Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Jehovas Vidner flytter deres hovedkontor

I juli 2009 købte Jehovas Vidner et stykke land uden for New York med planer om at flytte deres hovedkontor. Den 102 hektar store grund ligger cirka 80 kilometer nordvest for de eksisterende bygninger i Brooklyn, New York, hvor de har været siden 1909.

Der vil komme til at bo og arbejde omkring 800 Jehovas Vidner i de nye bygninger, som vil indbefatte en kontorbygning, en servicebygning og fire bygninger til beboelse. Der er også planlagt et beskedent museum der vil vise Jehovas Vidners historie i nyere tid.

Bygningerne vil fylde 18 hektar af grunden, og de omkringliggende skove og vådområder vil forblive ubebyggede. Parkanlægget vil ikke bestå af store græsarealer. Det vil i stedet harmonere med områdets skovlandskab.

Arkitekter har designet bygningerne så de er energibesparende og sparer ressourcer. Det vil skade miljøet mindst muligt og resultere i lavere driftsomkostninger. For eksempel vil bygningernes tage blive dækket med hårdføre planter, både for at optage store mængder regnvand og for at stabilisere temperaturen inde i bygningerne. Kontorerne vil blive designet så man udnytter dagslyset til belysning. Vandbesparelse har også fået høj prioritet.

Hvad gav anledning til disse flytteplaner? Jehovas Vidners afdelingskontorer i andre dele af verden hjælper nu med at trykke bibler og bibelsk læsestof, noget der engang kun blev gjort i Brooklyn. I 2004 blev trykkeriet og forsendelsen i USA flyttet til Wallkill, New York, cirka 145 kilometer nordvest for Brooklyn.

Omkostningerne var også en faktor. Det er dyrt at drive og vedligeholde bygningerne i Brooklyn. Ved at flytte til et område hvor bygningerne kan være samlet på ét sted, kan Jehovas Vidner bedre gøre brug af de midler der bliver brugt til at støtte deres bibelundervisningsarbejde.

Før den endelige godkendelse kan blive givet, skal der udføres en miljøundersøgelse. Hvis alt går som det skal, vil byggeriet begynde i 2013 og være færdigt efter fire år.

Foruden trykkeriet i Wallkill, New York, har Jehovas Vidner et uddannelsescenter i Patterson, New York. De har også afdelingskontorer i mange lande. Jehovas Vidner tæller mere end syv og en halv million i hele verden.