Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

HOVEDEMNE | HVORDAN ER GUDS SYN PÅ KRIG?

Guds syn på krig i dag

Guds syn på krig i dag

I dag bliver folk undertrykt. Mange påkalder gang på gang Gud for at opnå udfrielse og spekulerer på om den nogen sinde vil komme. Hører Gud deres råb om hjælp? Og hvordan med dem der griber til våben for at gøre ende på undertrykkelsen? Støtter Gud deres bestræbelser? Mener han at deres krigsførelse kan retfærdiggøres?

Harmagedon vil være krigen der gør ende på al krig

Allerførst kan vi slå fast at Gud ser de lidelser mennesker bliver påført i dag, og vi kan glæde os over at han har til hensigt at gøre noget ved det. (Salme 72:13, 14) I sit ord, Bibelen, lover Gud at han vil give dem “som lider trængsel, lindring”. Hvornår? “Ved Herren Jesu åbenbarelse fra himmelen med sine mægtige engle ... når han bringer hævn over dem der ikke kender Gud og dem der ikke adlyder den gode nyhed om vor Herre Jesus.” (2 Thessaloniker 1:7, 8) Denne åbenbarelse vil finde sted i fremtiden i det der i Bibelen kaldes “krigen på Guds, den Almægtiges, store dag”, bedre kendt som Harmagedon. – Åbenbaringen 16:14, 16.

I denne fremtidige krig mod de onde vil Gud ikke gøre brug af mennesker, men af sin søn, Jesus Kristus, og andre mægtige åndeskabninger. De himmelske hærstyrker vil gøre ende på al undertrykkelse. – Esajas 11:4; Åbenbaringen 19:11-16.

Helt frem til i dag har Guds syn på krig ikke ændret sig. Han betragter stadig krig som en acceptabel metode til at gøre ende på undertrykkelse og ondskab. Men som det har været tilfældet op gennem historien, er det kun Gud der med rette kan afgøre hvornår en sådan krig skal finde sted, og hvem der skal føre den. Som allerede nævnt har Gud besluttet at der i fremtiden skal udkæmpes en krig der vil hævne de undertrykte og gøre ende på ondskab, og den vil blive ført af hans søn, Jesus Kristus. Det betyder at Gud ikke godkender de krige der bliver udkæmpet i dag, uanset hvor retfærdige de måtte se ud til at være.

Det kan illustreres på følgende måde: Forestil dig to drenge der kommer op at slås mens deres far er væk. De stopper kortvarigt kampen for at ringe til deres far. Den ene af drengene siger at den anden begyndte, den anden påstår at han blev provokeret til det. De appellerer hver især til deres far i håb om at få hans støtte. Men efter at have lyttet til begge parter siger faren at de skal standse kampen og vente indtil han kommer hjem og får afklaret sagen. Drengene venter et stykke tid. Men så begynder de at slås igen. Da faren kommer hjem, bliver han vred på begge drengene og straffer dem fordi de ikke adlød ham.

Lande der er i krig, beder ofte Gud om at stå på deres side. Men Gud tager ikke parti i de krige der udkæmpes i dag. I sit ord, Bibelen, siger han meget klart: “Gengæld ikke nogen ondt med ondt,” og “I må ikke hævne jer.” (Romerne 12:17, 19) Desuden gjorde han det klart at menneskene skulle ‘vente med længsel’ på at han ville gribe ind, hvilket han ville gøre i Harmagedon. (Salme 37:7) Når nationerne undlader at vente på hans indgriben og i stedet griber til våben, betragter han en sådan krigsførelse som en respektløs aggressionshandling der vækker hans mishag. I Harmagedon vil Gud lade sin vrede komme til udtryk og én gang for alle sætte en stopper for nationernes stridigheder ved at ‘standse krige indtil jordens ende’. (Salme 46:9; Esajas 34:2) Ja, Harmagedon vil være krigen der gør ende på al krig.

En af de mange velsignelser Guds rige vil medføre, er at det vil standse al krig. Jesus omtalte dette rige i sin velkendte bøn: “Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.” (Mattæus 6:10) Guds rige vil ikke blot standse al krig, det vil også fjerne årsagen til krig, ondskaben. * (Salme 37:9, 10, 14, 15) Det er ikke så mærkeligt at Jesu disciple med forventning ser frem til Guds riges velsignelser. – 2 Peter 3:13.

Men hvor længe skal vi vente før Guds rige gør ende på al lidelse, undertrykkelse og ondskab? Opfyldelsen af Bibelens profetier viser at vi lever i “de sidste dage” for denne tingenes ordning. (2 Timoteus 3:1-5) * Snart vil Guds rige ved hjælp af krigen ved Harmagedon bringe disse sidste dage til ophør.

Som tidligere nævnt vil de der bliver udryddet i denne sidste krig være dem der nægter at ‘adlyde den gode nyhed om vor Herre Jesus’. (2 Thessaloniker 1:8) Men husk at Gud ikke finder behag i noget menneskes død, heller ikke de gudløses. (Ezekiel 33:11) Eftersom “han ikke ønsker at nogen skal lide undergang” i denne afsluttende krig, sørger han på nuværende tidspunkt for at den gode nyhed om Jesus Kristus bliver “forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne” før enden kommer. (2 Peter 3:8, 9; Mattæus 24:14; 1 Timoteus 2:3, 4) Ja, ved hjælp af det globale undervisningsarbejde Jehovas Vidner udfører, har folk mulighed for at lære Gud at kende, for at adlyde den gode nyhed om Jesus og for at komme til at opleve den dag hvor krig ikke findes længere.

^ par. 9 Guds rige vil også fjerne menneskehedens fjende døden. Som nævnt i artiklen “Svar på bibelske spørgsmål” i dette blad, vil Gud oprejse utallige mennesker fra de døde, deriblandt mange som i historiens løb har mistet livet som følge af krig.

^ par. 10 Flere oplysninger om de sidste dage findes i kapitel 9 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner.