Gå direkte til indholdet

En bibel på det sprog folk taler

Ny Verden-Oversættelsen af De Kristne Græske Skrifter udgivet på grønlandsk

En bibel på det sprog folk taler

“Hvis du tror på at Bibelen er Guds ord til os mennesker, betyder det at Gud kommunikerer med os. ... Hvis din tro skal påvirke hele dit liv, må [Bibelens] sprog være det sprog folk taler.” Sådan skrev den skotske sprogforsker Alan S. Duthie i en bog om hvordan man vælger mellem forskellige bibeloversættelser.

De der elsker Guds ord, er helt enige med ham. De tror fuldt og fast at “hele Skriften er inspireret af Gud og nyttig til undervisning, til vejledning, til korrektion og til opdragelse i det der er rigtigt”. (2. Timotheus 3:16) Bibelen er en gammel bog, men den er ikke forældet. Den “er levende”, den “har kraft”, og den kan hjælpe os i vores hverdag. (Hebræerne 4:12) Men hvis almindelige mennesker skal kunne forstå denne bog fra Gud og følge de råd den giver, må de kunne læse den i et sprog de kender fra deres hverdag.

Derfor er det en stor glæde for alle der elsker Guds ord, at Ny Verden-Oversættelsen af De Kristne Græske Skrifter nu er udkommet på grønlandsk. Den spændende nyhed om denne udgivelse blev meddelt af Jehovas Vidner den 30. oktober 2021. Den nye oversættelse er trofast og pålidelig men samtidig let at forstå. Den vil hjælpe grønlandske læsere til at forstå Guds ord bedre end nogensinde før. Men hvem står bag den nye oversættelse?

Oversætterne giver Gud æren

Ny Verden-Oversættelsen af De Kristne Græske Skrifter vil sikkert være ny for mange læsere i Grønland, men den har faktisk eksisteret siden 1950. Dengang blev den udgivet af Watch Tower Bible and Tract Society – et internationalt bibelselskab der har udgivet bibler i mange år. I bladet Vagttaarnet for 15. december 1950 stod der: “De mænd, som udgør oversættelseskomiteen, [har] ... udtrykt ønsket om at forblive anonyme, så længe de lever, og når de er døde. Hensigten med oversættelsen er at ophøje den levende og sande Guds navn.”

I 1961 blev hele Bibelen udgivet i ét bind på engelsk med titlen New World Translation of the Holy Scriptures. Navnene på dem der har oversat den, er stadig ikke kendt, men der kan ikke være nogen tvivl om deres gode motiver og deres respekt for opgaven. I forordet til udgaven for 2013 står der: “Vi anerkender hvor vigtigt Bibelens budskab er, og derfor er det med stor respekt for indholdet i Bibelen at vi har foretaget denne revision. Vi er meget bevidste om det store ansvar vi har for at formidle dens budskab korrekt. ... Målet har været en oversættelse der ikke kun er trofast over for originalteksterne, men også er klar og let at læse.”

Indtil nu er hele Ny Verden-Oversættelsen eller dele af den blevet trykt i 244 millioner eksemplarer på 215 sprog. Hvad har dens mange læsere fundet i denne oversættelse?

Guds navn får den plads det fortjener

Jesus lærte sine disciple at de kunne sige sådan her når de bad til Gud: “Vores Far i himlene, lad dit navn blive helliget.” (Matthæus 6:9) Guds personlige navn, Jehova, står omkring 7.000 gange i Bibelen. (2. Mosebog 3:15; Salme 83:18) Men efter at Jesus’ apostle var døde, blev den kristne menighed smittet af nogle forkerte idéer som mange jøder havde i forbindelse med Guds navn. (Apostlenes Gerninger 20:29, 30; 1. Timotheus 4:1) De der afskrev den græske del af Bibelen, begyndte at fjerne navnet Jehova fra teksten og i stedet indsætte nogle ord der betyder “Gud” og “Herren”.

Ved hjælp af Ny Verden-Oversættelsen kan millioner af mennesker læse Bibelen og finde Guds navn på deres eget sprog

Den komité der har oversat Ny Verden-Oversættelsen, har genindført navnet Jehova i De Kristne Græske Skrifter, a så navnet nu står der 237 gange. Det er der gode grunde til, og det er sket ud fra omhyggelige studier. Et eksempel er Lukas 4:18, hvor der bliver citeret fra Esajas 61:1. Her stod navnet Jehova i den oprindelige tekst på hebraisk. Derfor er det logisk at det også bruges i Lukas 4:18, hvor der er et citat fra Esajas’ Bog. Det hedder ifølge Ny Verden-Oversættelsen: “Jehovas ånd er over mig, for han har salvet mig til at fortælle gode nyheder til fattige.”

