Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Ekstremt vejr – Kan Bibelen hjælpe dig til at klare det?

Ekstremt vejr – Kan Bibelen hjælpe dig til at klare det?

 Er du en af de millioner der er blevet ramt af ekstremt vejr? Der findes mange farlige vejrfænomener. Orkaner, tyfoner, cykloner og tornadoer forårsager ofte store skader, forhøjet vandstand og oversvømmelser. Skybrud kan forårsage jordskred, og lynnedslag kan sætte gang i destruktive naturbrande. Tørker, hedebølger og vinterstorme kan også skabe massive ødelæggelser.

 Mange steder i verden bliver voldsomme vejrfænomener mere og mere hyppige og ekstreme. Det internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber rapporterer: “Flere end nogensinde før rammes af katastrofer. Det skyldes de stadig hyppigere oversvømmelser, storme og tørker. Hvert år mister mange livet, andre mister deres indtjening, og millioner mister deres hjem.”

 Folk der bliver ramt af den slags katastrofer, får ikke kun fysiske men også psykiske mén. De bliver måske traumatiseret efter at have mistet deres ejendele, deres hjem og måske endda en de elsker.

 Hvis du personligt har mærket effekterne af ekstremt vejr, kan Bibelen hjælpe dig til at klare det. Den giver trøst, håb og praktiske råd der har hjulpet mange som har været ofre for vejrrelaterede katastrofer. (Romerne 15:4) Den svarer også på et vigtigt spørgsmål som plager mange: Hvorfor tillader Gud at sådan noget sker? Er det en straf fra ham?

De ekstreme vejrfænomener i dag er ikke en straf fra Gud

 Bibelen lærer os at Gud ikke er ansvarlig for den sorg og smerte mennesker oplever. Den forsikrer os om at ‘Gud ikke kan prøves med noget ondt, og selv prøver han heller ikke nogen med ondt’. (Jakob 1:13) Det betyder at han ikke står bag de ekstreme vejrfænomener mennesker rammes af i dag.

 Det er rigtigt at Bibelen indeholder beretninger om at Gud brugte naturkræfter til at straffe onde mennesker. Men der var tale om noget helt andet end de ekstreme vejrfænomener vi ser i dag, for de rammer helt uden varsel og går ud over både gode og onde. De bibelske beretninger viser at når Gud gjorde brug af naturkræfterne, beskyttede han altid de uskyldige, han advarede folk på forhånd og forklarede grundene til at han greb ind. For eksempel forklarede Gud hvorfor han forårsagede en vandflod på Noas tid, han advarede om det inden det skete, og han beskyttede Noa og hans familie. – 1. Mosebog 6:13; 2. Peter 2:5.

 Hvordan vi kan vide at de naturkatastrofer der sker i dag, ikke er en straf fra Gud, kan du læse mere om i artiklen “Hvad siger Bibelen om naturkatastrofer?

Gud har omsorg for dem der bliver ofre for ekstremt vejr

 Bibelen viser at Jehova a Gud er omsorgsfuld og medfølende. Tænk over de følgende trøstende vers.

 •   Esajas 63:9: “Alt det der smertede dem, smertede [Gud].”

   Hvad det betyder: Jehova bliver dybt berørt når han ser mennesker lide.

 •   1. Peter 5:7: “Han har omsorg for jer.”

   Hvad det betyder: Jehova ønsker at du har det godt.

 Jehovas omsorg og empati får ham til at gøre noget. Han giver trøst gennem de praktiske råd der findes i Bibelen, og gennem de pålidelige løfter den indeholder om en fremtid uden vejrrelaterede katastrofer. – 2. Korinther 1:3, 4.

Når ekstremt vejr ikke længere vil være et problem

 Bibelen fortæller at Jehova har lovet at give os “en fremtid og et håb”. (Jeremias 29:11) Hans hensigt er at mennesker skal glæde sig over livet på en paradisisk jord, ikke at de skal leve i frygt for naturkatastrofer. – 1. Mosebog 1:28; 2:15; Esajas 32:18.

 Den skønne fremtid vil blive til virkelighed ved hjælp af Guds rige, en himmelsk regering hvor Jesus er konge. (Matthæus 6:10) Jesus har både den visdom og den kraft der skal til for at forhindre vejrkatastrofer. Da han var her på jorden, viste han at han havde magt over naturkræfterne. (Markus 4:37-41) Han vil være en vis og forstående konge, der vil lære menneskene hvordan de skal passe på miljøet og leve i harmoni med naturen. (Esajas 11:2) Under Jesus’ styre vil ingen nogensinde igen blive ofre for ekstremt vejr.

 Måske tænker du: ‘Hvornår vil Jesus bruge sin magt til at få kontrol over vejret?’ Svaret på det spørgsmål kan du finde i artiklen “Hvornår vil Guds rige regere over jorden?

Hvordan man klarer ekstremt vejr

 Bibelens råd kan hjælpe dig før, under og efter vejrrelaterede katastrofer.

 •   Før: Vær forberedt på at reagere hurtigt.

   Hvad Bibelen siger: “Den kloge ser faren og søger i sikkerhed; de uerfarne går bare videre og må tage følgerne.” – Ordsprogene 22:3.

   Hvad det betyder: Vær forberedt på eventuelle katastrofer så du kan handle hurtigt og beskytte din familie.

   Erfaring: “Den dag vi skulle flygte fra skovbranden, var vi forberedt. Vi havde vores nødtasker klar. Vi havde vores medicin. Vi havde vores tøj. Folk omkring os gik i panik og kunne ikke tænke klart. Men vi havde alt hvad vi havde brug for, og det er jeg meget taknemmelig for!” – Tamara, Californien, USA.

 •   Under: Fokusér på det der betyder mest.

   Hvad Bibelen siger: “Selvom et menneske har mere end rigeligt, afhænger hans liv ikke af det han ejer.” – Lukas 12:15.

   Hvad det betyder: Livet er vigtigere end materielle ejendele.

   Erfaring: “Da tyfonen Lawin b ødelagde vores hjem, kunne jeg ikke tænke klart. Men én ting jeg gjorde, var at bede en inderlig bøn til Jehova Gud. Jeg erkendte at det kun var materielle ting vi havde mistet, og at vi stadig havde livet.” – Leslie, Filippinerne.

 •   Efter: Tag en dag ad gangen.

   Hvad Bibelen siger: ‘I skal aldrig være bekymret for dagen i morgen, for dagen i morgen vil have sine egne bekymringer.’ – Matthæus 6:34.

   Hvad det betyder: Vær ikke overdrevet bekymret for hvilke problemer der kan komme i fremtiden.

   Erfaring: “Efter at orkanen Irma havde forårsaget oversvømmelser der havde ødelagt mit hjem, skulle jeg træffe flere beslutninger end nogensinde før og var vildt stresset. Jeg prøvede at følge Bibelens råd om at tage en dag ad gangen. Jeg lærte at jeg med Jehovas hjælp kan klare meget mere end jeg forestillede mig.” – Sally, Florida, USA.

 Få flere praktiske tips i artiklen “Når katastrofen rammer – Praktiske skridt der kan redde liv”.

a Jehova er Guds personlige navn. – Salme 83:18.

b Også kendt som tyfonen Haima.