Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Rapport fra årsmødet

“Guds egen bog – en kostelig skat”

I weekenden den 5. og 6. oktober 2013 overværede 1.413.676 tilhørere i 31 lande det 129. årsmøde for Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Nogle var personligt til stede i Jehovas Vidners stævnehal i Jersey City, New Jersey, USA, andre via internettet.

Guy Pierce, et medlem af Jehovas Vidners Styrende Råd, var ordstyrer ved mødet. Han skabte forventning hos de tilstedeværende ved at forsikre dem om at programmet ville besvare vigtige bibelske spørgsmål, lade sandhedens lys vokse og sørge for åndelig “mad i rette tid”. – Mattæus 24:45; Ordsprogene 4:18.

“En udstilling til ære for Jehova.”

Mark Sanderson fra Det Styrende Råd gav nogle detaljer om en ny udstilling med titlen “Bibelen og Guds navn”, der kan ses på Jehovas Vidners hovedkontor i Brooklyn, New York. Udstillingen understreger den plads Guds navn bør have i både De Hebraiske Skrifter og De Kristne Græske Skrifter, og den indeholder mange gamle bibler, reproduktioner af kulturgenstande fra oldtiden og bibelsider fra middelalderen.

Samlingen indeholder mange genstande der er værd at lægge mærke til, blandt andet sider fra en bibel fra det 16. århundrede oversat af William Tyndale, der var den første bibeloversætter der gengav Guds navn på engelsk, og en side fra 1602-udgaven af en spansk oversættelse kendt som Reina-Valera-bibelen, som konsekvent gengiver det guddommelige navn med “Iehova”. På udstillingen er der også en engelsk version kendt under navnet Great Bible (Den Store Bibel, 1549-udgaven), en kopi af Elias Hutters bibel på 12 sprog (1599-udgaven, også kaldet Nürnbergpolyglotten) og Genèvebibelen (trykt i 1603), som alle bruger det guddommelige navn.

Bror Sanderson inviterede alle til at komme og se bibeludstillingen da han sagde: “Vi beder til at ... den vil hjælpe oprigtige mennesker i alle aldre, og med forskellig uddannelse, til at elske de samme to ting som vi elsker – Guds dyrebare ord, Bibelen, og hans ærefulde navn, Jehova.”

Årsteksten for 2014.

Efter at Gerrit Lösch fra Det Styrende Råd havde opsummeret ugens pensum fra Vagttårnet, annoncerede bror Pierce årsteksten for 2014, “Lad dit rige komme”. (Mattæus 6:10) Dette vil altid være en passende årstekst for Jehovas Vidner, men især i 2014 da det er hundredåret for oprettelsen af det himmelske rige.

“En dyrebar gave fra Jehova.”

Derefter så tilhørerne en film om Ny Verden-Oversættelsens historie, en bibel udgivet af Jehovas Vidner og af nogle betragtet som en af de bedste oversættelser nogen sinde. Da Nathan Knorr udgav det første bind af denne oversættelse ved det internationale stævne “Teokratiets vækst” i 1950, gav han tilhørerskaren nogle råd der stadig gælder: Læs oversættelsen igennem. Studér den. Hjælp andre til at studere den, for det vil hjælpe dem til at påkalde Jehovas navn.

“En tur tilbage i tiden.”

Samuel Herd fra Det Styrende Råd havde dette indlæg, som indeholdt et interview optaget på forhånd med fire medlemmer af betelfamilien i USA der var til stede da Ny Verden-Oversættelsen oprindeligt blev udgivet i seks separate bind i perioden fra 1950 til 1960.

Eunice Timm huskede at hun brugte Ny Verden-Oversættelsen ved de kristne møder. Hun værdsatte mulighederne for yderligere studium, som for eksempel bibelordbogen og krydshenvisningerne. Det ville være lidt besværligt at have alle disse bind med til møderne, fortalte hun, så hun tog kun de bind med der var nødvendige, sammen med lommeudgaven af King James Version i tilfælde af at der skulle blive læst nogle vers hun ikke forventede.

Den nye oversættelse havde også indflydelse på andre sider af vores tilbedelse. Fred Rusk fortalte at de der ledte betelfamilien i bøn før 1950, brugte udtryk fra King James Version, som for eksempel “thy kingdom come” (komme dit rige). Kort efter udgivelsen af Ny Verden-Oversættelsen aflagde man de gamle udtryk og brugte i stedet hverdagssprog i offentlige bønner.