Sådan en gengivelse hjælper læserne til at skelne mellem Jehova Gud og hans enestefødte Søn, Jesus Kristus. For eksempel står der i Matthæus 22:44 ifølge mange bibeloversættelser: “Herren sagde til min herre.” (Den danske autoriserede oversættelse) Hvem var det der talte, og hvem talte han til? Faktisk citerer Jesus her fra Salme 110:1, og her står Guds navn i den hebraiske tekst. Derfor siger Ny Verden-Oversættelsen i Matthæus 22:44: “Jehova sagde til min Herre.” At kende forskel på Jehova Gud og hans Søn har ikke kun teoretisk betydning. (Markus 13:32; Johannes 8:17, 18; 14:28) Det er en forskel vi må forstå for at kunne blive frelst. I Apostlenes Gerninger 2:21 læser vi: “Enhver som påkalder Jehovas navn, vil blive frelst.”

Korrekt men også let at forstå

De der har arbejdet med Ny Verden-Oversættelsen på grønlandsk, har gjort sig stor umage for at gengive den græske tekst korrekt men også i et enkelt og nutidigt sprog. Ved gengivelsen af bibelske udtryk er der taget hensyn til hvordan ordene i dag bliver brugt og forstået på grønlandsk. Her er nogle eksempler: Et ord der betyder “stat”, er blevet erstattet med ordet for “kongerige”, og “discipel” er blevet erstattet med “elev”. I stedet for et ord for “dåb” der egentlig betyder “overøsning”, står der nu “neddypning i vand”, og i stedet for “tempel” står der “tilbedelsessted”. En gammeldags form af ordet for “sandhed” er blevet erstattet med et mere moderne ord. Og det græske ord kosmos, der plejede at blive oversat med silarsuaq, bliver nu gengivet efter sammenhængen, som regel med “folk”, “jord” eller andre ord der giver den rigtige forståelse. Stavemåden af visse navne, for eksempel Matthæus og Timotheus, er blevet moderniseret så navnene er blevet lettere at læse. Bøjningsendelsen -vut er ændret til -gut fordi de fleste i dag bruger den endelse både i tale og på skrift. Det er sproglige beslutninger der er truffet for at gøre det lettere at læse og forstå teksten.

Guds ord gøres tilgængeligt i hele verden

Nu er De Kristne Græske Skrifter udgivet på grønlandsk – men det er kun begyndelsen. Tanken er at Ny Verden-Oversættelsen af hele Bibelen på et tidspunkt skal foreligge på grønlandsk. Kan læserne så stole på at den grønlandske version vil være lige så trofast og lige så klar og enkel som den engelske udgave?

Ja, det kan de. Jehovas Vidners Styrende Råd følger arbejdet omhyggeligt. Desuden er det besluttet at arbejdet altid skal udføres af et team, og det har vist sig at være klogt. (Ordsprogene 11:14) Derfor er der overalt i verden blevet oprettet nogle teams af oversættere. Ved Jehovas Vidners Hovedkontor i USA er der en afdeling som hedder Translation Services. Den assisterer alle disse teams, besvarer deres spørgsmål og sørger for at der er harmoni mellem de udgaver af Ny Verden-Oversættelsen der kommer på forskellige sprog. Bibeloversætterne benytter desuden et særligt computerprogram, Watchtower Translation System, der er designet til at hjælpe dem i arbejdet. Blandt andet kan programmet vise hvordan de forskellige græske og hebraiske ord er blevet gengivet på engelsk, og det er en stor hjælp når oversætterne skal vælge det rigtige ord på deres eget sprog. Tag ikke fejl – det kræver stadig en stor indsats af mennesker at oversætte. Men den hjælp som computere kan give, har alligevel betydet meget for at vores oversætterteams kan nå det høje mål der er sat for dem: at Ny Verden-Oversættelsen på de enkelte sprog skal være lige så trofast og klar som den er på engelsk.

Hvis du ikke endnu har læst i Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen, må du endelig prøve det. Du kan læse den online eller i appen JW Library, eller du kan få den på tryk gennem den lokale menighed af Jehovas Vidner. Der er mange træk ved den du vil blive glad for: den klare og letlæselige skrifttype; oversigten over hver bibelbog der hjælper dig til at finde de bibelvers du kender; og en hel masse spændende stof i tillæggene. Men det vigtigste er at du kan læse denne bibel med fuld tillid til at den helt korrekt og trofast gengiver det Gud vil fortælle dig, og at den bruger et sprog du kan forstå.

Særlige fordele ved Ny Verden-Oversættelsen

Oversigt over indholdet: Ved begyndelsen af hver bibelbog er der en oversigt som hjælper dig til hurtigt at finde de bibelvers du kender

Trofast gengivelse: Oversættere har gjort sig stor umage for at gengive den græske tekst på engelsk og derefter på grønlandsk så korrekt og trofast som muligt

Design der gør teksten let at læse: For at gøre teksten lettere at læse er den opstillet i én spalte i stedet for de normale to spalter

Fodnoter: I fodnoter kan man finde en ordret oversættelse eller en alternativ gengivelse af ord eller passager. Man kan også finde nogle baggrundsoplysninger

Ordforklaring: I Ordforklaringen er der definitioner af flere hundrede ord eller udtryk fra bibelteksten

 

a Almindeligt kendt som Det Nye Testamente.