Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

HOVEDEMNE | DU KAN FORSTÅ BIBELEN

Få hjælp til at forstå Bibelen

Få hjælp til at forstå Bibelen

Forestil dig at du besøger et fremmed land for første gang. Alt er nyt for dig – menneskene, skikkene, fødevarerne og valutaen. Hvis du føler dig frustreret, er det forståeligt.

Du kan få den samme følelse når du begynder at læse i Bibelen. Den fører dig nemlig tilbage i tiden til en verden der virker fremmed på dig. Her støder du på et folk der kaldes filistre, og usædvanlige skikke som at ‘sønderrive sine klæder’. Du hører om mad der kaldes manna, og en mønt der kaldes en drakme. (2 Mosebog 16:31; Josua 13:2; 2 Samuel 3:31; Lukas 15:9) Det kan alt sammen virke forvirrende. Ville du ikke, ligesom hvis du besøgte et fremmed land, sætte pris på at få hjælp fra en som kunne forklare tingene for dig?

HJÆLP I FORTIDEN

Lige fra nedskrivningen af Bibelen begyndte i det 16. århundrede f.v.t., har folk kunnet få hjælp til at forstå teksten. For eksempel tog Moses, den første leder af Israels nation, “fat på at forklare” det der stod skrevet. – 5 Mosebog 1:5.

Omkring 1.000 år senere fandtes der stadig dygtige lærere som kunne hjælpe folk med at forstå Skriften. I 455 f.v.t. var en stor skare jøder, deriblandt mange børn, forsamlet på et torv i byen Jerusalem. Og her blev lærerne “ved med at læse op af bogen [Skriften]”. Men de gjorde mere end det. De “forklarede ... det oplæste”. – Nehemias 8:1-8.

Omkring 500 år senere var Jesus optaget af et lignende undervisningsarbejde. Blandt folket var han først og fremmest kendt som lærer. (Johannes 13:13) Han underviste både store folkeskarer og enkeltpersoner. Ved en lejlighed talte han til en stor folkemængde og holdt den berømte bjergprædiken, og “folkeskarerne [var] helt forbløffede over hans måde at undervise på”. (Mattæus 5:1, 2; 7:28) I foråret år 33 talte Jesus med to af sine disciple mens de var på vej til en landsby i nærheden af Jerusalem, og “han åbnede [forklarede] Skrifterne helt” for dem. – Lukas 24:13-15, 27, 32.

Jesu disciple underviste også folk i Guds ord. Ved en lejlighed sad en etiopisk embedsmand og læste en passage i Skrifterne. En discipel ved navn Filip henvendte sig til ham og spurgte: “Forstår du egentlig det du læser?” Etiopieren svarede: “Hvordan skulle jeg dog kunne det når ingen vejleder mig?” Derefter forklarede Filip hvordan denne passage skulle forstås. – Apostelgerninger 8:27-35.

TILGÆNGELIG HJÆLP I DAG

Ligesom der i fortiden var nogen der underviste i Bibelen, er Jehovas Vidner i dag engageret i bibelundervisning, og arbejdet foregår i 239 lande jorden over. (Mattæus 28:19, 20) Uge efter uge hjælper de mere end ni millioner mennesker til at forstå Bibelen. Mange af dem de underviser, har en ikkekristen baggrund. Undervisningen er gratis og kan foregå i ens hjem eller et andet sted. Nogle bliver endda undervist over telefonen eller via video ved hjælp af en computer eller en mobil enhed.

Du kan kontakte et hvilket som helst Jehovas Vidne for at få flere oplysninger om hvordan du kan få gavn af denne ordning. Du vil opdage at Bibelen ikke er en lukket bog, men at den tværtimod er “gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering, til optugtelse i retfærdighed”. Den kan gøre dig ‘fuldt ud dygtig, fuldt udrustet til enhver god gerning’. – 2 Timoteus 3:16, 17.