Den 4. oktober 2014 var en tilhørerskare på omkring 19.000 samlet til det 130. årsmøde for Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Programmet blev afholdt i Jehovas Vidners stævnehal i Jersey City, New Jersey, USA, og blev transmitteret til flere andre steder.

Mark Sanderson, der er medlem af Jehovas Vidners Styrende Råd, var ordstyrer ved mødet. I sine indledende bemærkninger fremhævede han at dette årsmøde var historisk, da det markerede 100-året for oprettelsen af det messianske rige.

Bror Sanderson så tilbage på tre betydningsfulde ting Riget har udrettet i dets første 100 år:

  • Et globalt forkyndelsesarbejde. Jehovas folk har med Guds velsignelse utrætteligt forkyndt den gode nyhed om Riget. Antallet af forkyndere er steget fra blot nogle få tusind i 1914 til over 8 millioner i løbet af tjenesteåret 2014. Vi vil fortsætte med flittigt at forkynde indtil Jehova siger at arbejdet er færdigt.

  • Beskyttelse af Rigets undersåtter som gruppe betragtet. Religiøse og politiske instanser har indædt modarbejdet os og endda forsøgt at udslette alle Jehovas Vidner. Men Jehova har beskyttet sine tjenere som gruppe betragtet. En lang række juridiske sejre, deriblandt ved USA’s Højesteret og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, bekræfter at Jehova har våget over os frem til i dag.

  • Folk fra alle samfundslag er blevet forenet. Guds rige har forenet mennesker der har forskellig baggrund, kommer fra forskellige lande, og som taler forskellige sprog. Riget har hjulpet dem til at overvinde mange udfordringer så de kunne blive en skare der sammen tilbeder Jehova. “Det er et mirakel som kun Jehova kan stå bag,” sagde bror Sanderson. Han talte på alle tilhørernes vegne da han udtrykte hvor beæret han var over at være til stede ved dette historiske årsmøde.

Serien Bliv Jehovas ven.

Denne filmserie til børn, som vi har kunnet glæde os over i mere end to år, var det næste punkt på programmet for årsmødet. Bror Sanderson introducerede en film med interviews af børn fra hele verden. Publikum blev rørt over hvordan børnene meget åbenhjertigt gav udtryk for værdsættelse af det disse film har lært dem.

Derefter blev en ny film i denne serie vist. Den hedder “Jehova vil hjælpe dig til at være modig”. Denne film på 12 minutter skildrer Bibelens beretning om den israelitiske pige der modigt fortalte Na’amans kone om Jehova. (2 Kongebog 5:1-14) Filmen blev lagt ud på jw.org mandag den 6. oktober 2014 og er tilgængelig på mere end 20 sprog.

JW Language.

Bror Sanderson annoncerede denne nye app til digitale enheder som vil hjælpe Jehovas Vidner der gerne vil lære et nyt sprog, til at udvide deres tjeneste. Appen indeholder mere end 4.000 ord og sætninger på 18 sprog. Der er planer om at tilføje flere ord og sætninger, indledninger til tjenesten og andre funktioner.

JW Broadcasting.

De tilstedeværende blev meget begejstrede da de hørte om Jehovas Vidners nye tv-station på internettet, som til at begynde med er på prøve på engelsk. Fra vores hovedkontor i Brooklyn, New York, vil denne station transmittere vores film, musik og dramatiserede bibeloplæsninger. Derudover vil den bringe et månedligt program hvor studieværten vil være en fra Det Styrende Råd eller en der hjælper i et af udvalgene.

Bror Sanderson introducerede en forsmag på det første af disse programmer. Stephen Lett fra Det Styrende Råd var vært på dette program hvor vi kom med ind bag kulisserne på det arbejde der blev udført i forbindelse med at forberede den nye tv-station. JW Broadcasting gik i luften den 6. oktober 2014 og kan ses ved at gå ind på tv.jw.org.

“Guds rige – 100 år og kun lige begyndt.”

Samuel Herd fra Det Styrende Råd var fortæller på en film der så tilbage på hvordan Guds rige gradvist har hjulpet os til at blive bedre til at forkynde. Ved at kombinere historiske filmklip, rekonstruktioner og oplevelser der blev fortalt af nogle der har været Vidner i mange år, fremhævede filmen initiativer som produktionen og fremvisningen af “Skabelsens Fotodrama”, brugen af grammofoner, vidnesbyrdskort, informationsmarcher og højttalerbiler samt skoler der lærer os at forkynde.

Hvordan vil det gavne os at reflektere over hvad Guds rige har udrettet i dets første 100 år? Det vil gøre Riget mere virkeligt for os og øge vores forventning til hvad det vil udrette i fremtiden.