John Wischuk var imponeret over kvaliteten af oversættelsen, men også over den ydmyghed komitéen bag Ny Verden-Oversættelsen viste. Han sagde: “De ønskede at være anonyme både mens de levede og efter deres død, fordi al ære skulle gå til Jehova Gud.” Charles Molohan udtrykte hvad hele gruppen følte, da han sagde: “Ny Verden-Oversættelsen har hjulpet os til at få bekræftet sandheden i vores eget hjerte og har hjulpet os til at styrke vores tro så vi kan gå ud og hjælpe andre til at opbygge deres tro.”

“Vi hører dem tale på vore tungemål om Guds storslåede gerninger.”

(Apostelgerninger 2:11) Geoffrey Jackson fra Det Styrende Råd holdt det foredrag hvor den reviderede udgave af Ny Verden-Oversættelsen fra 2013 blev udgivet. Ved slutningen af foredraget modtog alle der var til stede, og næsten også alle der så med via internettet, et eksemplar af Bibelen.

Bror Jackson fremhævede at der er gået mere end 60 år siden udgivelsen af det første bind af Ny Verden-Oversættelsen. I mellemtiden har det engelske sprog ændret sig, men det har vores mål med at oversætte Bibelen ikke. Vi ønsker at gengive Guds ord så ordret som muligt uden at fordreje meningen.

I 2005 begyndte Det Styrende Råd i højere grad at rette sin opmærksomhed mod behovet for at oversætte Bibelen til mange sprog. Siden da er antallet af sprog som Ny Verden-Oversættelsen er blevet udgivet på, øget fra 52 til 121, og der arbejdes i øjeblikket på at oversætte den til yderligere 45 sprog. Når oversættere har skullet gengive Ny Verden-Oversættelsen på andre sprog, har de stillet spørgsmål for at få uddybet eller få klarhed over visse ord eller udtryk. Indtil videre er der blevet indsendt og besvaret mere end 52.000 spørgsmål, og mange af disse spørgsmål har afsløret steder i den engelske tekst der kunne revideres eller gøres mere nutidige.

For eksempel forklarede bror Jackson at de tidligere engelske udgaver af Ny Verden-Oversættelsen i Første Samuelsbog 14:11 sagde at Jonatan og hans våbendrager “exposed themselves to the outpost of the Philistines” (blottede sig for filistrenes forpost). For at undgå en misforståelse siger den nye reviderede udgave at de “revealed their presence” (afslørede hvor de var). På samme måde blev Mika 2:6 tidligere gengivet ordret: “Do not you people let words drop. They let words drop” (Lad ikke ord falde, I folk. De lader ord falde). Nu står der: “’Stop preaching!’ they preach.” (‘Prædik ikke!’ De prædiker).

For fem år siden udnævnte Det Styrende Råd en komité der skulle revidere Ny Verden-Oversættelsen, og resultatet af deres arbejde er nu tilgængeligt. Den reviderede bibel er indbydende, letlæselig og vil stadig være pæn efter at have været brugt meget. Bror Jackson meddelte at en engelsk udgave med stor skrift og en udgave i lommeformat inden længe vil blive udgivet.

“Vi må behandle sandhedens ord på rette måde.”

Stephen Lett fra Det Styrende Råd gennemgik nogle yderligere træk ved den reviderede bibel under temaet hentet fra Andet Timoteusbrev 2:15. Udtrykket “behandler ... på rette måde” brugt i dette vers betyder bogstaveligt at “skære lige”. Når vi bruger “åndens sværd”, må vi skære lige, fuldstændig nøjagtigt og korrekt. (Efeserne 6:17) Bror Lett viste derefter hvordan de nye detaljer i Bibelen kan hjælpe os til at gøre det.

  1. Den første del (An Introduction to God’s Word) indeholder bibelvers der besvarer 20 spørgsmål om grundlæggende bibelske lærepunkter.

  2. Tillæg A beskriver aspekter ved den nye revision, for eksempel dens stil, ændring i valg af ord og udtryk samt gengivelsen af Guds navn.

  3. Tillæg B er delt op i 15 sektioner i farver. De indeholder kort og diagrammer som vil være en hjælp når vi studerer personligt og underviser andre.

  4. Ved begyndelsen af hver bibelbog er der en oversigt over bogens indhold (Outline of Contents), og den gør det muligt for læseren hurtigt at finde et bestemt afsnit. Denne detalje erstatter de kolumnetitler der var på hver side i tidligere udgaver.

  5. En ordliste (Glossary of Bible Terms) giver en kort definition af hundreder af ord der bliver brugt i Bibelen.

  6. Bibelordbogen” er blevet væsentligt reduceret. Den indeholder nu kun de ord og skriftsteder der er til størst gavn i forkyndelse og undervisning.

