Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Warwick – fotogalleri 2 (september til december 2014)

Warwick – fotogalleri 2 (september til december 2014)

Se i dette fotogalleri hvordan arbejdet skrider frem på Jehovas Vidners nye hovedkontor i perioden fra september til december 2014.

Model af det færdige byggeri i Warwick:

  1. Autoværksted

  2. Gæsteparkering

  3. Øvrige værksteder/parkering til beboerne

  4. Boligbygning B

  5. Boligbygning D

  6. Boligbygning C

  7. Boligbygning A

  8. Kontor- og servicebygning

11. september 2014 – gæsteparkering

Spær samles af stålprofiler til boligbygning C.

18. september 2014 – byggepladsen i Warwick

Udsigt fra den sydlige del af byggepladsen mod Sterling Forest Lake (Blue Lake). På et tidspunkt var 13 kraner i gang på samme tid. I forgrunden af billedet afsluttes støbning af fundamentet til boligbygning B.

26. september 2014 – kontor- og servicebygning

Jernsøjler og jernbjælker er klar til montering. Man har valgt denne stålkonstruktion til kontor- og servicebygningen for at opnå store, frie gulvarealer og en kort byggeperiode.

9. oktober 2014 – byggepladsen i Warwick

Tagarbejdere samler spærene i sektioner der derefter bliver beklædt med stålplader og en vandtæt tagmembran. Denne sektion kommer til at dække hele bredden af boligbygning C. Til venstre bagerst i billedet er man gået i gang med den næste sektion.

15. oktober 2014 – kontor- og servicebygning

Indlejede entreprenører monterer jernbjælker i det sydvestlige hjørne af bygningen. I denne del af bygningen skal der være køkken, spisesal, vaskeri og andre serviceafdelinger.

15. oktober 2014 – byggepladsen i Warwick

En der arbejder i en sanitetsbrønd, får en håndkost.

20. oktober 2014 – byggepladsen i Warwick

Denne prøvemur blev bygget for at beslutte hvilket forbandt murstenene skulle lægges i, og hvilken type fuge, mørtel og farve der skulle bruges. Muren blev også brugt til at vise nyankomne murere hvilken stil og kvalitet man ønskede. På billedet ser man nedtagningen af prøvemuren efter at den har tjent sit formål.

31. oktober 2014 – boligbygning C

En sektion der spænder over halvdelen af tagbredden, bliver løftet på plads af en kran. Konstruktionen af gavlspærene får boligbygningerne til at virke mindre bombastiske når man ser dem på afstand.

7. november 2014 – øvrige værksteder/parkering til beboerne

En 95.000-liters tank sænkes på plads. Olien i disse tanke vil blive brugt i kedler til opvarmning.

12. november 2014 – boligbygning C

Billede af bygningens sydside med Blue Lake synlig i højre side. Forskellige materialer og overfladebehandlinger fremhæver bygningernes særlige træk.

21. november 2014 – øvrige værksteder/parkering til beboerne

Et vvs-team bestående af mand og kone forbereder afløbsrørene inden betongulvet bliver støbt.

28. november 2014 – kontor- og servicebygning

Der skovles og blæses sne væk fra taget.

1. december 2014 – øvrige værksteder/parkering til beboerne

Et andet team bestående af mand og kone gennemgår vvs-tegningerne.

10. december 2014 – øvrige værksteder/parkering til beboerne

På en snevejrsdag ses følgende: Der foretages udgravning, støbeforme opstilles og betonstøbning er i gang. Øverst i venstre hjørne af billedet ses en del af kontor- og servicebygningen der er blevet overdækket med en forstærket presenning så man gennem hele vinterperioden kan styre temperaturen når der blandt andet skal støbes betondæk og laves brandbeskyttelse.

12. december 2014 – boligbygning D

Arbejdere påfører en fugtmembran på betonsøjler og betondæk før de udvendige vægpaneler monteres.

15. december 2014 – byggepladsen i Warwick

Et luftfoto med udsigt mod vest. Øverst i billedet kan man se boligbygningerne. Den store, hvide bygning der ses i midten af billedet, er den nye kontor- og servicebygning. Det samlede byggeri vil optage mindre end 20 procent af de cirka 100 hektarer som grunden består af. På den måde bliver det omkringliggende skovareal ikke påvirket.

15. december 2014 – byggepladsen i Warwick

Luftfoto med udsigt mod øst. Nederst i billedet kan man se boligbygningerne C og D. På bygning C er indlejede entreprenører i gang med at montere stålplader på taget.

25. december 2014 – boligbygning C

En tømrer lægger laminatgulv i et prøverum. Til hver lejlighed er der fire løsningsforslag. Forslagene indbefatter vægfarver, loftfarver, gulvtæpper, laminatgulve, fliser og bordplader.

31. december 2014 – kontor- og servicebygning

Betongulvet bliver færdiggjort så der er det rette fald til gulvafløbet.

31. december 2014 – boligbygning C

En 77-årig tekniker installerer fiberkabler. Når projektet er færdigt, vil der være installeret 32 kilometer af denne type kabel.