Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Vi hjælper læserne til at se begivenhederne for sig

Mange af Jehovas Vidners publikationer indeholder farverige billeder der supplerer teksten, men sådan har det ikke altid været. Den første udgave af Zions Vagt-Taarn, udgivet i 1879, indeholdt ingen billeder. I årtier var vores publikationer tætskrevne sider med kun en enkel illustration eller et sort-hvidt billede en gang imellem.

Mange af vores publikationer er nu fyldt med billeder. Vores egne tegnere og fotografer producerer mange af de billeder, fotografier og illustrationer der kan ses på tryk og på denne hjemmeside. Omhyggelig og grundig research hjælper dem til at fremstille billeder der skildrer vigtige historiske og bibelske sandheder.

Tag for eksempel billedet der er vist i denne artikel, og som man kunne se første gang i kapitel 19 i bogen “Et grundigt vidnesbyrd om Guds rige”. Vi befinder os i det gamle Korinth. Som det er beskrevet i kapitel 18 i bogen Apostelgerninger i Bibelen, står Paulus foran bemaen, eller dommersædet. Researchere videregav oplysninger om arkæologiske fund til tegneren så han kunne give forhøjningen der var lavet af marmor, og hvor Paulus sikkert blev ført frem for Gallio, den rigtige farve og placering. Researchere fandt også oplysninger om romerske klædedragter i det første århundrede så prokonsulen Gallio, i midten af billedet, kunne blive afbildet i den rette romerske dragt. Han bærer en tunika og en toga med en bred purpurbort og har en type sko på der kaldes calcei. Researchere fandt ud af at når Gallio stod på bemaen, ville han sikkert have haft ansigtet vendt mod nordvest. Det gav tegneren en idé om hvordan lyset skulle være.

Organiseret og effektivt

Vi laver et register over billederne for at kunne dokumentere vores research og for at kunne bruge dem igen. I mange år arkiverede vi tegninger og illustrationer i store konvolutter alt efter hvilken publikation de var blevet bragt i. Fotografier blev arkiveret efter emne. Efterhånden som disse arkiver voksede, blev det mere og mere vanskeligt at finde og genbruge et billede.

I 1991 færdiggjorde vi en database til at søge i som dækkede vores specifikke behov. Den blev kaldt Image Services System og indeholder over 440.000 billeder. Ud over de billeder der allerede har været bragt i vores publikationer, indeholder den yderligere tusinder af billeder til brug i kommende publikationer.

Mange detaljer – som for eksempel hvor og hvornår billedet er taget, navne på de personer der er på billedet, og hvilken tidsperiode det skildrer – bliver registreret. Det er en stor hjælp til hurtigt at finde brugbare billeder når en ny publikation er ved at blive udarbejdet.

Nogle gange får vi tilladelse til at bruge specielle billeder fra kommercielle kilder. Det kan være vi skal bruge et billede af Saturns ringe til en artikel i Vågn op! Vores medarbejdere finder et passende billede og kontakter ejeren for at få tilladelse til at bruge det. Som anerkendelse af vores verdensomspændende bibelundervisningsarbejde er der nogle der giver tilladelsen gratis. Andre kræver at vi betaler et gebyr eller skriver kildeangivelsen. Når vi er kommet frem til en aftale, bliver billedet brugt i publikationen og registreret i vores database.

I dag består nogle af vores publikationer næsten kun af billeder. For eksempel kan man på denne hjemmeside finde bibelske tegneserier; og både her og i trykt form har vi farverige brochurer, som for eksempel Lyt til Gud og få evigt liv, der giver vigtig undervisning med få ord. Disse publikationer og resten af vores udgivelser, hvad enten de er i trykt form eller bringes på nettet, er alle med til at udbrede kendskabet til Bibelen.