelægger Jehovas Vidner familier, eller styrker de dem?

Som Jehovas Vidner bestræber vi os på at styrke familiebåndene, både vores egne og andres. Vi respekterer Gud som den der har indstiftet familieordningen. (1 Mosebog 2:21-24; Efeserne 3:14, 15) Hans ord, Bibelen, indeholder principper der har hjulpet mennesker i hele verden til at få stærke og lykkelige ægteskaber.

Hvordan Jehovas Vidner styrker familiebåndene

Vi gør vores bedste for at følge Bibelens anvisninger, for det hjælper os til at blive bedre ægtemænd, hustruer og forældre. (Ordsprogene 31:10-31; Efeserne 5:22 – 6:4; 1 Timoteus 5:8) Bibelens gode vejledning er endda til gavn for familier hvis medlemmer ikke har samme tro. (1 Peter 3:1, 2) Her følger nogle udtalelser fra ikke-Vidner hvis ægtefælle blev et Jehovas Vidne:

  • “De første seks år af vores ægteskab var præget af skænderier og frustration. Men efter at Ivete blev et Jehovas Vidne, var hun mere kærlig og tålmodig. De forandringer hun foretog, reddede vores ægteskab.” – Clauir, Brasilien.

  • “Jeg var meget imod at min mand, Chansa, begyndte at studere Bibelen med Jehovas Vidner, for jeg troede at de splittede familier. Siden da har jeg indset at Bibelen faktisk har gavnet vores ægteskab.” – Agness, Zambia.

I vores forkyndelse viser vi folk hvordan de ved at følge de kloge råd fra Bibelen kan

Fører det til konflikter når den ene ægtefælle konverterer?

Det skal indrømmes at det gør det undertiden. En rapport fra 1998 foretaget af analysevirksomheden Sofres oplyser for eksempel at der i hvert 20. ægteskab blandt nogle hvor den ene ægtefælle blev Jehovas Vidne, opstod alvorlige problemer da vedkommende skiftede tro.

Jesus forudsagde at de der fulgte hans lære, undertiden ville møde modstand fra deres familie. (Mattæus 10:32-36) Historikeren Will Durant forklarer at de kristne under Romerriget “blev anklaget for at ødelægge hjemmene”, * og Jehovas Vidner i dag bliver anklaget for det samme. Men vil det sige at det er dem der skaber problemerne?

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslog i sin afgørelse i en sag hvor Jehovas Vidner var blevet anklaget for at splitte familier, at det ofte var de ikkereligiøse familiemedlemmer der var årsag til konflikter fordi de nægtede “at acceptere og respektere deres religiøse slægtnings ret til at udøve sin tro”. Domstolen tilføjede: “Det er et almindeligt problem i alle familier hvis medlemmer ikke deler samme tro, og Jehovas Vidner er ingen undtagelse.” * Men selv når Jehovas Vidner bliver udsat for religiøs intolerance, bestræber de sig på at følge dette råd fra Bibelen: “Gengæld ikke nogen ondt med ondt. ... Om muligt, så vidt det står til jer, hold fred med alle mennesker.” – Romerne 12:17, 18.

Hvorfor Jehovas Vidner mener at de kun bør gifte sig med nogen der har samme tro

Jehovas Vidner retter sig efter Bibelens bud om kun at gifte sig “i Herren”, det vil sige gifte sig med en der har samme tro. (1 Korinther 7:39) Dette bud er både bibelsk og gavnligt. En artikel fra 2010 i Journal of Marriage and Family oplyser for eksempel at “ægtepar der deler samme tro, skikke og opfattelser”, ofte har et bedre ægteskab. *

Men Jehovas Vidner opfordrer ikke deres medlemmer til at lade sig skille fra en ægtefælle der ikke er et Vidne. Bibelen siger: “Hvis en broder har en ikketroende hustru, og hun er indforstået med at bo sammen med ham, så lad ham ikke forlade hende; og hvis en kvinde har en ikketroende mand, og han er indforstået med at bo sammen med hende, så lad hende ikke forlade sin mand.” (1 Korinther 7:12, 13) Jehovas Vidner adlyder dette bud.

^ par. 17 Se Verdens Kulturhistorie, bind 9, Cæsar og Kristus, side 337.

^ par. 18 Læs om den afgørelse der blev truffet i sagen Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia, side 26-27, paragraf 111.

^ par. 20 Se Journal of Marriage and Family, årgang 72, nummer 4, (august 2010), side 963.

Lær mere

GODE NYHEDER FRA GUD!

Hvordan kan din familie blive lykkelig?

Jehova, den lykkelige Gud, ønsker at alle familier skal være lykkelige. Se Bibelens praktiske råd til ægtemænd, hustruer, forældre og børn.

VÅGN OP!

Hvad er en god far?

Overvej fem principper fra Bibelen der kan hjælpe dig til at blive en kærlig og ligevægtig far.