  7. Krydshenvisningerne, som man finder i midterspalten på hver side, er også blevet reduceret i antal. Nu er der kun dem der vil være til størst gavn i forkyndelsen.

  8. Fodnoterne viser alternative gengivelser, ord for ord-oversættelser og baggrundsoplysninger.

JW Library.

John Ekrann, der er medlem af Afdelingskontorets Udvalg i USA, præsenterede den nye app JW Library til digitale enheder, for eksempel smartphones og tablets. Appen giver adgang til den reviderede Ny Verden-Oversættelse og fem andre bibeloversættelser. Den har kunnet hentes gratis gennem forskellige app-stores siden den 7. oktober 2013.

“Guds ord oversættes så det giver den rigtige mening.”

Anthony Morris fra Det Styrende Råd forklarede principperne som komitéen bag Ny Verden-Oversættelsen lod sig lede af under udarbejdelsen af den nye revision. Ved at anvende ordene i Første Korintherbrev 14:8, 9 i deres arbejde ville komitéen sikre sig at den reviderede bibel ville være let at forstå. Man undlod en ord for ord-gengivelse når det ville fordreje betydningen.

Hvis man for eksempel skulle oversætte Første Mosebog 31:20 helt ordret, ville det lyde: “Jakob stjal Labans hjerte.” Men det hebraiske idiom der her er brugt, stemmer ikke overens med det engelske idiom, så Ny Verden-Oversættelsen gengiver det på denne måde: ‘Jakob narrede Laban.’ På samme måde ville en ord for ord-oversættelse af Første Korintherbrev 7:39 indikere at en hustru kunne gifte sig igen hvis hendes mand “skulle sove”. Men når nu Bibelen nogle gange bruger ordet “sove” for at beskrive dødens søvn, hjælper Ny Verden-Oversættelsen læseren til at undgå misforståelser ved at skrive “skulle sove ind i døden”.

Bror Morris sagde: “Bibelen blev skrevet på det jævne hverdagssprog som almindelige mennesker – landmænd, hyrder og fiskere – brugte. En god bibeloversættelse må derfor være forståelig for oprigtige mennesker, uanset deres baggrund.”

“Der er blevet brugt ’ord der lyder godt, der giver den rigtige mening, ord der er sande’.”

David Splane fra Det Styrende Råd talte over dette tema der var hentet fra Prædikeren 12:10. Bibelskribenterne var meget omhyggelige når de skulle gengive Guds tanker, og den oprindelige komité bag Ny Verden-Oversættelsen viste på samme måde stor omhu i deres arbejde. Den seneste revision af Ny Verden-Oversættelsen følger stadig princippet om at lave en “skriftlig udformning der giver den rigtige mening, ord der er sande”, og få Guds budskab til at fremstå så klart som muligt.

“Mange engelske ord har flere betydninger,” sagde bror Splane. For eksempel er der i tidligere udgaver af Ny Verden-Oversættelsen brugt udtrykket “pattern of healthful words” (mønster af sunde ord) i Andet Timoteusbrev 1:13. Det engelske ord “pattern” (mønster) har flere betydninger, blandt andet “et kunstnerisk ... design”. Ud fra denne definition er nogle kommet frem til at udtrykket henviser til det smukke mønster man kan finde i det Bibelen lærer os. Men definitionen der passer med originalsproget, er “en model ... til efterligning”. Derfor bruger den nye revision udtrykket “standard of wholesome words” (norm af gode ord).

Bror Splane beskrev også revisioner der blev foretaget på baggrund af ændringer i det engelske sprog. Ordet “impale” (spidde) blev for eksempel brugt i tidligere udgaver af Ny Verden-Oversættelsen for at beskrive den måde Jesus blev henrettet på, men det betyder oftest at stikke en spids pæl gennem kroppen og spidde ofret på den. Eftersom Jesus ikke blev henrettet ved at få en marterpæl gennem sig, bruger den nye revision udtryk som “nailed to the stake” (pælfæstet) for at beskrive hvordan Jesus blev henrettet. – Mattæus 27:22, 23, 31.

Bror Splane afsluttede med ordene: “Vores bøn er at din læsning og dit studium af den reviderede udgave af Ny Verden-Oversættelsen må knytte dig nærmere – endnu nærmere – til Jehova. Og måtte han altid være din Fader, din Gud og din Ven.”

Afslutning.

Bror Pierce sammenlignede den nye bibel med hovedretten ved Jehovas “festmåltid”. (Esajas 25:6) Meget passende afsluttede han derefter programmet ved at opfordre alle til at synge sang nummer 114 i Syng for Jehova, med titlen “Guds egen bog – en kostelig skat”.