Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

HOVEDEMNE

Hvordan er Guds syn på krig?

Hvordan er Guds syn på krig?

Hvordan ville du besvare det spørgsmål? Mange mener at Gud godkender krig. De kommer med det argument at Gud i fortiden befalede nogle af sine tjenere at føre krig; og det bekræfter Bibelen. Men andre gør opmærksom på at Guds søn, Jesus, lærte sine disciple at de skulle elske deres fjender. (Mattæus 5:43, 44) Derfor konkluderer de at Guds syn på krig må have forandret sig på et tidspunkt, og at han i dag misbilliger krig.

Hvad mener du? Godkender Gud krig? Hvis side stiller han sig i så fald på i de krige der udkæmpes i dag? At få svar på disse spørgsmål kan få indflydelse på dit eget syn på krig. Hvis du for eksempel vidste at Gud ikke alene accepterer krig, men også støtter den part som du holder med i en krig, ville det sikkert bevirke at du var tilfreds med dit standpunkt, og give dig tillid til at sejren vil tilfalde dem du støtter. Men hvordan ville du have det hvis du fandt ud af at Gud støtter den anden part i konflikten? Mon ikke det ville få dig til at overveje sagen på ny?

Men der er noget andet der er mere relevant i denne forbindelse. At kende Guds syn på krig kan påvirke dit syn på Gud. Hvis du er blandt de millioner af mennesker som er blevet alvorligt berørt af krig, har du helt sikkert brug for at kende svaret på følgende spørgsmål: Er Gud, sådan som nogle mener, en der ophidser til krig, en der tillader eller endog opfordrer til den ondskab der er forbundet med krig? Eller er han en passiv tilskuer der er ligeglad med hvordan det går ofrene?

Måske vil det overraske dig at Bibelens svar adskiller sig meget fra de synspunkter der ligger bag disse spørgsmål. I virkeligheden er Guds syn på krig det samme som det altid har været. Lad os se hvad Bibelen siger om Guds syn på krig i fortiden og i det første århundrede, da Jesus var på jorden. Det vil hjælpe os til at finde ud af hvordan Guds syn på krig er i dag, og om krig vil være en del af menneskehedens fremtid.