Sange til brug i vores tilbedelse.

Tilhørerne blev begejstrede da David Splane fra Det Styrende Råd meddelte at man planlægger at revidere vores sangbog, Syng for Jehova. Den vil blive trykt med det samme omslag og den samme sølvkant som er på den engelske reviderede udgave af Ny Verden-Oversættelsen. Brugen af disse kvalitetsmaterialer viser at musik har en ophøjet plads i vores tilbedelse.

Bror Splane fortalte også at der vil blive føjet flere sange til sangbogen. Vi behøver dog ikke at vente med at bruge de nye sange til den reviderede sangbog er blevet trykt. De vil blive udgivet på jw.org i takt med at de bliver færdige.

Tre af de nye sange blev sunget ved årsmødet. Betelfamilien havde haft lejlighed til at øve sig på sangene tidligere på ugen. Bror Splane dirigerede et kor der sang den første nye sang, som har titlen “Lad Guds rige komme!” Denne sang var blevet komponeret for at markere 100-året for Rigets grundlæggelse. Først sang koret sangen, og derefter sang de den sammen med publikum. Senere i programmet sang koret og publikum en anden ny sang, som har titlen “Giv os frimodighed”.

Interview.

I en film der var blevet optaget på forhånd, interviewede Gerrit Lösch fra Det Styrende Råd tre ægtepar som havde flere årtiers erfaring i beteltjenesten. De fortalte om mange af de forandringer de havde oplevet i løbet af årene, og understregede dermed at Guds folk bevæger sig fremad. Bror Lösch gjorde opmærksom på at Bibelen har forudsagt at der ville komme organisationsmæssige forbedringer, og han tilskyndede alle til at blive ved med at følge med Jehovas organisation. – Esajas 60:17.

“Forbilleder og modbilleder.”

Bror Splane holdt dette foredrag som forklarede hvorfor vores publikationer i de senere år ikke har behandlet forbilleder og modbilleder i så høj grad som tidligere.

Førhen blev mange af de trofaste mænd og kvinder i Bibelen omtalt som forudskildringer af grupper af trofaste kristne i vor tid. På samme måde blev en del bibelske beretninger betragtet som et profetisk billede på begivenheder der involverer Guds tjenere i dag. Det kan selvfølgelig være fascinerende at studere sådanne sammenligninger. Hvorfor bliver forbilleder og modbilleder da nævnt så sjældent i vores nyere publikationer?

Bibelen viser at nogle personer og begivenheder forudskildrer noget større. Når Bibelen angiver at der er en klar forbindelse mellem et forbillede og et modbillede, accepterer vi det med glæde. “Men hvor Bibelen er tavs, skal vi også være tavse,” sagde bror Splane. Vi skal undgå at overfortolke en beretning. Og hvis vi bruger for meget tid på at lede efter forbilleder og modbilleder, overser vi måske den praktiske anvendelse som Bibelens beretninger indeholder, og som vi alle kan få gavn af – uanset om vi har et himmelsk eller et jordisk håb. – Romerne 15:4. *

“Vil du ‘holde dig vågen’?”

Dette foredrag, som blev holdt af bror Lett, justerede vores forståelse af Jesus’ lignelse om de ti jomfruer. (Mattæus 25:1-13) Vi forstår nu lignelsen på denne måde: Brudgommen er Jesus, og jomfruerne er Jesus’ salvede disciple. (Lukas 5:34, 35; 2 Korinther 11:2) Lignelsen omhandler de sidste dage med den store trængsel som klimaks. Da Jesus beskrev de fem tåbelige jomfruer, mente han ikke at der var mange af de salvede tjenere der ville vise sig troløse, og som skulle erstattes. Derimod var det ment som en stærk advarsel. Ligesom det forholdt sig med jomfruerne, hvoraf fem handlede tåbeligt, og fem handlede klogt, har hver eneste salvet mulighed for enten at vælge at være forberedt og årvågen eller at være troløs.

I overensstemmelse med princippet om ikke at overfortolke en beretning vil det være uklogt at analysere lignelsen for at finde en profetisk parallel i hver eneste detalje. I stedet er det bedre at vi undersøger hvilken praktisk værdi lignelsen indeholder. Uanset om vi hører til de salvede eller de “andre får”, har vi alle et ansvar for at lade vores lys skinne og ‘holde os vågne’. (Johannes 10:16; Markus 13:37; Mattæus 5:16) Ingen kan være trofast for os. Vi må hver især “vælge livet” ved at holde os åndeligt vågne og være aktive i forkyndelsen. – 5 Mosebog 30:19.

