Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Rapport fra årsmødet

“Mad i rette tid”

Opmuntrende rapporter fra mange lande og en spændende gennemgang af ordene i Mattæus 24:45-47. Det var hvad flere tusind gæster fik da de overværede det 128. årsmøde for Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

 

Den 6. oktober 2012 var næsten 5000 forsamlet i Jehovas Vidners stævnehal i Jersey City i New Jersey, USA. Men over 10.000 flere kunne se programmet fordi det blev transmitteret til vores bygninger i Brooklyn, Patterson og Wallkill og til vores afdelingskontor i Canada.

 

Anthony Morris, medlem af Jehovas Vidners Styrende Råd, var ordstyrer. Han nævnte nogle tidligere årsmøder der havde været særlig opbyggende og historiske. Gæsterne vidste godt at programmet også i år ville blive opmuntrende. ‘Men ville det ligefrem blive historisk?’ kunne de spørge.

 

Først blev der vist to film som tog publikum med på en jordomrejse.

 

Byggeri af rigssale.

Den første film skildrede de gode resultater det har givet at bygge rigssale i lande med begrænsede midler. I de sidste 13 år har byggehold i disse lande bygget 25.402 nye rigssale. Det er et gennemsnit på mere end fem færdige rigssale hver dag! Bygningerne er blevet betalt gennem bidrag som er givet af Jehovas Vidner i hele verden. Ved naturkatastrofer har disse dygtige arbejdshold også stået på spring for at hjælpe de ramte med at reparere eller genopføre rigssale og boliger.

 

Særlige stævner.

I 2012 har Jehovas Vidner flere steder holdt nogle særlige stævner med deltagere fra mange lande. Hvad nyt er der ved disse stævner sammenlignet med de internationale stævner vi har holdt før? Det blev vist i den næste film.

 

Filmen viste at det er vores egne lokale afdelingskontorer – ikke rejsebureauer – der organiserer indkvartering, lokal transport og bespisning for de tilrejsende gæster i stævneugen. Hvert stævne havde omkring 1500 deltagere fra andre lande.

 

De udenlandske gæster havde rig lejlighed til at lære de lokale Jehovas Vidner at kende, ikke bare under stævneprogrammet, men også på sightseeing, under fælles måltider og ved forkyndelse i lokalområdet. “Ved alle de særlige stævner der er blevet holdt indtil nu,” hed det i filmen, “har broderkærligheden vist sig at være enhedens fuldkomne bånd.”

 

Her kom der en glædelig meddelelse: I fremtiden vil Jehovas Vidner hvert år holde særlige stævner i udvalgte byer forskellige steder i verden!

 

Her er nogle flere højdepunkter fra årsmødet:

 

Interviews – “Lær dem at kende”.

Der blev interviewet tre ægtepar hvor manden er medlem af udvalget på et af vores afdelingskontorer. Parrene har tilsammen været i heltidstjenesten i 342 år. De berettede hvordan Jehova Gud har oplært dem til at klare mange forskelligartede opgaver.

 

Richard Kelsey fra Afdelingskontorets Udvalg i Tyskland fortalte om en skole der havde lært ham “altid at følge Jehovas vejledning”. Det var Skolen for Medlemmer af Afdelingskontorernes Udvalg og deres Hustruer. Jehova er en kærlig Far der vil os det bedste. “Han ønsker at vi skal leve evigt, og han gør alt for at tage sig af os,” sagde broder Kelsey. Ved denne skole havde medlemmerne af afdelingskontorernes udvalg lært at følge Jehovas kærlige eksempel.

 

Linda Johansson blev indbudt til Vagttårnets Bibelskole Gilead i 1958. Da havde hun været døbt i to og et halvt år og gift i kun ét år. Søster Johansson fortæller: “Nu var jeg i klasse med nogle meget modne og erfarne brødre. Og jeg sagde til mig selv: ‘Her hører jeg slet ikke hjemme!’”

