Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Har Jehovas Vidner ændret Bibelen så den passer med deres tro?

Nej, det har vi ikke. Tværtimod har vi, når vi har opdaget at vores tro ikke stemte fuldstændig overens med Bibelen, ændret vores tro.

Længe før vi begyndte at fremstille Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter i 1950, undersøgte vi Bibelen. Vi brugte de oversættelser der var tilgængelige, og byggede vores tro på dem. Overvej nogle få eksempler på lærepunkter Jehovas Vidner har haft i mange år, og bedøm selv om de passer med det Bibelen virkelig lærer.

  1. Hvad vi tror: Gud er ikke en treenighed. Udgaven af Zion’s Watch Tower for juli 1882 sagde: “Vore læsere ved at skønt vi tror på Jehova, Jesus og den hellige ånd, afviser vi den lære at disse tre er tre guder i én person, eller, som nogle udtrykker det, én Gud i tre personer, da vi betragter den som fuldstændig ubibelsk.”

    Hvad Bibelen siger: “Jehova vores Gud er én Jehova.” (5 Mosebog 6:4, The Holy Bible, Robert Young) “For os er der kun én Gud, Faderen; fra ham er alle ting, og vi til ham. Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus; ved ham er alle ting, og vi ved ham.” (1 Korinther 8:6, den danske autoriserede oversættelse) Jesus sagde selv: “Faderen er større end jeg.” – Johannes 14:28, den danske autoriserede oversættelse.

  2. Hvad vi tror: Der findes ikke et brændende helvede med evig pine. Ved at citere Romerne 6:23 fra King James Version havde Zion’s Watch Tower for juni 1882 temaet “Syndens Løn er Døden”. I bladet stod der: “Hvor er det et klart og enkelt budskab. Det er mærkeligt at mange hævder at Bibelen er Guds ord, samtidig med at de bliver ved med at modsige dette klare budskab og fastholder at de tror, og at Bibelen lærer, at syndens løn er evigt liv i pine.

    Hvad Bibelen siger: “Den sjæl der synder, den skal dø.” (Ezekiel 18:4, 20, King James Version) Den endelige straf for dem der sætter sig op imod Gud, er ikke evig pine men “evig tilintetgørelse”. – 2 Thessaloniker 1:9, King James Version.

  3. Hvad vi tror: Guds rige er en virkelig regering, ikke blot en tilstand i hjertet. Vedrørende Guds rige stod der i Zion’s Watch Tower for december 1881: “Oprettelsen af dette rige vil naturligvis indebære at alle riger på jorden omstyrtes.”

    Hvad Bibelen siger: “I de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger, men selv skal det bestå i al evighed.” – Daniel 2:44, den danske autoriserede oversættelse.

Er Jehovas Vidner afhængige af Ny Verden-Oversættelsen for at kunne begrunde deres tro?

Nej, for vi bliver ved med at bruge mange forskellige oversættelser af Bibelen i vores forkyndelsesarbejde. Som en del af vores gratis bibelstudieprogram tilbyder vi folk et eksemplar af Ny Verden-Oversættelsen, men vi vil også med glæde studere med dem der foretrækker at bruge en anden oversættelse.