Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

De går på havbunden for at forkynde

I Nordsøen ud for den tyske vestkyst i Slesvig-Holsten er der nogle små spredte vadehavsøer, der på dansk kaldes Halligerne, med omkring 300 indbyggere. Hvordan får de mulighed for at høre det bibelske budskab som Jehovas Vidner forkynder? – Mattæus 24:14.

Man kan tage færgen ud til nogle af øerne. Men for at nå ud til andre af øerne bruger en lille gruppe forkyndere en anden metode – de går omkring fem kilometer hen over havbunden. Hvordan kan det lade sig gøre?

Benytter tidevandet

Hemmeligheden er tidevandet. Hver sjette time hæver eller sænker havniveauet ved Halligerne sig omkring tre meter! Når det er lavvande, bliver store områder af havbunden afdækket, og så kan forkynderne gå ud til tre af øerne.

Hvordan foregår sådan en tur? “Det tager cirka to timer at komme ud til en af øerne,” siger Ulrich, der som erfaren guide leder gruppen. “For det meste går vi barfodet. Det er det hurtigste og mest komfortable når man skal gå over havbunden. Når det er koldt, har vi gummistøvler på.”

Omgivelserne kan virke helt surrealistiske. “Man har det næsten som om man er på en anden planet,” siger Ulrich. “Nogle steder er havbunden mudret, andre steder fast, og andre steder igen dækket af søgræs. Man ser flokke af havfugle, krabber og andre dyr.” Forkynderne skal indimellem hoppe over render af vand mellem sandbankerne.

Hvilke udfordringer er der ellers når man går ud til øerne? Ulrich siger advarende: “Man kan let fare vild, især hvis der kommer havgus. Derfor bruger vi både kompas og GPS, og vi holder os til en stram tidsplan så vi ikke bliver fanget når tidevandet vender.”

Der bliver forkyndt på en af vadehavsøerne

Er det anstrengelserne værd? Ulrich fortæller om en mand på over halvfems der regelmæssigt læser Vagttårnet og Vågn op! “En dag kunne vi ikke nå at besøge ham. Men før vi tog fra øen, kom manden cyklende hen til os og sagde: ‘Har I ikke Vagttårnet med til mig?’ Og selvfølgelig havde vi det.”