Efter fem måneders intensivt studium havde 48 elever gennemgået Vagttårnets Bibelskole Gilead på Jehovas Vidners uddannelsescenter i Patterson, New York. Afslutningshøjtideligheden blev overværet af 9694, heriblandt familie og venner.

Siden 1943 er over 8000 erfarne forkyndere blevet oplært til at tjene som missionærer. Skolens vigtigste lærebog er Bibelen, og undervisningen styrker elevernes tro og hjælper dem til at opdyrke de åndelige egenskaber der skal til for at blive gode missionærer.

“Tænk altid på det der er værd at holde af.” Anthony Morris, medlem af Jehovas Vidners Styrende Råd og programmets ordstyrer, baserede sine indledende bemærkninger på Filipperbrevet 4:8: “Alt hvad der er værd at holde af, ... dette skal I fortsat have i tanke.”

Broder Morris forklarede at når vi tænker over det der er værd at holde af, kan det hjælpe os til at bevare en positiv indstilling i en ukærlig verden. “Vær på udkig efter det der er værd at holde af,” sagde han, “og vær selv én der er værd at holde af.”

Vores himmelske Far er et godt eksempel for os idet han ikke fokuserer på vores fejl. (Salme 130:3) “Fokuser ikke på jeres brødres og søstres fejl,” sagde broder Morris, “og bliv ved med at være én der er værd at holde af.”

“Skaf jer kundskab – men bliv ikke alt for vise.” Harold Corkern, medlem af Afdelingskontorets Udvalg i USA, byggede temaet over Prædikeren 7:16. Gud ønsker at vi skal bruge kundskab på den rigtige måde og ikke lade den ‘stige os til hovedet’.

Broder Corkern viste også at vi må være kærlige når vi giver andre råd og vejledning. Vi må ikke forvente mere af andre end Gud gør. “Brug jeres visdom, kundskab og forståelse på en god måde,” sagde broder Corkern, “så vil jeres brødre glæde sig over at være sammen med jer.”

“Glem ikke Guds handlinger.” (Salme 78:7) Guy Pierce fra Det Styrende Råd indledte sit foredrag med at forklare at et barns adfærd – god eller dårlig – falder tilbage på forældrene. (Ordsprogene 20:11) Tilsvarende stiller vores adfærd vores himmelske Far i et godt eller dårligt lys. “Guds børn og Djævelens børn kendes på dette: Enhver som ikke øver retfærdighed er ikke af Gud.” – 1 Johannes 3:10.

Broder Pierce sagde at eleverne var blevet indbudt til Gileadskolen på grund af deres gode kristne egenskaber, for eksempel ydmyghed. Han mindede dem om at de skulle blive ved med at være ydmyge. Den undervisning de havde fået, gjorde dem ikke bedre end andre. Nu er de tværtimod bedre i stand til at fremme enheden i det verdensomspændende brodersamfund og være et godt eksempel i ydmyghed. (Salme 133:1) “I har nu et godt grundlag for at lære mere,” sagde broder Pierce, “og for stadig at vokse i kundskab om Jehova Gud og få en bedre forståelse af ham.”

“Vi har blot gjort hvad vi var skyldige at gøre.” William Samuelson, tilsynsmand for Afdelingen for Teokratiske Skoler, spurgte: “Hvordan skal vi reagere når vores personlige ønsker, vilje og følelser strider imod en opgave vi har fået?” Vi kan lære af det der siges i Lukas 17:7-10: “Når I har gjort alt det I har fået besked på, [skal I] sige: ‘Vi er uduelige trælle. Vi har blot gjort hvad vi var skyldige at gøre.’” I sammenligning med vores Herre, Jehova, er vi så afgjort “uduelige”.

Eleverne havde tilbragt flere uger med at studere i et klasseværelse. Det kan godt have været en udfordring for nogle. “Men I har gjort hvad I var skyldige at gøre,” sagde broder Samuelson, “og nu kan I se at det har gavnet jer og styrket jeres tro.” Broder Samuelson sluttede med at sige: “Måtte I, som betroede husholdere, altid værdsætte den forret det er at tjene universets Herre.”

