Gå direkte til indholdet

De oversætter uden at skrive noget

De oversætter uden at skrive noget

Jehovas Vidner har oversat bibelsk materiale fra engelsk til mere end 900 sprog. At oversætte fra ét skriftsprog til et andet er en udfordring i sig selv. Men oversættelse til tegnsprog kræver endnu mere. Mange døve formidler deres tanker visuelt ved hjælp af håndbevægelser og ansigtsudtryk, og de der oversætter til tegnsprog, gør det derfor fra tekst til video. Jehovas Vidner har oversat publikationer til over 90 tegnsprog.

Hvem oversætter?

Ligesom alle andre af Jehovas Vidners oversættere er de der oversætter til tegnsprog, godt kendt med målsproget. Mange af dem er enten døve der har lært tegnsprog som børn, eller hørende som er vokset op med døve familiemedlemmer. Oversætterne studerer desuden Bibelen flittigt.

Nye oversættere får en grundig oplæring i hvordan man oversætter. Andrew fortæller: “Jeg har gået i døveskole som barn og været vant til at bruge tegnsprog, men det var først da jeg fik oplæring som oversætter, at jeg lærte at forstå sprogets grammatik. De andre oversættere hjalp mig til at forbedre mine håndbevægelser, ansigtsudtryk og kropsbevægelser så jeg kunne udtrykke tankerne mere korrekt.”

Oversættelse af høj kvalitet

Oversætterne arbejder sammen i teams. Hver person i teamet har en bestemt rolle – enten som oversætter, tjekker eller korrekturlæser. Når det er muligt, bliver det oversatte materiale gennemgået af et panel af døve fra forskellige steder og med forskellig baggrund. Panelets betragtninger bruges til at gøre oversættelsen endnu bedre. Det er med til at sikre at oversættelsen lyder naturlig, og at budskabet i den færdige video er klart og tydeligt og giver den rigtige mening.

Et finsk tegnsprogsteam taler om den engelske tekst

Tegnsprogsoversættere tilhører som regel en menighed hvor møderne bliver holdt på tegnsprog. De studerer også Bibelen med døve der ikke er Jehovas Vidner. På disse måder holder oversætterne sig hele tiden opdateret med sproget.

En brasiliansk tegnsprogsoversætter optager en foreløbig oversættelse på video

Er det anstrengelserne værd?

Bibelen siger at “mennesker fra alle nationer, stammer, folk og sprog” vil tage imod det trøstende budskab om håb der findes i Guds ord. (Åbenbaringen 7:9) Det gælder selvfølgelig også dem der har tegnsprog som deres modersmål.

Oversætterne er glade for at kunne bruge deres tid og evner på et så meningsfyldt arbejde. En oversætter der hedder Tony, siger: “Fordi jeg er døv, kan jeg sætte mig ind i de udfordringer andre døve har. Jeg har altid haft et stærkt ønske om at nå ud til så mange døve som muligt og fortælle dem om det håb for fremtiden der findes i Bibelen.”

Amanda, der også arbejder som oversætter i et team, siger: “Jeg føler at jeg udretter meget mere ved at oversætte bibelske publikationer til tegnsprog end jeg nogensinde gjorde på mit tidligere arbejde.”

Hvordan kan du finde film på dit tegnsprog?

Trin for trin-vejledningen “Find indhold på tegnsprog” på jw.org kan hjælpe dig til at finde de forskellige tegnsprogsfilm.