Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HOVEDEMNE | ER VERDENS ENDE NÆR?

“Enden” – Hvad betyder det?

“Enden” – Hvad betyder det?

“Enden er nær!” Hvad kommer du til at tænke på når du hører de ord? Tænker du på en fanatisk præst der med store fagter og Bibelen i hånden tordner fra prædikestolen? Eller forestiller du dig en global miljøkatastrofe eller en tredje verdenskrig? Sådanne forestillinger kan gøre nogle foruroligede, andre skeptiske, og andre igen synes bare det er komisk.

Bibelen siger rigtigt nok: ‘Enden vil komme.’ (Mattæus 24:14) Den begivenhed bliver også kaldt “Guds, den Almægtiges, store dag” og “Har-Magedon”. (Åbenbaringen 16:14, 16) Det skal indrømmes at der hersker stor religiøs forvirring om emnet, og mange mærkværdige og dystre forestillinger florerer. Bibelen udtaler sig dog tydeligt om hvad enden er, og hvad den ikke er. Guds ord hjælper os også til klart at forstå om enden er nær eller ej. Og hvad der er endnu bedre – den fortæller os hvordan vi kan overleve! Men lad os først rydde nogle misforståelser af vejen og præcisere hvad der ligger i udtrykket “enden” ifølge Bibelen.

 HVAD ENDEN IKKE ER

 1. ENDEN ER IKKE EN VOLDSOM ØDELÆGGELSE AF JORDEN VED ILD.

  Bibelen siger: “[Gud] har grundlagt jorden på dens fundamenter; den skal aldrig i evighed rokkes.” (Salme 104:5) Dette bibelvers og andre forsikrer os om at Gud hverken selv vil ødelægge jorden eller tillade at den på anden måde bliver ødelagt – aldrig nogen sinde! – Prædikeren 1:4; Esajas 45:18.

 2. ENDEN ER IKKE EN TILFÆLDIG BEGIVENHED.

  Bibelen fortæller at der er fastsat et bestemt tidspunkt for hvornår enden kommer – og at det er Gud som har fastsat det. Den siger: “Om den dag eller timen ved ingen noget, hverken englene i himmelen eller Sønnen, kun Faderen. Vær agtpågivende, våg, for I ved ikke hvornår den fastsatte tid er inde.” (Markus 13:32, 33) Gud, “Faderen”, har tydeligvis en ‘fastsat tid’ for hvornår han vil lade enden komme.

 3. ENDEN FORÅRSAGES IKKE AF MENNESKER ELLER AF EN KÆMPE ASTEROIDE.

  Hvad vil forårsage enden? I Åbenbaringen 19:11 står der: “Jeg så himmelen åben, og se! en hvid hest. Og han som sad på den kaldes Trofast og Sand.” Vers 19 fortsætter: “Og jeg så vilddyret og jordens konger og deres hære samlede for at føre krig mod ham som sad på hesten og mod hans hær.” (Åbenbaringen 19:11-21) Mange af de udtryk der bruges her, er symbolske, men vi kan i hvert fald udlede dette: Gud vil sende en hær af engle for at tilintetgøre sine fjender.

Bibelens budskab om enden er ikke en dårlig nyhed – det er en god nyhed

HVAD ENDEN ER

 1. DER GØRES ENDE PÅ ALLE JORDENS REGERINGER.

  Bibelen forklarer at “himmelens Gud [vil] oprette et rige”, altså en regering, “som aldrig vil blive ødelagt. Og riget vil ikke blive overdraget til noget andet folk. Det vil knuse og gøre ende på alle  disse riger, men selv bestå evindelig.” (Daniel 2:44) Som nævnt tidligere, under punkt 3, vil der ske en tilintetgørelse af “jordens konger og deres hære”, som vil være samlet “for at føre krig mod ham som sad på hesten og mod hans hær”. – Åbenbaringen 19:19.

 2. DER GØRES ENDE PÅ KRIG, VOLD OG URETFÆRDIGHED.

  “[Gud] standser krige indtil jordens ende.” (Salme 46:9) “Det er de retskafne der skal bo på jorden, og de uangribelige der vil blive ladt tilbage på den. Men de ugudelige skal udryddes fra jorden, og forræderne skal rives bort fra den.” (Ordsprogene 2:21, 22) “Se! Jeg gør alting nyt.” – Åbenbaringen 21:4, 5.

 3. DER GØRES ENDE PÅ AL RELIGION DER HAR SVIGTET GUD OG MENNESKER.

  “Profeterne profeterer løgn, og præsterne byder over andre med den magt de har. ... Men hvad vil I gøre når enden på det kommer?” (Jeremias 5:31) “Mange vil sige til mig på den dag: ‘Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og uddrevet dæmoner i dit navn, og gjort mange kraftige gerninger i dit navn?’ Og alligevel vil jeg da erklære over for dem: Jeg har aldrig kendt jer! Fjern jer fra mig, I som øver lovløshed.” – Mattæus 7:21-23.

 4. DER GØRES ENDE PÅ ALLE SOM STØTTER OG SØGER AT BEVARE DENNE VERDENS ORDNING.

  Jesus sagde: “Dette er grundlaget for dommen, at lyset er kommet til verden og menneskene har elsket mørket mere end lyset, for deres gerninger har været onde.” (Johannes 3:19) Bibelen beskriver en tidligere verdensomspændende ødelæggelse der fandt sted på den trofaste mand Noas tid. “Den daværende verden [led] undergang da den blev oversvømmet af vand. Men ved det samme ord er de himle og den jord som er nu, gemt til ild og bevaret til de ugudelige menneskers doms og undergangs dag.” – 2 Peter 3:5-7.

Læg mærke til at den kommende “doms og undergangs dag” sammenlignes med ødelæggelsen af den “verden” der var på Noas tid. Hvad var det for en verden der blev tilintetgjort? Det var ikke selve jordkloden, men ‘de ugudelige mennesker’ – Guds fjender – der ‘led undergang’. Under den kommende domsdag vil alle der har valgt at være Guds fjender, ligeledes blive tilintetgjort. De der er venner af Gud, vil derimod blive bevaret, ligesom det var tilfældet med Noa og hans familie. – Mattæus 24:37-42.

Forestil dig hvor vidunderlig vores jord vil være efter at Gud har fjernet al ondskab. Bibelens budskab om enden er ikke en dårlig nyhed – det er en god nyhed! Men du tænker måske: ‘Siger Bibelen noget om hvornår den kommer? Er verdens ende nær? Hvordan kan jeg overleve?’