“Husk på Jehovas forsikring når I kommer ud for vanskeligheder.” Sam Roberson, assisterende tilsynsmand for Afdelingen for Teokratiske Skoler, advarede eleverne om at de til tider ville blive modløse. Han gav derfor eleverne den opfordring at de skulle huske på de mange personer i Bibelen som blev styrket af Gud. For eksempel gav Moses Josua denne forsikring: “Jehova ... vil ikke slippe dig eller forlade dig.” (5 Mosebog 31:8) Ved afslutningen af sit liv kunne Josua sige: “Ikke ét af alle de gode ord som Jehova jeres Gud har talt til jer, er slået fejl.” – Josua 23:14.

Jehova Gud har givet sine tjenere dette løfte: “Jeg vil ikke på nogen måde slippe dig eller på nogen måde forlade dig.” (Hebræerne 13:5) Han forsikrer os om at han vil leve op til betydningen af sit personlige navn, Jehova (“Han lader blive“), og blive hvad som helst der er nødvendigt for at tage sig af sine tjenere. “Giv aldrig op,” sagde broder Roberson. “Giv aldrig tabt. Giv aldrig efter. Husk at han aldrig, aldrig, aldrig vil svigte jer.”

“Deres røst er kommet ud over hele jorden.” (Romerne 10:18) I dette indlæg, der blev ledet af gileadlæreren Mark Noumair, fortalte eller viste elever fra forskellige lande nogle af de oplevelser de havde haft i forkyndelsen i Patterson og omegn. For eksempel var et par fra Sydafrika meget glade for at træffe tre kvinder fra deres hjemland som de kunne tale med på zulu og xhosa. Et ægtepar fra Sri Lanka mødte en indisk mand hvis hustru og datter boede i Sri Lanka. Manden havde aldrig set en bibel, så parret var glade for at give ham en af deres.

“Udrustet til enhver god gerning.” Gene Smalley, der er assistent for Redaktionsudvalget, interviewede to ægtepar fra klassen. Parret fra Sierra Leone fortalte om hvordan de hver dag måtte hente vand til deres hjem. Men den slags udfordringer blegnede i sammenligning med glæden ved at lede 50 bibelstudier med interesserede. De to ægtepar gav udtryk for at de værdsatte hvordan skolen havde udrustet dem til enhver god gerning i deres fremtidige opgaver. – 2 Timoteus 3:16, 17.

“Hold ud til enden – og endnu længere.” Gerrit Lösch, der er medlem af Det Styrende Råd, begyndte dagens vigtigste foredrag med at forklare at løberne i et langdistanceløb løber i et sådant tempo at de kan gennemføre løbet. I et bogstaveligt løb er der kun én vinder, men i det kristne løb vinder alle der fuldfører det.

At være udholdende vil sige at man fortsat tjener Gud og ikke giver op når man kommer ud for hindringer, forfølgelse, prøvelser eller skuffelser. Jesus sagde: “Det er den der har holdt ud til enden der bliver frelst.” (Mattæus 24:13) Det er meget opmuntrende at vide at Jehova og Jesus lægger mærke til at vi holder ud! Broder Lösch nævnte derefter nogle ting som kan hjælpe os til at holde ud trods vanskeligheder. Blandt dem var følgende:

  • Bed til Gud, “som skænker udholdenhed” og “dag efter dag bærer byrden for os”. – Romerne 15:5; Salme 68:19.

  • Vær besluttet på ikke at gå på kompromis, og stol fuldt ud på dette løfte: “Gud er trofast, og han vil ikke lade jer blive fristet ud over hvad I kan tåle, men sammen med fristelsen vil han også skabe en udvej, så I kan modstå den”. – 1 Korinther 10:13.

  • Tab ikke det kristne håb af syne. ‘For den glæde der lå foran Jesus, udholdt han en marterpæl.’ – Hebræerne 12:2.

Broder Lösch understregede at det ikke er tid til at give op nu hvor vi er så tæt på mållinjen. “Lad os med udholdenhed løbe det væddeløb der ligger foran os.” – Hebræerne 12:1.

Som afslutning på det opmuntrende program læste en af eleverne et brev op på vegne af hele klassen. Eleverne gav udtryk for deres værdsættelse af den praktiske oplæring og undervisning de havde fået. De nævnte også at det dybtgående, kronologiske studium af Bibelen ikke blot havde hjulpet dem til bedre at forstå Guds hensigter, men også i høj grad havde styrket deres tro. I brevet stod der: “Vi er besluttede på at bruge de gode ting vi har lært, i praksis.”