Gå direkte til indholdet

Storbritannien – fotogalleri 6 (marts til august 2018)

Storbritannien – fotogalleri 6 (marts til august 2018)

Følg med i byggeriet af Jehovas Vidners nye afdelingskontor i Storbritannien i perioden fra marts til august 2018.

  1. Produktionsbygning Nord

  2. Produktionsbygning Syd

  3. Kontorbygning

  4. Boligbygning A

  5. Boligbygning B

  6. Boligbygning C

  7. Boligbygning D

  8. Boligbygning E

  9. Boligbygning F

8. marts 2018 – Afdelingskontorets område

En søster fra miljøholdet tjekker pH-værdien i overløbsbassinet ved siden af hovedindgangen. Denne kontrol er med til at sikre at de tiltag der er gjort for at nedbringe mængden af forurenende stoffer, virker efter hensigten.

13. marts 2018 – Boligbygning B

En søster bliver oplært i at montere vindafskærmende plader. Først monteres der isolering og plader, og til sidst lægges murstenene som udgør boligfløjenes facade.

5. april 2018 – Produktionsbygning Syd

En vejtromle komprimerer underlaget inden der skal lægges asfalt. Dette stykke vej ved siden af Produktionsbygning Syd er en del af den vej der omkranser hele området.

1. maj 2018 – Kontorbygning

Luftfoto taget fra nordvest. Byggekranen i forgrunden står i det der skal blive kontorbygningens receptionsområde. Til højre for den ses kontorbygningens terrændæk, og til venstre for den ses fundamentet til køkkenet, spisesalen og auditoriet. Udsigtsstedet øverst til højre er blevet placeret der for at give besøgende et panoramabillede af byggeriet.

9. maj 2018 – Kontorbygning

Stålspærene der skal danne tagkonstruktionen til køkkenet, spisesalen og auditoriet i kontorbygningen, bliver hejst ind på plads.

14. maj 2018 – Kontorbygning

En søster fra miljøholdet observerer udgravninger i nærheden af et beskyttet træ. For at undgå skader på træet har anlægsgartnere lavet en afspærring omkring dets rødder. Andre træer er omkranset af en indhegning der forhindrer at rødderne bliver beskadiget under byggeriet.

24. maj 2018 – Boligbygning E

En anlægsgartner lægger rullegræs langs en gangsti. Pløkkerne holder græsset på plads indtil det har slået rødder.

19. juni 2018 – Boligbygning D

En søster maler et etagenummer på den smukke vægbeklædning af træ. Måneden efter begyndte byggearbejderne at flytte ind i denne bygning.

20. juni 2018 – Kontorbygning

Indlejede entreprenører monterer en færdigstøbt betonvæg til en trappeopgang.

26. juni 2018 – Kontorbygning

Nogle brødre bruger sakselifte mens de monterer et stålskelet til en gipsvæg. Til højre ses en løftevogn som vvs-holdet bruger når de skal løfte dele til installationen af varme, ventilation og aircondition.

10. juli 2018 – Kontorbygning

To søstre fra vvs-holdet monterer rørholdere under receptionsområdet i kontorbygningen.

10. juli 2018 – Produktionsbygningerne

Der bliver installeret afvandingskanaler mellem Produktionsbygning Nord og Produktionsbygning Syd som dræn for overfladevand.

17. juli 2018 – Kontorbygning

Indlejede entreprenører anbringer det sidste betonelement der udgør den del af væggen som går op over tagkanten. Søjlegangen nedenunder fører til Boligbygning A.

19. juli 2018 – Produktionsbygning Syd

Der rejses stålspær til den bygning der skal huse værksteder og kontorer.

2. august 2018 – Afdelingskontorets område

Luftfoto taget fra nordvest. Stålkonstruktionen til Produktionsbygning Syd i midten til højre er færdig, og man er gået i gang med at beklæde facaden. Arbejdet med Produktionsbygning Nord er godt i gang, som det ses i forgrunden, og asfaltbelægningen foran bygningen er påbegyndt. I midten til venstre ses kontorbygningen, og bagved den ligger boligbygningerne.

3. august 2018 – Boligbygningerne

Luftfoto taget fra øst ved solopgang. Boligbygning D, E og F i forgrunden er færdige. Boligbygning C skal efter planen være færdig i oktober.

7. august 2018 – Kontorbygning

Byggearbejdere er i gang med at lave en naturstensmur af kalksten der skal omkranse en sø. Dette område bliver et smukt indgangsparti til kontorbygningen, der ses bag træerne i baggrunden.

7. august 2018 – Kontorbygning

Tømrere installerer loftpaneler i et kontor. I nogle paneler er der installeret belysning, i andre er der installeret ventilation. Fra dette kontor bliver arbejdet for de forskellige håndværksgrupper koordineret og planlagt.

21. august 2018 – Kontorbygning

Betonelementer med vinduer der er installeret på forhånd, hejses op til der hvor de skal bruges på kontorbygningen. Fordi man brugte færdigstøbte elementer, gik byggearbejdet hurtigt, og i slutningen af august var kontorbygningen allerede færdig. For at få så meget naturligt lys som muligt ind i kontorerne installerede man store vinduer. Elementerne har en dyb udvendig lysning for at forhindre den lavtstående vintersol i at blænde og at der bliver for varmt om sommeren.

24. august 2018 – Kontorbygning

To søstre laver en væg langs med et spær over spisesalen og auditoriet. Disse vægge virker støjdæmpende så man kan bruge begge lokaler på samme tid.