“Lignelsen om talenterne.”

Den næste taler var Anthony Morris fra Det Styrende Råd, og han hjalp de tilstedeværende til at forstå vores justerede forklaring af lignelsen om talenterne. (Mattæus 25:14-30) Vi forstår nu at herren i lignelsen (Jesus) vil belønne trællene (de trofaste salvede disciple på jorden) i fremtiden når han kommer og oprejser dem til liv i himlen. Da Jesus fortalte hvad der ville ske med den “onde og dovne træl”, forudsagde han ikke at et stort antal salvede disciple ville vise sig at være troløse. Nej, han formanede de salvede om at de fortsat skulle være flittige og undgå at handle som den onde træl og at få den samme forkerte indstilling som han havde.

Hvad kan vi lære af denne lignelse? Herren i lignelsen betroede sine trælle noget værdifuldt. Jesus har også betroet sine disciple noget han betragter som værdifuldt – opgaven med at forkynde og gøre disciple. Han forventer at vi alle deltager flittigt i forkyndelsen, afhængigt af vores omstændigheder. Bror Morris roste alle de tilstedeværende fordi de var travlt optaget af Rigets arbejde.

“Hvem vil snart angribe Guds folk?”

Det var det fængslende tema på programmets sidste foredrag, der blev holdt af Geoffrey Jackson fra Det Styrende Råd. Bror Jackson talte om det kommende angreb på Guds folk der vil blive ledet af Gog fra Magog. – Ezekiel 38:14-23.

Tidligere har vi haft den forståelse at Gog var et andet navn for Satan Djævelen efter at han var kastet ud af himlen. Bror Jackson ræsonnerede over flere vigtige spørgsmål en sådan forklaring ville give anledning til. For eksempel forudsagde Jehova at når Gog bliver besejret, vil han overgive Gog “til føde for rovfugle, fugle, hver vinget skabning, og markens vilde dyr”. (Ezekiel 39:4) Jehova forudsagde også at “Gog og alle hans horder” vil få et gravsted på jorden. (Ezekiel 39:11) Men hvordan kan noget af dette ske for en åndeskabning? Satan vil blive kastet i afgrunden og være der i 1.000 år, og han vil hverken blive spist eller begravet. (Åbenbaringen 20:1, 2) Derudover vil Satan, når de 1.000 år er gået, blive løsladt fra afgrunden, og han “vil gå ud og vildlede de nationer der er ved jordens fire hjørner, Gog og Magog”. (Åbenbaringen 20:7, 8) Det er indlysende at Satan ikke kan vildlede Gog hvis han selv er Gog.

Bror Jackson forklarede at Gog fra Magog i Ezekiels profeti ikke kan være Satan, men er en koalition af nationer der vil vende sig mod Guds folk i fremtiden. Sandsynligvis er Gogs angreb det samme som angrebet fra “Nordens konge” og angrebet fra “jordens konger”. – Daniel 11:40, 44, 45; Åbenbaringen 17:12-14; 19:19.

Hvem er “Nordens konge” så? Det må vi vente og se. Under alle omstændigheder er det trosstyrkende at opleve hvordan vi får større og større forståelse af disse kommende begivenheder alt imens de nærmer sig. Vi frygter ikke det kommende angreb på Guds folk, for vi ved at når Gog fra Magog angriber, vil han blive besejret og tilintetgjort fuldstændigt – mens Guds folk forbliver for evigt. *

Afslutning.

Bror Sanderson annoncerede at Ny Verden-Oversættelsen nu er tilgængelig i lommeformat. Man er også i gang med at fremstille en lydoptagelse af Bibelen som vil indeholde optagelser af forskellige personer der læser det de bibelske personer siger. Disse optagelser vil løbende blive gjort tilgængelige på jw.org, begyndende med Mattæusevangeliet.

Bror Sanderson offentliggjorde at årsteksten for 2015 vil være Salme 106:1: “Tak Jehova, for han er god.” Han tilskyndede alle til at tænke over hvorfor vi hver dag kan være taknemmelige.

Den afsluttende sang ved mødet var den tredje af vores nye sange, som har titlen “Jehova er dit navn”. Alle syv medlemmer af Det Styrende Råd istemte koret på scenen, mens alle blandt publikum sang denne smukke nye sang – en passende afslutning på dette historiske møde!

^ par. 22 Dette og de to efterfølgende foredrag var baseret på artikler der vil blive bragt i Vagttårnet for 15. marts 2015.

^ par. 30 Dette foredrag var baseret på en artikel der vil blive bragt i Vagttårnet for 15. maj 2015.