 

Men søster Johansson gav ikke op. Efter skoleopholdet blev hun og hendes mand udnævnt til at være missionærer i Malawi. Efter den hårde forfølgelse Jehovas Vidner blev udsat for i dette land, studerede hun Bibelen med en minister i regeringen, en mand der havde været modstander af Jehovas Vidners arbejde. I dag er mandens hustru, søn og datter alle sammen døbte Vidner.

 

Forkyndelse i det offentlige rum.

Fire forkyndere som har været på Bibelskolen for Kristne Ægtepar, og en rejsende tilsynsmand fra New York gengav nu nogle oplevelser man har fået ved at gøre en særlig indsats for at kontakte folk i travle city-områder.

 

I nogle stærkt befærdede områder har heltidsforkyndere fra Jehovas Vidner opsat borde og transportable udstillinger af bibelsk læsestof. Her kan forbipasserende henvende sig og få bøger og blade, stille bibelske spørgsmål og bede om et bibelstudium.

 

Også andre steder i New York, samt i Chicago og Los Angeles, afprøver Jehovas Vidner denne måde at komme i kontakt med andre på. I løbet af bare ét år har 2700 henvendt sig ved disse udstillinger for at bede om et gratis bibelstudium.

 

Børnekor.

Ikke et øje var tørt da et kor med 17 børn sang “Lyt, adlyd – og bliv velsignet” (sang nr. 120) fra sangbogen Syng for Jehova.

 

Nu fulgte en spændende analyse og gennemgang af Jesu ord i Mattæus 24:45-47. Den blev ledet af seks medlemmer af Det Styrende Råd, brødrene Jackson, Lösch, Pierce, Herd, Lett og Splane. Jesus sagde i det nævnte skriftsted:

 

“Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl som hans herre har sat over sine tjenestefolk til at give dem deres mad i rette tid? Lykkelig er den træl hvis hans herre, når han kommer, finder ham i færd med at gøre således! Jeg skal sige jer sandheden: Han vil sætte ham over alt hvad han ejer.”

 

I dette symposium blev følgende spørgsmål besvaret:

 

Hvornår satte Jesus “den trofaste og kloge træl” over sine tjenestefolk?

Man skal lægge mærke til sammenhængen i Jesu ord i Mattæus, kapitel 24. Alle de nedenstående vers i kapitlet ville blive opfyldt under Kristi nærværelse, altså ved “afslutningen på tingenes ordning”. – Vers 3.

 

  • “De dages trængsel.” – Vers 29.

  • “Denne generation.” – Vers 34.

  • “Den dag og time.” – Vers 36.

  • Den “dag jeres Herre kommer”. – Vers 42.

  • “Menneskesønnen kommer i en time I ikke forestiller jer.” – Vers 44.

 

Logisk set må “den trofaste og kloge træl” derfor først have vist sig efter at Kristi nærværelse begyndte i 1914.

 

Vi forstår også på Jesu ord at ‘trællen’ ville træde frem på et tidspunkt hvor det ville være naturligt at spørge: “Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl?” I det første århundrede ville der ikke være nogen grund til at være i tvivl om dette, for apostlene havde jo åndens mirakuløse gaver. (1 Korinther 14:12, 24, 25) Apostlene og de øvrige kristne i det første århundrede var ganske vist salvet med hellig ånd, men de var ikke “den trofaste og kloge træl” som Jesus havde talt om i sin profeti.

 

Derfor er det logisk at slutte at Jesus først satte “den trofaste og kloge træl” over “sine tjenestefolk” under hans nærværelse, altså ved “afslutningen på tingenes ordning”.

 

“Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl?”

Jesus hentydede ikke til en bestemt person, men til en kollektiv “træl” – en gruppe der skulle arbejde sammen som en enhed. Ifølge Jesus ville trællen (1) få den opgave at føre tilsyn med Herrens “tjenestefolk” og (2) give tjenestefolkene åndelig “mad i rette tid”.

