Gå direkte til indholdet

En bibel på to meter

Før du bestiller en bibel i punktskrift fra Jehovas Vidner, må du sørge for at du har plads til den. Den komplette udgave af Ny Verden-Oversættelsen – som er tilgængelig i engelsk, spansk og italiensk punktskrift – er på mellem 18 og 28 bind og kræver mindst to meter hyldeplads!

Andre formater kræver mindre plads end en bibel på punktskriftpapir. Punktnotationsapparater gør det muligt for blinde at tage notater og få adgang til elektronisk oplagret information ved hjælp af en punktlæselinje der har små punkter som hæver eller sænker sig for at frembringe punktskrift. Blinde kan også finde publikationer og lytte til dem ved hjælp af skærmlæsere der omdanner tekst til tale.

Desuden har Jehovas Vidner udviklet et computerprogram der kan omdanne tekst til punktskrift på mange sprog. Efter at man har lavet en tabel med både målsprogets trykte karakterer og punktskrift, kan programmet omdanne teksten til punktskrift. Det formaterer publikationen så den er lettere at læse for blinde. Dette program gør det muligt at producere publikationer i punktskrift, for eksempel Bibelen, på så godt som alle sprog der har et punktskriftsystem, også de sprog der ikke bruger latinske bogstaver.

I mere end 100 år har Jehovas Vidner produceret bibelske publikationer til blinde, og disse er nu tilgængelige på 19 sprog. Selvom blinde der er interesseret, kan modtage disse publikationer vederlagsfrit, yder de fleste et frivilligt bidrag.

Når en ny publikation før i tiden blev frigivet ved et af Jehovas Vidners stævner, fik tilhørerne at vide at udgivelsen i punktskrift kunne bestilles senere. Sidste år foretog afdelingskontoret i USA en forespørgsel i menighederne for at finde ud af hvilket stævne hver enkelt blind ville overvære, og hvilket format (punktskriftpapir, elektronisk notatapparat eller elektronisk skærmlæser) de foretrak.

Udgaver på punktskriftpapir blev sendt til de stævner der blev overværet af blinde, så de kunne få nyudgivelserne samtidig med alle andre. Elektroniske versioner blev sendt til hver enkelt via e-mail en uge efter deres stævne.

En af de blinde stævnedeltagere sagde: “Det var en fantastisk forret at modtage litteraturen samtidig med alle andre. Salme 37:4 siger at Jehova vil give os hvad vores hjerte beder om. Det gjorde han denne weekend!” En anden begyndte at græde og sagde: “De tænkte på mig. Tak til Jehova fordi han sørger så godt for os.”

Bemærk: Hvis du ændrer sproget til engelsk i menuen øverst til højre, finder du et engelsk filmklip om dette emne.