Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Er Jehovas Vidner protestanter?

Nej. Jehovas Vidner er kristne, men vi betragter ikke os selv som protestanter. Hvorfor ikke?

Protestantisme er blevet defineret som en “religiøs bevægelse der er imod den romerskkatolske kirke”. Selvom det er sandt at Jehovas Vidner er uenige i den katolske kirkes lære, betragter vi ikke os selv som protestanter af følgende grunde:

  1. En række protestantiske læresætninger strider mod det Bibelen virkelig lærer. For eksempel lærer Bibelen at “der er én Gud”, ikke en treenighed. (1 Timoteus 2:5; Johannes 14:28) Og den siger klart og tydeligt at Gud ikke straffer de onde i et brændende helvede men med evig tilintetgørelse. – Salme 37:9; 2 Thessaloniker 1:9.

  2. Vi protesterer ikke imod og forsøger ikke at reformere den katolske kirke eller nogen anden religiøs gruppe. Tværtimod forkynder vi simpelt hen den gode nyhed om Guds rige for at hjælpe andre til at få tro på den. (Mattæus 24:14; 28:19, 20) Vi er ikke interesseret i at reformere andre religiøse grupper men i at lære søgende enkeltpersoner sandheden om Gud og hans ord, Bibelen. – Kolossenserne 1:9, 10; 2 Timoteus 2:24, 25.

Lær mere

HVEM GØR JEHOVAS VILJE I DAG?

Hvordan er Jehovas Vidner som mennesker?

Hvor mange Jehovas Vidner kender du? Hvad ved du egentlig om os?