Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Storbritannien – fotogalleri 1 (januar til august 2015)

Storbritannien – fotogalleri 1 (januar til august 2015)

Jehovas Vidner i Storbritannien flytter deres afdelingskontor fra Mill Hill, London, til et sted i nærheden af byen Chelmsford i Essex, cirka 70 kilometer mod øst. Mellem januar og august 2015 udførte frivillige forberedende arbejde så byggeriet kunne gå i gang.

23. januar 2015 – Afdelingskontorets område

Da tilladelsen kom fra de lokale myndigheder, begyndte frivillige arbejdere at rydde grunden for buske og træer og gøre plads til det kommende projekt. Der blev gjort store anstrengelser for at færdiggøre dette arbejde før fuglene skulle bygge reder. Buske og grene blev lavet til træflis til gangstierne, og træstammerne blev savet op til tømmer til senere brug.

30. januar 2015 – Midlertidig spisesal

En elektriker installerer kontakter og udtag til tv-skærme i en bygning der førhen var et motel. Det er nu ved at blive lavet om til køkken og spisesal. Skærmene vil gøre det muligt for byggearbejderne at følge med i det åndelige program, som for eksempel gennemgangen af dagsteksten og betelfamiliens vagttårnsstudium.

23. februar 2015 – Afdelingskontorets område

Frivillige sætter hegn op som med tiden vil omgive store dele af byggepladsen. Da det lokale område er at betragte som landzone, bliver der gjort forskellige tiltag for at mindske den påvirkning som byggeriet vil have på dyrelivet. Et eksempel: Under hegnssektionerne er der et mellemrum på 20 centimeter så grævlinger kan fortsætte deres søgen efter føde om natten.

23. februar 2015 – Afdelingskontorets område

En midlertidig adgangsvej bliver anlagt mellem byggepladsen og det område der skal huse byggearbejderne.

5. marts 2015 – Afdelingskontorets område

Oversigtsbillede der viser hele den færdige midlertidige vej. Som vist i det øverste højre hjørne af billedet vil denne vej give adgang til byggepladsen. Nogle af bygningerne som ses nederst til venstre på billedet, er ved at blive lavet om til lejligheder til byggearbejderne. Pavilloner til beboelse bliver placeret i det nærliggende område.

20. april 2015 – Midlertidigt beboelsesområde

Et medlem af Jehovas Vidners Styrende Råd og en anden bror der også virker som repræsentant for Hovedkontoret, besøgte byggearbejderne. Senere i samme uge var der arrangeret et særligt møde som blev streamet til alle rigssale i Storbritannien og Irland. Det blev meddelt at Chelmsford Byråd den foregående aften havde givet forhåndsgodkendelse til at næste fase i projektet kunne gå i gang.

13. maj 2015 – Byggeområdet

Arbejdere anlægger et særligt system der skal beskytte rødderne på to gamle egetræer. Systemet forbinder serviceområdet med den centrale byggeplads så tung trafik kan passere uden at skabe for højt jordtryk.

21. maj 2015 – Midlertidigt beboelsesområde

Anlægsarbejdere graver grøfter til de forskellige rør- og kabelforbindelser til pavillonerne. I baggrunden ses de første af de cirka 50 pavilloner hvor nogle af byggearbejderne skal bo under projektet.

16. juni 2015 – Midlertidigt beboelsesområde

En vvs-montør forbinder vandrør til en af pavillonerne.

16. juni 2015 – Midlertidigt beboelsesområde

Oversigtsbillede der viser de nyligt opsatte pavilloner. I forgrunden af billedet ses fundamenterne til flere pavilloner. I venstre side ses de bygninger som blandt andet indeholder spisesalen. Afdelingskontoret vil blive bygget i det område som ses i midten bagerst.

16. juni 2015 – Midlertidigt beboelsesområde

En tekniker splejser et fiberkabel i teknikrummet. Der var behov for netværks- og internetforbindelse helt fra projektets begyndelse for at koordinere byggeaktiviteterne og samarbejde med andre afdelingskontorer og Hovedkontoret.

6. juli 2015 – Afdelingskontorets område

En entreprenør laver opmålinger til arkæologiske undersøgelsesgrøfter ved hjælp af gps-udstyr. Disse grøfter hjælper arkæologer til at bedømme om der er bevaringsværdige fund i undergrunden, inden det egentlige byggeri går i gang. Man ved at romerne har haft en bebyggelse i nærheden af Chelmsford, men der er indtil nu ikke gjort arkæologiske fund i de indtil nu 107 undersøgelsesgrøfter.

6. juli 2015 – Byggeområdet

Nogle af bygningerne i det område der bliver til serviceområde, bliver ombygget så de kan bruges til andre formål. Der kommer til at være værksteder, midlertidige kontorer og andre servicefunktioner i disse bygninger.

6. juli 2015 – Byggeområdet

En dumper bliver læsset med jord til opfyldning.

7. juli 2015 – Afdelingskontorets område

Et luftfoto viser landskabet på det 34-hektar store område. En hovedvej (ikke vist på billedet) giver let adgang til de nærliggende havne, lufthavne og London.

23. juli 2015 – Afdelingskontorets område

Indlejede entreprenører fjerner bygninger for at gøre plads til det nye afdelingskontor.

20. august 2015 – Byggeområdet

En 60-tons mobilkran nedsænker moduler. I forgrunden er der forberedt yderligere fundamenter til flere moduler. Disse vil blive anvendt til kontorfaciliteter under hele projektet.

Lær mere

HVEM GØR JEHOVAS VILJE I DAG?

Hvordan er Jehovas Vidner som mennesker?

Hvor mange Jehovas Vidner kender du? Hvad ved du egentlig om os?