 

Fra 1919 og frem har der hele tiden været en lille gruppe af salvede kristne på Jehovas Vidners hovedkontor. Disse brødre har ført tilsyn med det verdensomspændende forkyndelsesarbejde, og de har været direkte inddraget i at tilberede og fordele den åndelige mad. I de seneste år har denne gruppe stort set været identisk med Jehovas Vidners Styrende Råd.

 

De vidnesbyrd vi ser, peger på følgende konklusion: “Den trofaste og kloge træl” blev sat over Jesu “tjenestefolk” i 1919. Denne træl er den lille gruppe af salvede brødre som tjener ved vores hovedkontor under Kristi nærværelse, og som er direkte inddraget i at tilberede og uddele den åndelige mad. Når medlemmerne af denne gruppe arbejder sammen som Det Styrende Råd, udgør de “den trofaste og kloge træl”.

 

Hvem er ’tjenestefolkene’?

Jesus sagde at hans “tjenestefolk” ville få “mad i rette tid”. Alle sande disciple af Jesus får mad af “den trofaste og kloge træl”. Derfor er det alle Kristi disciple der hører til hans “tjenestefolk” – både de salvede kristne som enkeltpersoner og de der hører til ‘de andre får’. – Johannes 10:16.

 

Da taleren havde forklaret denne del af Jesu profeti, brød tilhørerne ud i lange klapsalver. Flere af dem udtrykte bagefter hvor taknemmelige de var for at Jesus regner dem blandt sine “tjenestefolk”.

 

Hvornår sætter Jesus trællen over “alt hvad han ejer“?

Det vil ske ‘når Herren kommer’ (ordret: “værende kommet“), sagde Jesus selv. Hvornår er det da at Herren, Jesus, kommer?

 

Udtrykket “når han kommer” er en form af det græske ord er′chomai. En form af ordet findes også i Mattæus 24:42, 44, og dér er det også oversat med “kommer”. I disse vers taler Jesus om den tid hvor han kommer som dommer under den store trængsel. – Mattæus 24:30; 25:31, 32.

 

At Jesus sætter ‘trællen’ over “alt hvad han ejer”, må altså være noget der endnu hører fremtiden til. Det er noget han vil gøre under den store trængsel.

 

“Alt hvad han ejer” – hvad er det?

Jesus sagde: “Al myndighed i himmelen og på jorden er blevet givet mig.” (Mattæus 28:18) Det som Jesus “ejer”, indbefatter altså mere end hans interesser på jorden. Det indbefatter også det messianske rige. – Filipperne 2:9-11.

 

Jesus vil belønne “den trofaste og kloge træl” ved at give dens enkelte medlemmer en opstandelse til liv i himmelen og give dem kongelig myndighed over alt hvad han ejer i himmelen og på jorden. Alle de trofaste salvede kristne har fået løfte om denne løn. – Lukas 22:28-30; Åbenbaringen 20:6.

 

Under det sidste indlæg i dette symposium kom der en særlig meddelelse. Broder Splane læste de betryggende ord af Jesus i Mattæus 28:20 og sagde derefter: “Vi har endnu en grund til at føle os trygge. Den fremgår af årsteksten for 2013. Hvordan lyder årsteksten da? Den er fra Josua 1:9 og lyder sådan: ‘Vær modig og stærk. Jehova din Gud er med dig.’“

 

“Hvad så med næste år?” spurgte broder Morris i det afsluttende indlæg. “Til næste år er årsmødet fastsat til den 5. oktober 2013, og det vil blive transmitteret til adskillige stævnehaller både i USA og andre engelsktalende lande.”

Programmet vil kun blive bragt på engelsk, og det vil ikke blive tolket til andre sprog.

 

Efter det opbyggende og historiske program sang tilhørerne af hele deres hjerte med på sangen “Lyset vokser!” (sang nr. 116) fra Syng for Jehova. Teksten indeholder blandt andet disse passende ord:

 

“Forståelse skænker vor Mester i dag

igennem sin ‘trofaste tjener’,

med voksende klarhed og visdom fra Gud

som hjertet og sindet forener.”