Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Dyrelivet beskyttes i Chelmsford

Dyrelivet beskyttes i Chelmsford

Jehovas Vidner i Storbritannien er begyndt at opføre deres nye afdelingskontor nær Chelmsford i grevskabet Essex. Dette naturskønne område er hjemsted for adskillige dyrearter der er beskyttet af Storbritanniens Wildlife and Countryside Act 1981. Hvad gør Jehovas Vidner under byggeriet for at rette sig efter denne lov og beskytte disse arter?

Der laves en hasselmusbro

De anvender genbrugstømmer fra området til at bygge små redekasser der skal lokke hasselmus væk fra byggepladsen. De har også lavet en helt speciel hasselmusbro over den nye indkørselsvej for at sikre sig at de træer og buske der udgør musens levested, stadig er tilgængelige. Derudover følger Jehovas Vidner et program der er designet til at vedligeholde levende hegn specielt til gavn for hasselmusene. Hvert år når vinterdvalen begynder, beskæres et nyt område med levende hegn. Denne rotation i forbindelse med beskæringen gør at hasselmusene bliver mindst muligt forstyrret, det beskytter deres levested og sikrer at de altid har rigeligt med føde på området.

Opsætning af redekasser til hasselmus

Jehovas Vidner beskytter også snogen, firbenet og den lille lemmeløse øgle, kendt som stålormen. Økologer har opsamlet disse krybdyr der midlertidigt havde søgt tilflugt under nogle tagsten, og flyttet dem til et sikkert sted væk fra byggepladsen. Det nye levested for krybdyr omfatter overvintringshuler og et særligt beskyttelsesgærde. Vidnerne tjekker gærdet med jævne mellemrum for at sikre sig at krybdyrene ikke igen kan komme ind på byggeområdet, hvor de kunne blive skadet.

Hasselmus

For ikke at forstyrre flagermusenes natlige aktivitet, er der på grunden fastmonteret nogle LED-lamper som begrænser spredningen af lys. Disse lamper lyser når sensorerne opfanger bevægelsen af et køretøj, men sikrer at der er så mørkt som muligt for flagermusenes skyld. Fordi flagermusene for det meste samler deres føde om natten i de levende hegn omkring byggepladsen, vil de fleste af disse hegn blive bevaret, og der vil blive plantet nye over en strækning på mere end to og en halv kilometer. Det kunne ikke undgås at der måtte fjernes nogle træer på grunden, så arbejderne har sat flagermuskasser op for at kompensere for de sovesteder der muligvis ville gå tabt.

Opsætning af kasser til flagermus

Jehovas Vidner bevarer adskillige værdifulde træer – kendt som veterantræer – ved at holde trafikken i forbindelse med byggeriet væk fra de områder hvor disse træer har deres rodnet. Veterantræer er levested for mange arter af hvirvelløse dyr, flagermus og fugle. På alle disse måder er Jehovas Vidner besluttet på fortsat at beskytte dyrelivet i Chelmsford.