Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

En farm der sørger for mad til millioner

For fyrre år siden, den 2. februar 1973, blev der stillet nye trykkemaskiner op i Wallkill, New York, til produktion af bladene Vagttårnet og Vågn op!

Ti år før havde Jehovas Vidner købt et landbrugsområde dér for at kunne sørge for mad til medarbejderne på deres hovedkontor i Brooklyn, New York. Men nu skulle området også bruges til at producere en anden form for mad, åndelig mad. – Mattæus 24:45-47.

Watchtower Farms, Wallkill, New York, først i 1970’erne

Philip Wilcox, der dengang var tilsynsmand for trykkeriet, husker den første dag trykkemaskinerne kørte i Wallkill: “Det havde taget os cirka en måned at samle de hurtiggående rotationstrykkemaskiner. Nu var de klar, og vi begyndte at teste dem. Snart havde vi nogle få tusind blade. Vi sendte dem ned til trykkeriet i Brooklyn, hvorfra de blev sendt ud til menighederne for at dække deres bestillinger. Vi var besluttede på ikke at lade et eneste blad gå til spilde.”

Jehovas Vidner byggede dette nye trykkeri for at supplere deres store trykkerivirksomhed, som dengang lå i Brooklyn. Først i 1970’erne var efterspørgslen efter bibelske publikationer så stor at den jævnligt oversteg den mængde man kunne producere i dagtimerne, så trykkeriet i Brooklyn kørte også om natten for at holde trit med bestillingerne.

Øverst: Den første M.A.N.-trykkemaskine installeres i Wallkill, januar 1973. Nederst: M.A.N.-trykkemaskinen forsynes med papir

Da den første trykkeribygning i Wallkill var færdig, indeholdt den fire trykkemaskiner, en forsendelsesafdeling og en rigssal. Men før trykkeriet var oppe at køre på fuld tryk, begyndte man at bygge en anden og større bygning i forlængelse af den første. Efterspørgslen efter bibelske publikationer var så stor at yderligere seks trykkemaskiner blev opstillet i den anden bygning, endda før den var helt færdig.

Gennem årene er teknologien inden for trykkeri gået fremad, og efterspørgslen efter bibelske publikationer er steget. For at følge med denne udvikling blev vi flere gange nødt til at udvide trykkeriet i Wallkill. I 1980’erne blev de gamle bogtrykmaskiner erstattet af hurtige offsettrykkemaskiner.

I 2004 blev trykkeriet i Brooklyn lukket, og for første gang begyndte man at producere bøger i Wallkill. I 2010 rykkede trykningen af blade endnu længere nordpå, denne gang til Jehovas Vidners afdelingskontor i Canada. Den nye trykkemaskine dér kan trykke 200.000 blade i timen.

Øverst: Der forberedes signaturer til bogbinderilinjen i Wallkill, 2005. Nederst: Watchtower Farms, Wallkill, New York, 2013

I dag er trykkeriet i Wallkill i høj grad automatiseret og højteknologisk, og det betjenes af omkring 280 villige mænd og kvinder. Sidste år blev over 17 millioner bøger og bibler produceret der. Ud over trykkerierne i Wallkill, Canada og Mexico har Jehovas Vidner 12 andre trykkerier – i Afrika, Asien, Australien, Europa og Sydamerika – der hjælper med at dække det åndelige behov hos millioner af mennesker. – Mattæus 5:3.

 

 

Lær mere

HVEM GØR JEHOVAS VILJE I DAG?

Hvad er Betel?

Betel er et enestående sted der tjener et meget vigtigt formål. Lær mere om dem der bor der.